Serviam Plus - Terugbetaling gewaarborgd loon

Terugbetalingen mogelijk voor uw bouwvakarbeiders!

 

 

 Serviam Plus logo -Gewaarborgd Loon vzw

Kleinere bouwbedrijven (tot 20 werknemers) kunnen zich het gewaarborgd loon van een zieke arbeider laten terugbetalen. Hiervoor kunnen ze terecht bij Serviam+-Gewaarborgd Loon.

Wanneer een arbeider ziek wordt, heeft hij gedurende één maand recht op gewaarborgd loon. De werkgever heeft hierdoor kosten, die vooral voor kleinere ondernemingen een aanzienlijke last kunnen vormen. Daarom heeft de bouwsector voor aannemers met minder dan 20 werknemers een eenvoudig en efficiënt systeem opgezet dat de kosten spreidt over een groot aantal bouwbedrijven. Deze ondernemingen betalen een bijdrage aan het Fonds voor Bestaanszekerheid. In ruil kregen ze het gewaarborgd loon dat ze aan hun zieke bouwvakkers betaald hebben, volledig terug. Voor ziektes vanaf 1 juli 2015 wordt de terugbetaling beperkt tot 94,81% van het gewaarborgd loon. Dit is nodig om het sectoraal terugbetalingsregime financieel in evenwicht te houden. Door de afschaffing van de carensdag dreigde een structureel deficit. De ingreep vermijdt dat de patronale bijdrage aan het Fonds voor Bestaanszekerheid verhoogd moet worden. Vroeger konden enkel de bouwbedrijven met minder dan 10  werknemers van dit stelsel genieten, sinds 2010 geldt dit stelsel ook voor bouwbedrijven tot 20 werknemers.

Wat is het gewaarborgd loon?

Het gewaarborgd loon zorgt ervoor dat een bouwvakarbeider tijdens de eerste dertig dagen van zijn ziekte geen loonverlies lijdt. De eerste week moet de werkgever het volledige loon betalen, inclusief de sociale bijdragen. In de tweede week moet hij het volledige loon betalen maar zonder de sociale bijdragen. Vanaf dag 15 tot dag 30 van de ziekte komt de mutualiteit tussen. De werkgever moet dan enkel nog het verschil betalen tussen het loon en de uitkering. De mutualiteitsuitkering bedraagt 60% van het brutoloon, met een bepaald maximum.

Aansluiten bij Serviam+-Gewaarborgd Loon

Maar nog niet ieder bouwbedrijf laat zich ook effectief terugbetalen. Daarom werkt Serviam+-Gewaarborgd Loon nauw samen met het sociaal secretariaat Dienstbetoon. Bij aansluiting bij Dienstbetoon, brengt het sociaal secretariaat automatisch Serviam+-Gewaarborgd op de hoogte.
De werkgever moet aangesloten zijn bij Serviam+-Gewaarborgd Loon vooraleer terugbetaling van het gewaarborgd loon bij ziekte mogelijk is. De aansluiting bij Serviam+-Gewaarborgd Loon is gratis en is niet meer dan een formaliteit.

Eenvoudig en snel

De procedure is de laatste jaren sterk vereenvoudigd. De werkgever dient het medisch attest, dat de arbeidsongeschiktheid van de arbeider bevestigt, binnen de 5 werkdagen na het begin van de ziekte of het voorkomen van het privé-ongeval over te maken. Het attest moet opgesteld en ondertekend zijn door een geneesheer en goed leesbaar zijn. Om tijd te winnen kan het attest via fax of email worden doorgestuurd. Voor ziektes vanaf 1/04/2017 is het zelfs niet langer nodig om het originele attest door te sturen om een terugbetaling te bekomen.

Indien het attest buiten de bovengenoemde termijn van 5 werkdagen toekomt, zal de aanvraag tot terugbetaling mogelijk geweigerd worden.

Bij langdurig ziekten, die de eerste 30 kalenderdagen overschrijden (zie ‘wat is het gewaarborgd loon’), dienen enkel de attesten te worden opgestuurd voor de periodes die binnen deze periode van gewaarborgd loon situeren.

Het FBZ-Constructiv berekent het bedrag van de toekomstige terugbetaling op basis van de gegevens van de kwartaalaangifte van de onderneming aan de RSZ. Zodra deze DmfA-gegevens verwerkt zijn, doet het Fonds voor Bestaanszekerheid een terugbetalingsvoorstel en na goedkeuring door Serviam+-Gewaarborgd Loon wordt dat onmiddellijk uitgevoerd. Dit betekent wel dat een aannemer zijn prestaties naar Dienstbetoon correct invult waardoor het sociaal secretariaat een correcte DMFA kan invullen. Anders is het onmogelijk om de terugbetaling snel en accuraat uit te voeren.

Kosteloze medische controle

Bij Serviam+-Gewaarborgd Loon aangesloten zijn heeft nog meer voordelen. Een werkgever kan kosteloos de zieke arbeiders op arbeidsongeschiktheid laten controleren. Het volstaat om telefonisch bij Serviam+-Gewaarborgd Loon een aanvraag te doen. Serviam+-Gewaarborgd Loon stuurt dan binnen de 24 uur een controlegeneesheer naar de zieke. Op die manier kan een aannemer het misbruik van ziektemeldingen indijken en het absenteïsme doen dalen.

Altijd gewaarborgd loon?

Het gewaarborgd loon is niet van toepassing voor arbeiders die minder dan één maand in dienst zijn. Daarnaast verliest een arbeider zijn recht op gewaarborgd loon als hij de regels niet volgt voor het verwittigen van de werkgever en het afleveren van een medisch attest. Deze regels staan in het arbeidsreglement van de onderneming. Het model-arbeidsreglement van Dienstbetoon en de Confederatie Bouw voorziet dat de arbeider zijn werkgever onmiddellijk telefonisch of op andere wijze op de hoogte moet brengen. Het doktersattest moet hij binnen de twee werkdagen inleveren.

Contact: Telefonisch: 03/203 44 11
                Fax: 03/232 79 37
                E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Sociaal secretariaat voor
het bouwbedrijf en
aanverwante sectoren

Tel. 03 203 44 11  •  Fax. 03 232 63 75

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Serviam Plus - Terugbetaling gewaarborgd loon

Terugbetalingen mogelijk voor uw bouwvakarbeiders!

 

 

 Serviam Plus logo -Gewaarborgd Loon vzw

Kleinere bouwbedrijven (tot 20 werknemers) kunnen zich het gewaarborgd loon van een zieke arbeider laten terugbetalen. Hiervoor kunnen ze terecht bij Serviam+-Gewaarborgd Loon.

Wanneer een arbeider ziek wordt, heeft hij gedurende één maand recht op gewaarborgd loon. De werkgever heeft hierdoor kosten, die vooral voor kleinere ondernemingen een aanzienlijke last kunnen vormen. Daarom heeft de bouwsector voor aannemers met minder dan 20 werknemers een eenvoudig en efficiënt systeem opgezet dat de kosten spreidt over een groot aantal bouwbedrijven. Deze ondernemingen betalen een bijdrage aan het Fonds voor Bestaanszekerheid. In ruil kregen ze het gewaarborgd loon dat ze aan hun zieke bouwvakkers betaald hebben, volledig terug. Voor ziektes vanaf 1 juli 2015 wordt de terugbetaling beperkt tot 94,81% van het gewaarborgd loon. Dit is nodig om het sectoraal terugbetalingsregime financieel in evenwicht te houden. Door de afschaffing van de carensdag dreigde een structureel deficit. De ingreep vermijdt dat de patronale bijdrage aan het Fonds voor Bestaanszekerheid verhoogd moet worden. Vroeger konden enkel de bouwbedrijven met minder dan 10  werknemers van dit stelsel genieten, sinds 2010 geldt dit stelsel ook voor bouwbedrijven tot 20 werknemers.

Wat is het gewaarborgd loon?

Het gewaarborgd loon zorgt ervoor dat een bouwvakarbeider tijdens de eerste dertig dagen van zijn ziekte geen loonverlies lijdt. De eerste week moet de werkgever het volledige loon betalen, inclusief de sociale bijdragen. In de tweede week moet hij het volledige loon betalen maar zonder de sociale bijdragen. Vanaf dag 15 tot dag 30 van de ziekte komt de mutualiteit tussen. De werkgever moet dan enkel nog het verschil betalen tussen het loon en de uitkering. De mutualiteitsuitkering bedraagt 60% van het brutoloon, met een bepaald maximum.

Aansluiten bij Serviam+-Gewaarborgd Loon

Maar nog niet ieder bouwbedrijf laat zich ook effectief terugbetalen. Daarom werkt Serviam+-Gewaarborgd Loon nauw samen met het sociaal secretariaat Dienstbetoon. Bij aansluiting bij Dienstbetoon, brengt het sociaal secretariaat automatisch Serviam+-Gewaarborgd op de hoogte.
De werkgever moet aangesloten zijn bij Serviam+-Gewaarborgd Loon vooraleer terugbetaling van het gewaarborgd loon bij ziekte mogelijk is. De aansluiting bij Serviam+-Gewaarborgd Loon is gratis en is niet meer dan een formaliteit.

Eenvoudig en snel

De procedure is de laatste jaren sterk vereenvoudigd. De werkgever dient het medisch attest, dat de arbeidsongeschiktheid van de arbeider bevestigt, binnen de 5 werkdagen na het begin van de ziekte of het voorkomen van het privé-ongeval over te maken. Het attest moet opgesteld en ondertekend zijn door een geneesheer en goed leesbaar zijn. Om tijd te winnen kan het attest via fax of email worden doorgestuurd. Voor ziektes vanaf 1/04/2017 is het zelfs niet langer nodig om het originele attest door te sturen om een terugbetaling te bekomen.

Indien het attest buiten de bovengenoemde termijn van 5 werkdagen toekomt, zal de aanvraag tot terugbetaling mogelijk geweigerd worden.

Bij langdurig ziekten, die de eerste 30 kalenderdagen overschrijden (zie ‘wat is het gewaarborgd loon’), dienen enkel de attesten te worden opgestuurd voor de periodes die binnen deze periode van gewaarborgd loon situeren.

Het FBZ-Constructiv berekent het bedrag van de toekomstige terugbetaling op basis van de gegevens van de kwartaalaangifte van de onderneming aan de RSZ. Zodra deze DmfA-gegevens verwerkt zijn, doet het Fonds voor Bestaanszekerheid een terugbetalingsvoorstel en na goedkeuring door Serviam+-Gewaarborgd Loon wordt dat onmiddellijk uitgevoerd. Dit betekent wel dat een aannemer zijn prestaties naar Dienstbetoon correct invult waardoor het sociaal secretariaat een correcte DMFA kan invullen. Anders is het onmogelijk om de terugbetaling snel en accuraat uit te voeren.

Kosteloze medische controle

Bij Serviam+-Gewaarborgd Loon aangesloten zijn heeft nog meer voordelen. Een werkgever kan kosteloos de zieke arbeiders op arbeidsongeschiktheid laten controleren. Het volstaat om telefonisch bij Serviam+-Gewaarborgd Loon een aanvraag te doen. Serviam+-Gewaarborgd Loon stuurt dan binnen de 24 uur een controlegeneesheer naar de zieke. Op die manier kan een aannemer het misbruik van ziektemeldingen indijken en het absenteïsme doen dalen.

Altijd gewaarborgd loon?

Het gewaarborgd loon is niet van toepassing voor arbeiders die minder dan één maand in dienst zijn. Daarnaast verliest een arbeider zijn recht op gewaarborgd loon als hij de regels niet volgt voor het verwittigen van de werkgever en het afleveren van een medisch attest. Deze regels staan in het arbeidsreglement van de onderneming. Het model-arbeidsreglement van Dienstbetoon en de Confederatie Bouw voorziet dat de arbeider zijn werkgever onmiddellijk telefonisch of op andere wijze op de hoogte moet brengen. Het doktersattest moet hij binnen de twee werkdagen inleveren.

Contact: Telefonisch: 03/203 44 11
                Fax: 03/232 79 37
                E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.