Nieuws

Sociaal secretariaat Dienstbetoon houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op gebied van sociale wetgeving.
Hieronder vindt u onze meest recente nieuwsberichten.
Bent u naar iets specifieks op zoek? Via de categorieën aan de rechterkant vindt u wellicht sneller wat u zoekt.

Wanneer een werkgever een bedrijfswagen ter beschikking stelt aan zijn werknemer die deze wagen ook mag gebruiken voor privé-doeleinden, dan ontstaat er een belastbaar voordeel van alle aard in hoofde van de werknemer.

Sinds 1 januari 2012 wordt het voordeel van alle aard van bedrijfswagens forfaitair bepaald aan de hand van de volgende formule:

((cataloguswaarde x correctiecoëfficiënt) x 6/7) x CO2 -coëfficiënt) = voordeel in natura bedrijfswagen op jaarbasis.

In de berekening van het voordeel van alle aard is de CO2 -coëfficiënt een belangrijke factor. Deze coëfficiënt wordt jaarlijks herzien op basis van de globale evolutie van de CO2 -uitstoot van het nationale bedrijfswagenpark.

De basis-CO2 -coëfficiënt bedraagt 5,5% voor de referentie-CO2- uitstoot.
Voor het inkomstenjaar 2018 was de referentie-CO2- uitstoot 86 gr/km voor voertuigen met een dieselmotor en 105 gr/km voor voertuigen met een benzine-, LPG- of aardgasmotor.

Als de effectieve CO2 -uitstoot van de bedrijfswagen hoger ligt dan de referentie-uitstoot, dan wordt de coëfficiënt verhoogd met 0,1% per CO2 -gram boven deze referentie-uitstoot, met een maximum van 18%.
Ligt de CO2 -uitstoot van de bedrijfswagen lager dan de referentie-uitstoot, dan wordt de coëfficiënt verminderd met 0,1% per CO2 -gram onder de referentie-uitstoot, met een minimum van 4%.

Vanaf inkomstenjaar 2014 bepaalt de Koning jaarlijks de referentie-CO2-uitstoot in functie van de gemiddelde CO2-uitstoot over een periode van 12 opeenvolgende maanden die eindigt op 30 september van het jaar voorafgaand aan het belastbaar tijdperk.
De referentie-CO2-uitstoot voor inkomstenjaar 2019 werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 27 december 2018. 
Het nieuwe KB is van toepassing op de vanaf 1 januari 2019 toegekende voordelen van alle aard.

Door dit KB stijgt de referentie-CO2-uitstoot voor 2019 tot 88 gr/km voor voertuigen met een dieselmotor. De referentie-CO2-uitstoot voor voertuigen met een benzine-, LPG- of aardgasmotor verhoogt naar 107 gr/km.
Deze stijging heeft als gevolg dat het belastbaar voordeel van alle aard voor het privégebruik van bedrijfswagens in 2019 daalt ten opzichte van vorig jaar.

Voor 2018 was het minimumbedrag van het voordeel van alle aard van bedrijfswagens vastgesteld op 1.310,- EUR. Voor 2019 wordt dit wellicht 1.340,- EUR. (moet nog officieel bevestigd wordne)

Voorbeeld: Dieselwagen – Cataloguswaarde 25.000 EUR.   CO2-uitstoot van 105 gr/km.

VAA 2018: 25.000 x [(5,5 + (105 – 86) x 0,1%] x 6/7 = 1.585,71 EUR per jaar

VAA 2019: 25.000 x [(5,5 + (105 – 88) x 0,1%] x 6/7 = 1.542,86 EUR per jaar

Bron: KB van 19 december 2018 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig (1), B.S. 27 december 2018.

De grensbedragen voor loonbeslag of loonoverdracht worden elk jaar aangepast aan de index. Op 28 december 2018 werden de geïndexeerde bedragen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Voor de bedragen uitgekeerd ter uitvoering van een arbeidsovereenkomst, een leerovereenkomst, een statuut, een abonnement, alsook bedragen uitgekeerd aan personen die tegen loon onder het gezag van een andere persoon arbeid verrichten buiten een arbeidsovereenkomst, en het vakantiegeld betaald in toepassing van de wetgeving jaarlijkse vakantie, gelden vanaf 1 januari 2019 de volgende grenzen:

Maandelijks nettoloon Gedeelte vatbaar voor beslag Maximale inhouding
EUR 0 - 1.128 Geen beslag mogelijk 0
EUR 1.128,01 - EUR 1.212 20% EUR 16,80
EUR 1.212,01 - EUR 1.337 30% EUR 37,50
EUR 1.337,01 - EUR 1.462 40% EUR 50,00
Boven EUR 1462 Onbeperkt Onbeperkt


Het voor beslag vatbaar gedeelte van het loon kan vanaf 1 januari 2019 verminderd worden met 70 EUR per kind ten laste.

Bron: KB van 16 december 2018 tot uitvoering van artikel 1409, §2, van het Gerechtelijk Wetboek, B.S. 28 december 2018.

Op 1 januari 2019 verhogen de baremalonen en de effectieve lonen met 2,21 %.

Stelsel 38u

Werknemers

Anciënn. na % Categorie
A B C D E F
0 maand 100 13,22          
0 maand 106   14,01        
0 maand 115     15,20      
0 maand 125       16,53    
0 maand 132         17,45  
0 maand 140           18,51
1 jaar 101 13,35 14,15 15,35 16,70 17,62 18,70
2 jaar 101,5 13,42 14,22 15,43 16,78 17,71 18,79
3 jaar 102 13,48 14,29 15,50 16,86 17,80 18,88
4 jaar 102,5 13,55 14,36 15,58 16,94 17,89 18,97
5 jaar 103 13,62 14,43 15,66 17,03 17,97 19,07
6 jaar 103,5 13,68 14,50 15,73 17,11 18,06 19,16
7 jaar 104 13,75 14,57 15,81 17,19 18,15 19,25
8 jaar 104,5 13,81 14,64 15,88 17,27 18,24 19,34
9 jaar 105 13,88 14,71 15,96 17,36 18,32 19,44
10 jaar 105,5 13,95 14,78 16,04 17,44 18,41 19,53
11 jaar 106 14,01 14,85 16,11 17,52 18,50 19,62
12 jaar 106,5 14,08 14,92 16,19 17,60 18,58 19,71
13 jaar 107 14,15 14,99 16,26 17,69 18,67 19,81
14 jaar 107,5 14,21 15,06 16,34 17,77 18,76 19,90
15 jaar 108 14,28 15,13 16,42 17,85 18,85 19,99
16 jaar 108,5 14,34 15,20 16,49 17,94 18,93 20,08
17 jaar 109 14,41 15,27 16,57 18,02 19,02 20,18
18 jaar 109,5 14,48 15,34 16,64 18,10 19,11 20,27
19 jaar 110 14,54 15,41 16,72 18,18 19,20 20,36
20 jaar 110,5 14,61 15,48 16,80 18,27 19,28 20,45
21 jaar 111 14,67 15,55 16,87 18,35 19,37 20,55
22 jaar 111,5 14,74 15,62 16,95 18,43 19,46 20,64
23 jaar 112 14,81 15,69 17,02 18,51 19,54 20,73
24 jaar 112,5 14,87 15,76 17,10 18,60 19,63 20,82
25 jaar 113 14,94 15,83 17,18 18,68 19,72 20,92
26 jaar 113,5 15,00 15,90 17,25 18,76 19,81 21,01


Studenten

Categorie Minimumloon
A : Hulpwerkman 10,58
B : Geoefende werkman 2e categorie 11,21
C : Geoefende werkman 1e categorie 12,16
D : Geschoolde arbeider 3e categorie 13,22
E : Geschoolde arbeider 2e categorie 13,96
F : Geschoolde arbeider 1e categorie 14,81


Stelsel 39u

Werknemers

Anciënn.   na % Categorie
A B C D E F
0 maand 100 12,88          
0 maand 106   13,65        
0 maand 115     14,81      
0 maand 125       16,10    
0 maand 132         17,00  
0 maand 140           18,03
1 jaar 101 13,01 13,79 14,96 16,26 17,17 18,21
2 jaar 101,5 13,07 13,85 15,03 16,34 17,26 18,30
3 jaar 102 13,14 13,92 15,11 16,42 17,34 18,39
4 jaar 102,5 13,20 13,99 15,18 16,50 17,43 18,48
5 jaar 103 13,27 14,06 15,25 16,58 17,51 18,57
6 jaar 103,5 13,33 14,13 15,33 16,66 17,60 18,66
7 jaar 104 13,40 14,20 15,40 16,74 17,68 18,75
8 jaar 104,5 13,46 14,26 15,48 16,82 17,77 18,84
9 jaar 105 13,52 14,33 15,55 16,91 17,85 18,93
10 jaar 105,5 13,59 14,40 15,62 16,99 17,94 19,02
11 jaar 106 13,65 14,47 15,70 17,07 18,02 19,11
12 jaar 106,5 13,72 14,54 15,77 17,15 18,11 19,20
13 jaar 107 13,78 14,61 15,85 17,23 18,19 19,29
14 jaar 107,5 13,85 14,67 15,92 17,31 18,28 19,38
15 jaar 108 13,91 14,74 15,99 17,39 18,36 19,47
16 jaar 108,5 13,97 14,81 16,07 17,47 18,45 19,56
17 jaar 109 14,04 14,88 16,14 17,55 18,53 19,65
18 jaar 109,5 14,10 14,95 16,22 17,63 18,62 19,74
19 jaar 110 14,17 15,02 16,29 17,71 18,70 19,83
20 jaar 110,5 14,23 15,08 16,37 17,79 18,79 19,92
21 jaar 111 14,30 15,15 16,44 17,87 18,87 20,01
22 jaar 111,5 14,36 15,22 16,51 17,95 18,96 20,10
23 jaar 112 14,43 15,29 16,59 18,03 19,04 20,19
24 jaar 112,5 14,49 15,36 16,66 18,11 19,13 20,28
25 jaar 113 14,55 15,42 16,74 18,19 19,21 20,37
26 jaar 113,5 14,62 15,49 16,81 18,27 19,30 20,46


Studenten

Categorie Minimumloon
A : Hulpwerkman 10,30
B : Geoefende werkman 2e categorie 10,93
C : Geoefende werkman 1e categorie 11,85
D : Geschoolde arbeider 3e categorie 12,88
E : Geschoolde arbeider 2e categorie 13,59
F : Geschoolde arbeider 1e categorie 14,42


Stelsel 40u

Werknemers

Anciënn.   na % Categorie
A B C D E F
0 maand 100 12,56          
0 maand 106   13;31        
0 maand 115     14,44      
0 maand 125       15,70    
0 maand 132         16,58  
0 maand 140           17,58
1 jaar 101 12,69 13,44 14,58 15,86 16,75 17,76
2 jaar 101,5 12,75 13,51 14,66 15,94 16,83 17,84
3 jaar 102 12,81 13,58 14,73 16,01 16,91 17,93
4 jaar 102,5 12,87 13,64 14,80 16,09 16,99 18,02
5 jaar 103 12,94 13,71 14,87 16,17 17,08 18,11
6 jaar 103,5 13,00 13,78 14,95 16,25 17,16 18,20
7 jaar 104 13,06 13,84 15,02 16,33 17,24 18,28
8 jaar 104,5 13,13 13,91 15,09 16,41 17,33 18,37
9 jaar 105 13,19 13,98 15,16 16,49 17,41 18,46
10 jaar 105,5 13,25 14,04 15,23 16,56 17,49 18,55
11 jaar 106 13,31 14,11 15,31 16,64 17,57 18,63
12 jaar 106,5 13,38 14,18 15,38 16,72 17,66 18,72
13 jaar 107 13,44 14,24 15,45 16,80 17,74 18,81
14 jaar 107,5 13,50 14,31 15,52 16,88 17,82 18,90
15 jaar 108 13,56 14,37 15,60 16,96 17,91 18,99
16 jaar 108,5 13,63 14,44 15,67 17,03 17,99 19,07
17 jaar 109 13,69 14,51 15,74 17,11 18,07 19,16
18 jaar 109,5 13,75 14,57 15,81 17,19 18,16 19,25
19 jaar 110 13,82 14,64 15,88 17,27 18,24 19,34
20 jaar 110,5 13,88 14,71 15,96 17,35 18,32 19,43
21 jaar 111 13,94 14,77 16,03 17,43 18,40 19,51
22 jaar 111,5 14,00 14,84 16,10 17,51 18,49 19,60
23 jaar 112 14,07 14,91 16,17 17,58 18,57 19,69
24 jaar 112,5 14,13 14,97 16,25 17,66 18,65 19,78
25 jaar 113 14,19 15,04 16,32 17,74 18,74 19,87
26 jaar 113,5 14,26 15,11 16,39 17,82 18,82 19,95


Studenten

Categorie Minimumloon
A : Hulpwerkman 10,04
B : Geoefende werkman 2e categorie 10,65
C : Geoefende werkman 1e categorie 11,55
D : Geschoolde arbeider 3e categorie 12,55
E : Geschoolde arbeider 2e categorie 13,26
F : Geschoolde arbeider 1e categorie 14,05


In onderstaand document vindt u meer info omtrent de categorieën van beroepsbekwaamheid van toepassing in PC 149.01

download pdfCategorieën van electriciens PC 149.01

Sociaal secretariaat voor
het bouwbedrijf en
aanverwante sectoren

Tel. 03 203 44 11  •  Fax. 03 232 63 75

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Nieuws

Sociaal secretariaat Dienstbetoon houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op gebied van sociale wetgeving.
Hieronder vindt u onze meest recente nieuwsberichten.
Bent u naar iets specifieks op zoek? Via de categorieën aan de rechterkant vindt u wellicht sneller wat u zoekt.

Wanneer een werkgever een bedrijfswagen ter beschikking stelt aan zijn werknemer die deze wagen ook mag gebruiken voor privé-doeleinden, dan ontstaat er een belastbaar voordeel van alle aard in hoofde van de werknemer.

Sinds 1 januari 2012 wordt het voordeel van alle aard van bedrijfswagens forfaitair bepaald aan de hand van de volgende formule:

((cataloguswaarde x correctiecoëfficiënt) x 6/7) x CO2 -coëfficiënt) = voordeel in natura bedrijfswagen op jaarbasis.

In de berekening van het voordeel van alle aard is de CO2 -coëfficiënt een belangrijke factor. Deze coëfficiënt wordt jaarlijks herzien op basis van de globale evolutie van de CO2 -uitstoot van het nationale bedrijfswagenpark.

De basis-CO2 -coëfficiënt bedraagt 5,5% voor de referentie-CO2- uitstoot.
Voor het inkomstenjaar 2018 was de referentie-CO2- uitstoot 86 gr/km voor voertuigen met een dieselmotor en 105 gr/km voor voertuigen met een benzine-, LPG- of aardgasmotor.

Als de effectieve CO2 -uitstoot van de bedrijfswagen hoger ligt dan de referentie-uitstoot, dan wordt de coëfficiënt verhoogd met 0,1% per CO2 -gram boven deze referentie-uitstoot, met een maximum van 18%.
Ligt de CO2 -uitstoot van de bedrijfswagen lager dan de referentie-uitstoot, dan wordt de coëfficiënt verminderd met 0,1% per CO2 -gram onder de referentie-uitstoot, met een minimum van 4%.

Vanaf inkomstenjaar 2014 bepaalt de Koning jaarlijks de referentie-CO2-uitstoot in functie van de gemiddelde CO2-uitstoot over een periode van 12 opeenvolgende maanden die eindigt op 30 september van het jaar voorafgaand aan het belastbaar tijdperk.
De referentie-CO2-uitstoot voor inkomstenjaar 2019 werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 27 december 2018. 
Het nieuwe KB is van toepassing op de vanaf 1 januari 2019 toegekende voordelen van alle aard.

Door dit KB stijgt de referentie-CO2-uitstoot voor 2019 tot 88 gr/km voor voertuigen met een dieselmotor. De referentie-CO2-uitstoot voor voertuigen met een benzine-, LPG- of aardgasmotor verhoogt naar 107 gr/km.
Deze stijging heeft als gevolg dat het belastbaar voordeel van alle aard voor het privégebruik van bedrijfswagens in 2019 daalt ten opzichte van vorig jaar.

Voor 2018 was het minimumbedrag van het voordeel van alle aard van bedrijfswagens vastgesteld op 1.310,- EUR. Voor 2019 wordt dit wellicht 1.340,- EUR. (moet nog officieel bevestigd wordne)

Voorbeeld: Dieselwagen – Cataloguswaarde 25.000 EUR.   CO2-uitstoot van 105 gr/km.

VAA 2018: 25.000 x [(5,5 + (105 – 86) x 0,1%] x 6/7 = 1.585,71 EUR per jaar

VAA 2019: 25.000 x [(5,5 + (105 – 88) x 0,1%] x 6/7 = 1.542,86 EUR per jaar

Bron: KB van 19 december 2018 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig (1), B.S. 27 december 2018.

De grensbedragen voor loonbeslag of loonoverdracht worden elk jaar aangepast aan de index. Op 28 december 2018 werden de geïndexeerde bedragen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Voor de bedragen uitgekeerd ter uitvoering van een arbeidsovereenkomst, een leerovereenkomst, een statuut, een abonnement, alsook bedragen uitgekeerd aan personen die tegen loon onder het gezag van een andere persoon arbeid verrichten buiten een arbeidsovereenkomst, en het vakantiegeld betaald in toepassing van de wetgeving jaarlijkse vakantie, gelden vanaf 1 januari 2019 de volgende grenzen:

Maandelijks nettoloon Gedeelte vatbaar voor beslag Maximale inhouding
EUR 0 - 1.128 Geen beslag mogelijk 0
EUR 1.128,01 - EUR 1.212 20% EUR 16,80
EUR 1.212,01 - EUR 1.337 30% EUR 37,50
EUR 1.337,01 - EUR 1.462 40% EUR 50,00
Boven EUR 1462 Onbeperkt Onbeperkt


Het voor beslag vatbaar gedeelte van het loon kan vanaf 1 januari 2019 verminderd worden met 70 EUR per kind ten laste.

Bron: KB van 16 december 2018 tot uitvoering van artikel 1409, §2, van het Gerechtelijk Wetboek, B.S. 28 december 2018.

Op 1 januari 2019 verhogen de baremalonen en de effectieve lonen met 2,21 %.

Stelsel 38u

Werknemers

Anciënn. na % Categorie
A B C D E F
0 maand 100 13,22          
0 maand 106   14,01        
0 maand 115     15,20      
0 maand 125       16,53    
0 maand 132         17,45  
0 maand 140           18,51
1 jaar 101 13,35 14,15 15,35 16,70 17,62 18,70
2 jaar 101,5 13,42 14,22 15,43 16,78 17,71 18,79
3 jaar 102 13,48 14,29 15,50 16,86 17,80 18,88
4 jaar 102,5 13,55 14,36 15,58 16,94 17,89 18,97
5 jaar 103 13,62 14,43 15,66 17,03 17,97 19,07
6 jaar 103,5 13,68 14,50 15,73 17,11 18,06 19,16
7 jaar 104 13,75 14,57 15,81 17,19 18,15 19,25
8 jaar 104,5 13,81 14,64 15,88 17,27 18,24 19,34
9 jaar 105 13,88 14,71 15,96 17,36 18,32 19,44
10 jaar 105,5 13,95 14,78 16,04 17,44 18,41 19,53
11 jaar 106 14,01 14,85 16,11 17,52 18,50 19,62
12 jaar 106,5 14,08 14,92 16,19 17,60 18,58 19,71
13 jaar 107 14,15 14,99 16,26 17,69 18,67 19,81
14 jaar 107,5 14,21 15,06 16,34 17,77 18,76 19,90
15 jaar 108 14,28 15,13 16,42 17,85 18,85 19,99
16 jaar 108,5 14,34 15,20 16,49 17,94 18,93 20,08
17 jaar 109 14,41 15,27 16,57 18,02 19,02 20,18
18 jaar 109,5 14,48 15,34 16,64 18,10 19,11 20,27
19 jaar 110 14,54 15,41 16,72 18,18 19,20 20,36
20 jaar 110,5 14,61 15,48 16,80 18,27 19,28 20,45
21 jaar 111 14,67 15,55 16,87 18,35 19,37 20,55
22 jaar 111,5 14,74 15,62 16,95 18,43 19,46 20,64
23 jaar 112 14,81 15,69 17,02 18,51 19,54 20,73
24 jaar 112,5 14,87 15,76 17,10 18,60 19,63 20,82
25 jaar 113 14,94 15,83 17,18 18,68 19,72 20,92
26 jaar 113,5 15,00 15,90 17,25 18,76 19,81 21,01


Studenten

Categorie Minimumloon
A : Hulpwerkman 10,58
B : Geoefende werkman 2e categorie 11,21
C : Geoefende werkman 1e categorie 12,16
D : Geschoolde arbeider 3e categorie 13,22
E : Geschoolde arbeider 2e categorie 13,96
F : Geschoolde arbeider 1e categorie 14,81


Stelsel 39u

Werknemers

Anciënn.   na % Categorie
A B C D E F
0 maand 100 12,88          
0 maand 106   13,65        
0 maand 115     14,81      
0 maand 125       16,10    
0 maand 132         17,00  
0 maand 140           18,03
1 jaar 101 13,01 13,79 14,96 16,26 17,17 18,21
2 jaar 101,5 13,07 13,85 15,03 16,34 17,26 18,30
3 jaar 102 13,14 13,92 15,11 16,42 17,34 18,39
4 jaar 102,5 13,20 13,99 15,18 16,50 17,43 18,48
5 jaar 103 13,27 14,06 15,25 16,58 17,51 18,57
6 jaar 103,5 13,33 14,13 15,33 16,66 17,60 18,66
7 jaar 104 13,40 14,20 15,40 16,74 17,68 18,75
8 jaar 104,5 13,46 14,26 15,48 16,82 17,77 18,84
9 jaar 105 13,52 14,33 15,55 16,91 17,85 18,93
10 jaar 105,5 13,59 14,40 15,62 16,99 17,94 19,02
11 jaar 106 13,65 14,47 15,70 17,07 18,02 19,11
12 jaar 106,5 13,72 14,54 15,77 17,15 18,11 19,20
13 jaar 107 13,78 14,61 15,85 17,23 18,19 19,29
14 jaar 107,5 13,85 14,67 15,92 17,31 18,28 19,38
15 jaar 108 13,91 14,74 15,99 17,39 18,36 19,47
16 jaar 108,5 13,97 14,81 16,07 17,47 18,45 19,56
17 jaar 109 14,04 14,88 16,14 17,55 18,53 19,65
18 jaar 109,5 14,10 14,95 16,22 17,63 18,62 19,74
19 jaar 110 14,17 15,02 16,29 17,71 18,70 19,83
20 jaar 110,5 14,23 15,08 16,37 17,79 18,79 19,92
21 jaar 111 14,30 15,15 16,44 17,87 18,87 20,01
22 jaar 111,5 14,36 15,22 16,51 17,95 18,96 20,10
23 jaar 112 14,43 15,29 16,59 18,03 19,04 20,19
24 jaar 112,5 14,49 15,36 16,66 18,11 19,13 20,28
25 jaar 113 14,55 15,42 16,74 18,19 19,21 20,37
26 jaar 113,5 14,62 15,49 16,81 18,27 19,30 20,46


Studenten

Categorie Minimumloon
A : Hulpwerkman 10,30
B : Geoefende werkman 2e categorie 10,93
C : Geoefende werkman 1e categorie 11,85
D : Geschoolde arbeider 3e categorie 12,88
E : Geschoolde arbeider 2e categorie 13,59
F : Geschoolde arbeider 1e categorie 14,42


Stelsel 40u

Werknemers

Anciënn.   na % Categorie
A B C D E F
0 maand 100 12,56          
0 maand 106   13;31        
0 maand 115     14,44      
0 maand 125       15,70    
0 maand 132         16,58  
0 maand 140           17,58
1 jaar 101 12,69 13,44 14,58 15,86 16,75 17,76
2 jaar 101,5 12,75 13,51 14,66 15,94 16,83 17,84
3 jaar 102 12,81 13,58 14,73 16,01 16,91 17,93
4 jaar 102,5 12,87 13,64 14,80 16,09 16,99 18,02
5 jaar 103 12,94 13,71 14,87 16,17 17,08 18,11
6 jaar 103,5 13,00 13,78 14,95 16,25 17,16 18,20
7 jaar 104 13,06 13,84 15,02 16,33 17,24 18,28
8 jaar 104,5 13,13 13,91 15,09 16,41 17,33 18,37
9 jaar 105 13,19 13,98 15,16 16,49 17,41 18,46
10 jaar 105,5 13,25 14,04 15,23 16,56 17,49 18,55
11 jaar 106 13,31 14,11 15,31 16,64 17,57 18,63
12 jaar 106,5 13,38 14,18 15,38 16,72 17,66 18,72
13 jaar 107 13,44 14,24 15,45 16,80 17,74 18,81
14 jaar 107,5 13,50 14,31 15,52 16,88 17,82 18,90
15 jaar 108 13,56 14,37 15,60 16,96 17,91 18,99
16 jaar 108,5 13,63 14,44 15,67 17,03 17,99 19,07
17 jaar 109 13,69 14,51 15,74 17,11 18,07 19,16
18 jaar 109,5 13,75 14,57 15,81 17,19 18,16 19,25
19 jaar 110 13,82 14,64 15,88 17,27 18,24 19,34
20 jaar 110,5 13,88 14,71 15,96 17,35 18,32 19,43
21 jaar 111 13,94 14,77 16,03 17,43 18,40 19,51
22 jaar 111,5 14,00 14,84 16,10 17,51 18,49 19,60
23 jaar 112 14,07 14,91 16,17 17,58 18,57 19,69
24 jaar 112,5 14,13 14,97 16,25 17,66 18,65 19,78
25 jaar 113 14,19 15,04 16,32 17,74 18,74 19,87
26 jaar 113,5 14,26 15,11 16,39 17,82 18,82 19,95


Studenten

Categorie Minimumloon
A : Hulpwerkman 10,04
B : Geoefende werkman 2e categorie 10,65
C : Geoefende werkman 1e categorie 11,55
D : Geschoolde arbeider 3e categorie 12,55
E : Geschoolde arbeider 2e categorie 13,26
F : Geschoolde arbeider 1e categorie 14,05


In onderstaand document vindt u meer info omtrent de categorieën van beroepsbekwaamheid van toepassing in PC 149.01

download pdfCategorieën van electriciens PC 149.01

Onze log-in is momenteel enkel beschikbaar op desktop.

Terugbetaling Gewaarborgd Loon Serviam Plus

Terugbetalingen gewaarborgd loon mogelijk voor uw bouwvakarbeiders!

Lees meer...

Serviam Plus ESV

Er zijn sociaal secretariaten en er is Serviam Plus, de partner die met u meedenkt en soepel inspeelt op al uw vragen.

Lees meer...

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Mobiliteitsvergoeding bouw

Voor de verplaatsingen die de arbeiders en bedienden in de bouw doen, is in vele gevallen een tegemoetkoming in de reiskosten door de werkgever verschuldigd.

Lees meer...