Nieuws

Sociaal secretariaat Dienstbetoon houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op gebied van sociale wetgeving.
Hieronder vindt u onze meest recente nieuwsberichten.
Bent u naar iets specifieks op zoek? Via de categorieën aan de rechterkant vindt u wellicht sneller wat u zoekt.

Aan het privé-gebruik van een bedrijfswagen door een werknemer zijn heel wat sociale en fiscale spelregels verbonden.

In onderstaande nota vindt u een actueel overzicht van de voornaamste sociale en fiscale aangelegenheden.

Bedrijfswagens - Sociale en Fiscale spelregels - anno 2019

Graag stellen wij u onze nieuwe Gids voor de Werkgever 2019 voor.

Deze Gids geeft u een algemeen en beknopt overzicht van de verplichtingen die u als werkgever ten aanzien van uw personeelsleden heeft.

Uiteraard is deze Gids niet alomvattend en kan u voor bijkomende vragen of informatie steeds terecht bij één van onze medewerkers.

 

Sinds 6 januari 2019 moet elke werkgever bij uitdiensttreding van een werknemer een bedrijfswagenattest aan hem of haar meegeven, als de werknemer onder de regeling van de mobiliteitsvergoeding (cash for car)[1] viel of tijdens zijn arbeidsrelatie de beschikking had over een bedrijfswagen (die privé kon worden gebruikt).

Met dit nieuw document kan de werknemer bij zijn nieuwe werkgever de mobiliteitsvergoeding (cash for car) verder zetten of sneller verkrijgen.  Op voorwaarde evenwel dat de nieuwe werkgever een mobiliteitsvergoeding (cash for car) heeft ingevoerd en met de toekenning van deze regeling aan de nieuwe werknemer akkoord gaat.

Welke informatie moet het bedrijfswagenattest bevatten?

Het attest moet de volgende informatie bevatten:

 • de periode waarin de bedrijfswagen ter beschikking werd gesteld;
 • de cataloguswaarde van de bedrijfswagen;
 • de waarde van de CO2-uitstoot van de ter beschikking gestelde bedrijfswagen, uitgedrukt in gr/km;
 • het type brandstof van de ter beschikking gestelde bedrijfswagen;
 • desgevallend, de gehele of gedeeltelijke tussenkomst van de werkgever in de brandstofkosten verbonden aan het persoonlijk gebruik van de ter beschikking gestelde bedrijfswagen;
 • desgevallend, de eigen bijdrage die door de werknemer werd betaald voor de ter beschikking gestelde bedrijfswagen gedurende de laatste maand voor de inlevering ervan;
 • desgevallend, het feit dat de toekenning van de bedrijfswagen werd gekoppeld aan een gehele of gedeeltelijke vervanging of omzetting van loon, premies, voordelen in natura of enig ander voordeel of aanvulling hierbij, al dan niet bijdrageplichtig voor de sociale zekerheid;
 • desgevallend, het bedrag van de mobiliteitsvergoeding die aan de werknemer werd toegekend op datum van het einde van de arbeidsovereenkomst, evenals alle elementen op basis waarvan de waarde op jaarbasis van het gebruiksvoordeel van de ingeleverde bedrijfswagen die aan de basis lag van deze mobiliteitsvergoeding werd vastgesteld;
 • desgevallend, de datum waarop de bedrijfswagen door de werknemer werd ingeleverd in ruil voor een mobiliteitsvergoeding.
 

Soepeler voorwaarden voor de mobiliteitsvergoeding bij indiensttreding bij de nieuwe werkgever ("rugzakmodel").

Een werknemer kan een mobiliteitsvergoeding verkrijgen bij zijn nieuwe werkgever, op voorwaarde dat deze de mobiliteitsvergoeding heeft ingevoerd en hiermee akkoord gaat:

1° indien hij bij zijn vorige werkgever de mobiliteitsvergoeding al had verkregen. Hij kan in dat geval aan de nieuwe werkgever uiterlijk 1 maand na indiensttreding een aanvraag richten om deze mobiliteitsvergoeding verder te zetten;   

2° indien hij bij zijn vorige werkgever in de loop van 36 maanden voorafgaand aan de aanvraag reeds 12 maanden over een bedrijfswagen heeft beschikt en minstens drie maanden ononderbroken onmiddellijk voorafgaand aan de uitdiensttreding. Hij kan in dat geval aan de nieuwe werkgever uiterlijk tot 1 maand na indiensttreding een aanvraag richten om de mobiliteitsvergoeding te bekomen. Deze periode van 36 maanden is niet van toepassing bij een nieuw opgerichte vennootschap;   

3° indien hij bij zijn vorige werkgever over een bedrijfswagen heeft beschikt tijdens een periode van minder dan 12 maanden, onmiddellijk voorafgaand aan de uitdiensttreding. Hij kan in dat geval, na kennisgeving aan zijn nieuwe werkgever uiterlijk tot 1 maand na de indiensttreding, deze periode bij de nieuwe werkgever verderzetten en vervolledigen, waarna hij aan de nieuwe werkgever een aanvraag kan richten om de mobiliteitsvergoeding te bekomen.

 

Wordt het bedrijfswagenattest binnenkort afgeschaft?

Het bedrijfswagenattest is verplicht voor elke uitdiensttreding vanaf 6 januari 2019  af te leveren, maar zou - begrijpe wie kan – binnenkort mogelijk terug afgeschaft worden.

Enkele maanden geleden werden er immers wetswijzigingen aangekondigd om de reglementering over de mobiliteitsvergoeding (cash for car) aan te passen om ze in overeenstemming te brengen met de ontwerpreglementering betreffende het mobiliteitsbudget.

Eén van de aangekondigde wijzigingen is om de mobiliteitsvergoeding (cash for car) open te stellen voor werknemers die nog niet over een bedrijfswagen beschikken maar er wel voor in aanmerking komen, waardoor het rugzakmodel zou verdwijnen.

Wanneer deze aangekondigde wijzigingen effectief worden doorgevoerd, wordt het nieuwe bedrijfswagenattest overbodig.

Deze wijzigingen zouden normaal al  in werking getreden  zijn vanaf 1 januari 2019.  Door de politieke situatie is het onzeker of en wanneer deze wetswijzigingen er komen. 

Deze wijziging werd door ons sociaal secretariaat Dienstbetoon bij de publicatie in het Staatsblad direct opgemerkt en een aanpassing in de loonsoftware werd ondertussen doorgevoerd. Ten aanzien van de bedienden die de firma verlaten, wordt het nieuw bedrijfswagenattest ter beschikking gesteld.

 

Bronnen: KB van 16 december 2018 tot bepaling van de nadere regels volgens dewelke inlichtingen noodzakelijk met het oog op de aanvraag van een mobiliteitsvergoeding door de werknemer aan zijn nieuwe werkgever worden bezorgd (BS 27/12/2019); Wet van 30 maart 2018 betreffende de invoering van een mobiliteitsvergoeding; Wetsontwerp tot wijziging van de wet tot invoering van de mobiliteitsvergoeding ingevoegd bij de wet van 30 maart 2018.

 

[1] De mobiliteitsvergoeding – “cash for car” is niet te verwarren met het stelsel van de mobiliteitsvergoeding zoals dit al jaar en dag bestaat voor de arbeiders uit onder meer de bouwsector. 

In één van de vorige nummers van Bouwvast werd de mobiliteitsvergoeding – “cash for car” uitgebreid besproken.

Sociaal secretariaat voor
het bouwbedrijf en
aanverwante sectoren

Tel. 03 203 44 11  •  Fax. 03 232 63 75

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Nieuws

Sociaal secretariaat Dienstbetoon houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op gebied van sociale wetgeving.
Hieronder vindt u onze meest recente nieuwsberichten.
Bent u naar iets specifieks op zoek? Via de categorieën aan de rechterkant vindt u wellicht sneller wat u zoekt.

Aan het privé-gebruik van een bedrijfswagen door een werknemer zijn heel wat sociale en fiscale spelregels verbonden.

In onderstaande nota vindt u een actueel overzicht van de voornaamste sociale en fiscale aangelegenheden.

Bedrijfswagens - Sociale en Fiscale spelregels - anno 2019

Graag stellen wij u onze nieuwe Gids voor de Werkgever 2019 voor.

Deze Gids geeft u een algemeen en beknopt overzicht van de verplichtingen die u als werkgever ten aanzien van uw personeelsleden heeft.

Uiteraard is deze Gids niet alomvattend en kan u voor bijkomende vragen of informatie steeds terecht bij één van onze medewerkers.

 

Sinds 6 januari 2019 moet elke werkgever bij uitdiensttreding van een werknemer een bedrijfswagenattest aan hem of haar meegeven, als de werknemer onder de regeling van de mobiliteitsvergoeding (cash for car)[1] viel of tijdens zijn arbeidsrelatie de beschikking had over een bedrijfswagen (die privé kon worden gebruikt).

Met dit nieuw document kan de werknemer bij zijn nieuwe werkgever de mobiliteitsvergoeding (cash for car) verder zetten of sneller verkrijgen.  Op voorwaarde evenwel dat de nieuwe werkgever een mobiliteitsvergoeding (cash for car) heeft ingevoerd en met de toekenning van deze regeling aan de nieuwe werknemer akkoord gaat.

Welke informatie moet het bedrijfswagenattest bevatten?

Het attest moet de volgende informatie bevatten:

 • de periode waarin de bedrijfswagen ter beschikking werd gesteld;
 • de cataloguswaarde van de bedrijfswagen;
 • de waarde van de CO2-uitstoot van de ter beschikking gestelde bedrijfswagen, uitgedrukt in gr/km;
 • het type brandstof van de ter beschikking gestelde bedrijfswagen;
 • desgevallend, de gehele of gedeeltelijke tussenkomst van de werkgever in de brandstofkosten verbonden aan het persoonlijk gebruik van de ter beschikking gestelde bedrijfswagen;
 • desgevallend, de eigen bijdrage die door de werknemer werd betaald voor de ter beschikking gestelde bedrijfswagen gedurende de laatste maand voor de inlevering ervan;
 • desgevallend, het feit dat de toekenning van de bedrijfswagen werd gekoppeld aan een gehele of gedeeltelijke vervanging of omzetting van loon, premies, voordelen in natura of enig ander voordeel of aanvulling hierbij, al dan niet bijdrageplichtig voor de sociale zekerheid;
 • desgevallend, het bedrag van de mobiliteitsvergoeding die aan de werknemer werd toegekend op datum van het einde van de arbeidsovereenkomst, evenals alle elementen op basis waarvan de waarde op jaarbasis van het gebruiksvoordeel van de ingeleverde bedrijfswagen die aan de basis lag van deze mobiliteitsvergoeding werd vastgesteld;
 • desgevallend, de datum waarop de bedrijfswagen door de werknemer werd ingeleverd in ruil voor een mobiliteitsvergoeding.
 

Soepeler voorwaarden voor de mobiliteitsvergoeding bij indiensttreding bij de nieuwe werkgever ("rugzakmodel").

Een werknemer kan een mobiliteitsvergoeding verkrijgen bij zijn nieuwe werkgever, op voorwaarde dat deze de mobiliteitsvergoeding heeft ingevoerd en hiermee akkoord gaat:

1° indien hij bij zijn vorige werkgever de mobiliteitsvergoeding al had verkregen. Hij kan in dat geval aan de nieuwe werkgever uiterlijk 1 maand na indiensttreding een aanvraag richten om deze mobiliteitsvergoeding verder te zetten;   

2° indien hij bij zijn vorige werkgever in de loop van 36 maanden voorafgaand aan de aanvraag reeds 12 maanden over een bedrijfswagen heeft beschikt en minstens drie maanden ononderbroken onmiddellijk voorafgaand aan de uitdiensttreding. Hij kan in dat geval aan de nieuwe werkgever uiterlijk tot 1 maand na indiensttreding een aanvraag richten om de mobiliteitsvergoeding te bekomen. Deze periode van 36 maanden is niet van toepassing bij een nieuw opgerichte vennootschap;   

3° indien hij bij zijn vorige werkgever over een bedrijfswagen heeft beschikt tijdens een periode van minder dan 12 maanden, onmiddellijk voorafgaand aan de uitdiensttreding. Hij kan in dat geval, na kennisgeving aan zijn nieuwe werkgever uiterlijk tot 1 maand na de indiensttreding, deze periode bij de nieuwe werkgever verderzetten en vervolledigen, waarna hij aan de nieuwe werkgever een aanvraag kan richten om de mobiliteitsvergoeding te bekomen.

 

Wordt het bedrijfswagenattest binnenkort afgeschaft?

Het bedrijfswagenattest is verplicht voor elke uitdiensttreding vanaf 6 januari 2019  af te leveren, maar zou - begrijpe wie kan – binnenkort mogelijk terug afgeschaft worden.

Enkele maanden geleden werden er immers wetswijzigingen aangekondigd om de reglementering over de mobiliteitsvergoeding (cash for car) aan te passen om ze in overeenstemming te brengen met de ontwerpreglementering betreffende het mobiliteitsbudget.

Eén van de aangekondigde wijzigingen is om de mobiliteitsvergoeding (cash for car) open te stellen voor werknemers die nog niet over een bedrijfswagen beschikken maar er wel voor in aanmerking komen, waardoor het rugzakmodel zou verdwijnen.

Wanneer deze aangekondigde wijzigingen effectief worden doorgevoerd, wordt het nieuwe bedrijfswagenattest overbodig.

Deze wijzigingen zouden normaal al  in werking getreden  zijn vanaf 1 januari 2019.  Door de politieke situatie is het onzeker of en wanneer deze wetswijzigingen er komen. 

Deze wijziging werd door ons sociaal secretariaat Dienstbetoon bij de publicatie in het Staatsblad direct opgemerkt en een aanpassing in de loonsoftware werd ondertussen doorgevoerd. Ten aanzien van de bedienden die de firma verlaten, wordt het nieuw bedrijfswagenattest ter beschikking gesteld.

 

Bronnen: KB van 16 december 2018 tot bepaling van de nadere regels volgens dewelke inlichtingen noodzakelijk met het oog op de aanvraag van een mobiliteitsvergoeding door de werknemer aan zijn nieuwe werkgever worden bezorgd (BS 27/12/2019); Wet van 30 maart 2018 betreffende de invoering van een mobiliteitsvergoeding; Wetsontwerp tot wijziging van de wet tot invoering van de mobiliteitsvergoeding ingevoegd bij de wet van 30 maart 2018.

 

[1] De mobiliteitsvergoeding – “cash for car” is niet te verwarren met het stelsel van de mobiliteitsvergoeding zoals dit al jaar en dag bestaat voor de arbeiders uit onder meer de bouwsector. 

In één van de vorige nummers van Bouwvast werd de mobiliteitsvergoeding – “cash for car” uitgebreid besproken.

Onze log-in is momenteel enkel beschikbaar op desktop.

Terugbetaling Gewaarborgd Loon Serviam Plus

Terugbetalingen gewaarborgd loon mogelijk voor uw bouwvakarbeiders!

Lees meer...

Serviam Plus ESV

Er zijn sociaal secretariaten en er is Serviam Plus, de partner die met u meedenkt en soepel inspeelt op al uw vragen.

Lees meer...

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Mobiliteitsvergoeding bouw

Voor de verplaatsingen die de arbeiders en bedienden in de bouw doen, is in vele gevallen een tegemoetkoming in de reiskosten door de werkgever verschuldigd.

Lees meer...