Tijdelijke werkloosheid

 

 

1. Tijdelijke werkloosheid economische redenen

U kan als onderneming behorende tot het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf, een beroep doen op het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen voor de arbeiders die u niet aan het werk kunt zetten en die geen aanspraak meer kunnen maken op inhaalrust wegens het presteren van overuren.

Indien u momenteel geen aanvraag "tijdelijke werkloosheid economische redenen" lopen hebt, moet u hiertoe eerst een aanvraag indienen bij uw gewestelijk werkloosheidsbureau.Voor de juiste gegevens kan u de website van de RVA raadplegen.

Als bouwbedrijf kan u een volledige schorsing van maximaal 4 weken aanvragen. Ten laatste 4 werkdagen vooraf moet er een aanvraag bij de RVA ingediend worden. De dag van de kennisgeving telt mee zodat bij een aanvraag op woensdag de periode van economische werkloosheid de volgende maandag kan aanvatten. De kennisgeving moet verplicht vanaf 1 oktober 2011 elektronisch  gebeuren (via de website van de sociale zekerheid www.sociale-zekerheid.be).

Op de 1ste effectieve werkloosheidsdag van iedere kalendermaand moeten de arbeiders die tijdelijk werkloos gesteld worden, gemeld worden aan de RVA. Deze melding moet verplicht vanaf 1 oktober 2011 elektronisch  gebeuren (via de website van de sociale zekerheid www.sociale-zekerheid.be). Deze verplichting is erg belangrijk en moet per werknemer individueel en per kalendermaand strikt gevolgd worden. Het niet-naleven van deze verplichting wordt gesanctioneerd met de betaling van het loon aan iedere arbeider voor de werkloosheidsdagen die niet (tijdig) gemeld werden.

 Vanaf de eerste arbeidsdag van een maand moeten de arbeiders hun controlekaart C3.2 A-Bouw invullen volgens de onderrichtingen die op de controlekaart voorkomen.  Indien ze werken, moeten ze het vakje corresponderend met de werkdag bijvoorbeeld zwart maken op hun C3.2.A-controlekaart. Dit dient voor het begin van de arbeidsdag te gebeuren.

Op het einde van de kalendermaand vult u een C3.2-werkgeverformulier in voor iedere tijdelijk werkloos gestelde arbeider, dat hij samen met zijn C3.2A-controlekaart indient bij zijn uitbetalingsinstelling. Dit C3.2-werkgeverformulier kan u hier downloaden. Voor een eerste tijdelijke werkloosheid van een werknemermoet het C 3.2-werkgeverformulier in tweevoud afgegeven worden (1 exemplaar geldt als "uitkeringsaanvraag", het andere geldt als "bewijs uren tijdelijke werkloosheid")

2. Tijdelijke werkloosheid slecht weer

 

Voorzoverre het slechte weer het werken effectief onmogelijk maakt, kan er gebruik gemaakt worden van het stelsel "tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer". Belangrijk hierbij is dat de arbeidsdag nog niet begonnen mag zijn.

Op de 1ste effectieve werkloosheidsdag van iedere kalendermaand moeten de arbeiders die tijdelijk werkloos gesteld worden, gemeld worden aan de RVA. Deze melding moet verplicht vanaf 1 oktober 2011 elektronisch  gebeuren (via de website van de sociale zekerheid www.sociale-zekerheid.be). Deze verplichting is erg belangrijk en moet per werknemer individueel en per kalendermaand strikt gevolgd worden. Het niet-naleven van deze verplichting wordt gesanctioneerd met de betaling van het loon aan iedere arbeider voor de werkloosheidsdagen die niet (tijdig) gemeld werden.

Een melding van de eerste effectieve werkloosheidsdag wegens economische werkloosheid eerder in de maand stelt de werkgever vrij om een nieuwe melding van de eerste effectieve werkloosheidsdag wegens slecht weer voor dezelfde werknemer in dezelfde kalendermaand te doen, en vice versa.

Dit C3.2-werkgeverformulier kan u hier downloaden. Voor een eerste tijdelijke werkloosheid moet het C 3.2-werkgeverformulier in tweevoud afgegeven worden (1 exemplaar geldt als uitkeringsaanvraag, het andere geldt als "bewijs uren tijdelijke werkloosheid")

Op het einde van de kalendermaand vult u een C3.2-werkgeverformulier in voor iedere tijdelijk werkloos gestelde arbeider, dat hij samen met zijn C3.2A-controlekaart indient bij zijn uitbetalingsinstelling.

Vanaf de eerste arbeidsdag van een maand moeten de arbeiders hun controlekaart C3.2 A-Bouw invullen volgens de onderrichtingen die op de controlekaart voorkomen.  Indien ze werken, moeten ze het vakje corresponderend met de werkdag bijvoorbeeld zwart maken op hun C3.2.A-controlekaart. Dit dient voor het begin van de arbeidsdag te gebeuren. 

Terug naar overzicht modeldocumenten

Sociaal secretariaat voor
het bouwbedrijf en
aanverwante sectoren

Tel. 03 203 44 11  •  Fax. 03 232 63 75

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Tijdelijke werkloosheid

 

 

1. Tijdelijke werkloosheid economische redenen

U kan als onderneming behorende tot het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf, een beroep doen op het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen voor de arbeiders die u niet aan het werk kunt zetten en die geen aanspraak meer kunnen maken op inhaalrust wegens het presteren van overuren.

Indien u momenteel geen aanvraag "tijdelijke werkloosheid economische redenen" lopen hebt, moet u hiertoe eerst een aanvraag indienen bij uw gewestelijk werkloosheidsbureau.Voor de juiste gegevens kan u de website van de RVA raadplegen.

Als bouwbedrijf kan u een volledige schorsing van maximaal 4 weken aanvragen. Ten laatste 4 werkdagen vooraf moet er een aanvraag bij de RVA ingediend worden. De dag van de kennisgeving telt mee zodat bij een aanvraag op woensdag de periode van economische werkloosheid de volgende maandag kan aanvatten. De kennisgeving moet verplicht vanaf 1 oktober 2011 elektronisch  gebeuren (via de website van de sociale zekerheid www.sociale-zekerheid.be).

Op de 1ste effectieve werkloosheidsdag van iedere kalendermaand moeten de arbeiders die tijdelijk werkloos gesteld worden, gemeld worden aan de RVA. Deze melding moet verplicht vanaf 1 oktober 2011 elektronisch  gebeuren (via de website van de sociale zekerheid www.sociale-zekerheid.be). Deze verplichting is erg belangrijk en moet per werknemer individueel en per kalendermaand strikt gevolgd worden. Het niet-naleven van deze verplichting wordt gesanctioneerd met de betaling van het loon aan iedere arbeider voor de werkloosheidsdagen die niet (tijdig) gemeld werden.

 Vanaf de eerste arbeidsdag van een maand moeten de arbeiders hun controlekaart C3.2 A-Bouw invullen volgens de onderrichtingen die op de controlekaart voorkomen.  Indien ze werken, moeten ze het vakje corresponderend met de werkdag bijvoorbeeld zwart maken op hun C3.2.A-controlekaart. Dit dient voor het begin van de arbeidsdag te gebeuren.

Op het einde van de kalendermaand vult u een C3.2-werkgeverformulier in voor iedere tijdelijk werkloos gestelde arbeider, dat hij samen met zijn C3.2A-controlekaart indient bij zijn uitbetalingsinstelling. Dit C3.2-werkgeverformulier kan u hier downloaden. Voor een eerste tijdelijke werkloosheid van een werknemermoet het C 3.2-werkgeverformulier in tweevoud afgegeven worden (1 exemplaar geldt als "uitkeringsaanvraag", het andere geldt als "bewijs uren tijdelijke werkloosheid")

2. Tijdelijke werkloosheid slecht weer

 

Voorzoverre het slechte weer het werken effectief onmogelijk maakt, kan er gebruik gemaakt worden van het stelsel "tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer". Belangrijk hierbij is dat de arbeidsdag nog niet begonnen mag zijn.

Op de 1ste effectieve werkloosheidsdag van iedere kalendermaand moeten de arbeiders die tijdelijk werkloos gesteld worden, gemeld worden aan de RVA. Deze melding moet verplicht vanaf 1 oktober 2011 elektronisch  gebeuren (via de website van de sociale zekerheid www.sociale-zekerheid.be). Deze verplichting is erg belangrijk en moet per werknemer individueel en per kalendermaand strikt gevolgd worden. Het niet-naleven van deze verplichting wordt gesanctioneerd met de betaling van het loon aan iedere arbeider voor de werkloosheidsdagen die niet (tijdig) gemeld werden.

Een melding van de eerste effectieve werkloosheidsdag wegens economische werkloosheid eerder in de maand stelt de werkgever vrij om een nieuwe melding van de eerste effectieve werkloosheidsdag wegens slecht weer voor dezelfde werknemer in dezelfde kalendermaand te doen, en vice versa.

Dit C3.2-werkgeverformulier kan u hier downloaden. Voor een eerste tijdelijke werkloosheid moet het C 3.2-werkgeverformulier in tweevoud afgegeven worden (1 exemplaar geldt als uitkeringsaanvraag, het andere geldt als "bewijs uren tijdelijke werkloosheid")

Op het einde van de kalendermaand vult u een C3.2-werkgeverformulier in voor iedere tijdelijk werkloos gestelde arbeider, dat hij samen met zijn C3.2A-controlekaart indient bij zijn uitbetalingsinstelling.

Vanaf de eerste arbeidsdag van een maand moeten de arbeiders hun controlekaart C3.2 A-Bouw invullen volgens de onderrichtingen die op de controlekaart voorkomen.  Indien ze werken, moeten ze het vakje corresponderend met de werkdag bijvoorbeeld zwart maken op hun C3.2.A-controlekaart. Dit dient voor het begin van de arbeidsdag te gebeuren. 

Terug naar overzicht modeldocumenten

Onze log-in is momenteel enkel beschikbaar op desktop.

Terugbetaling Gewaarborgd Loon Serviam Plus

Terugbetalingen gewaarborgd loon mogelijk voor uw bouwvakarbeiders!

Lees meer...

Serviam Plus ESV

Er zijn sociaal secretariaten en er is Serviam Plus, de partner die met u meedenkt en soepel inspeelt op al uw vragen.

Lees meer...

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Mobiliteitsvergoeding bouw

Voor de verplaatsingen die de arbeiders en bedienden in de bouw doen, is in vele gevallen een tegemoetkoming in de reiskosten door de werkgever verschuldigd.

Lees meer...