Nieuws

Sociaal secretariaat Dienstbetoon houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op gebied van sociale wetgeving.
Hieronder vindt u onze meest recente nieuwsberichten.
Bent u naar iets specifieks op zoek? Via de categorieën aan de rechterkant vindt u wellicht sneller wat u zoekt.

Wie een rust- of overlevingspensioen geniet, mag nog een beroepsactiviteit als werknemer, ambtenaar of zelfstandige uitoefenen. Gepensioneerden mogen onbeperkt bijverdienen vanaf het jaar waarin zij de leeftijd van 65 jaar bereiken, of als zij bij de ingang van hun rustpensioen een loopbaan van 45 jaar kunnen bewijzen.

Voor andere gepensioneerden gelden er wel inkomensgrenzen. 

Bij een overschrijding van de grensbedragen, wordt het pensioenbedrag evenredig verminderd met het percentage van de overschrijding (bv. 35% overschrijding = 35% terug te betalen in het daaropvolgende jaar).

De grensbedragen voor toegelaten arbeid van gepensioneerden worden jaarlijks geïndexeerd.
In het Staatsblad van 20 december 2017 werden de nieuwe grensbedragen voor 2018 voor de werknemerspensioenen gepubliceerd.

Voor 2018 gelden de volgende grensbedragen voor het werknemerspensioen:

kinderlast vóór 65 jaar en geen 45 jaar loopbaan of met gezinspensioen vóór 65 jaar met enkel overlevings-pensioen vanaf 65 jaar met enkel overlevings-pensioen of gezinspensioen

werknemer

(bruto)

neen € 8.022 € 18.677 € 23.170
ja € 12.033 € 23.346 € 28.184

zelfstandige

(netto)

neen € 6.417 € 14.942 € 18.536
ja € 9.626 € 18.677 € 22.547

 

Bron: Ministerieel besluit van 15 december 2017 tot aanpassing van de jaarbedragen bedoeld in artikel 64, §§ 2 en 3 van het koninklijk besluit  van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, B.S. 20 december 2017.

Dat een student sinds 1 januari 2017 tot 475 uren kan werken (i.p.v. 50 dagen) is al langer gekend, maar we herinneren u graag aan het belang van de voorafgaandelijke én tijdige Dimona-aangifte die dient te gebeuren.

De Dimona 'STU' dient ten laatste te gebeuren op de dag van het begin van de prestaties. Doet u de Dimona later, dan zullen alle geplande uren beschouwd worden als te zijn gepresteerd buiten het contingent van 475 uren én dus onderworpen zijn aan normale bijdragen.

Een correctie van een laattijdige Dimona is niet mogelijk.

Wanneer u een student onverwacht meer uren laat werken, doet u best een wijzigende Dimona-aangifte voor deze uren. Een dergelijke aangifte zal niet beschouwd worden als laattijdig wanneer ze enkel het aantal uren betreft.

In de Dimona-aangifte kan niet met decimalen gewerkt worden, dus moet het aantal uren steeds afgerond worden naar de hogere eenheid. Enkel de werkelijk gepresteerde uren worden aangegeven. De uren voor feestdagen, betaalde ziektedagen en andere betaalde uren die geen werkelijk gewerkte uren zijn maar waarvoor de werkgever loon betaalt, moet niet in het 'aantal uren' worden opgenomen. Deze uren worden dus ook niet ingehouden op het contingent van 475 uren, maar de vergoeding voor deze uren wordt wel bij het loon gevoegd voor de berekening van de socialezekerheidsbijdragen.

Voor arbeidsovereenkomsten die in het nieuwe jaar van start gaan, dient u dus opnieuw aan deze verplichting te denken. 

Wanneer een werkgever een bedrijfswagen ter beschikking stelt aan zijn werknemer die deze wagen ook mag gebruiken voor privé-doeleinden, dan ontstaat er een belastbaar voordeel van alle aard in hoofde van de werknemer.

Sinds 1 januari 2012 wordt het voordeel van alle aard van bedrijfswagens forfaitair bepaald aan de hand van de volgende formule:
(((cataloguswaarde x correctiecoëfficiënt) x 6/7) x CO2 -coëfficiënt) = voordeel in natura bedrijfswagen op jaarbasis.

In de berekening van het voordeel van alle aard is de CO2 -coëfficiënt een belangrijke factor. Deze coëfficiënt wordt jaarlijks herzien op basis van de globale evolutie van de CO2 -uitstoot van het nationale bedrijfswagenpark.

De basis-CO2 -coëfficiënt bedraagt 5,5% voor de referentie-CO2- uitstoot.
Voor het inkomstenjaar 2017 was de referentie-CO2- uitstoot 87 gr/km voor voertuigen met een dieselmotor en 105 gr/km voor voertuigen met een benzine-, LPG- of aardgasmotor.

Als de effectieve CO2 -uitstoot van de bedrijfswagen hoger ligt dan de referentie-uitstoot, dan wordt de coëfficiënt verhoogd met 0,1% per CO2 -gram boven deze referentie-uitstoot, met een maximum van 18%.
Ligt de CO2 -uitstoot van de bedrijfswagen lager dan de referentie-uitstoot, dan wordt de coëfficiënt verminderd met 0,1% per CO2 -gram onder de referentie-uitstoot, met een minimum van 4%.

Vanaf inkomstenjaar 2014 bepaalt de Koning jaarlijks de referentie-CO2-uitstoot in functie van de gemiddelde CO2-uitstoot over een periode van 12 opeenvolgende maanden die eindigt op 30 september van het jaar voorafgaand aan het belastbaar tijdperk.
De referentie-CO2-uitstoot voor inkomstenjaar 2018 werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 19 december 2017. 
Het nieuwe KB is van toepassing op de vanaf 1 januari 2018 toegekende voordelen van alle aard.

Door dit KB daalt de referentie-CO2-uitstoot voor 2018 tot 86 gr/km voor voertuigen met een dieselmotor. Deze voor voertuigen met een benzine-, LPG- of aardgasmotor blijft hetzelfde, zijnde 105 gr/km.
Deze daling heeft als gevolg dat het belastbaar voordeel van alle aard van de dieselbedrijfswagens in 2018 opnieuw zal stijgen ten opzichte van vorig jaar.

Voor 2017 was het minimumbedrag van het voordeel van alle aard van bedrijfswagens vastgesteld op EUR 1280. Voor 2018 is dit EUR 1310.

Bron: KB van 13 december 2017 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig (1), B.S. 19 december 2017.

Sociaal secretariaat voor
het bouwbedrijf en
aanverwante sectoren

Tel. 03 203 44 11  •  Fax. 03 232 63 75

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Nieuws

Sociaal secretariaat Dienstbetoon houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op gebied van sociale wetgeving.
Hieronder vindt u onze meest recente nieuwsberichten.
Bent u naar iets specifieks op zoek? Via de categorieën aan de rechterkant vindt u wellicht sneller wat u zoekt.

Wie een rust- of overlevingspensioen geniet, mag nog een beroepsactiviteit als werknemer, ambtenaar of zelfstandige uitoefenen. Gepensioneerden mogen onbeperkt bijverdienen vanaf het jaar waarin zij de leeftijd van 65 jaar bereiken, of als zij bij de ingang van hun rustpensioen een loopbaan van 45 jaar kunnen bewijzen.

Voor andere gepensioneerden gelden er wel inkomensgrenzen. 

Bij een overschrijding van de grensbedragen, wordt het pensioenbedrag evenredig verminderd met het percentage van de overschrijding (bv. 35% overschrijding = 35% terug te betalen in het daaropvolgende jaar).

De grensbedragen voor toegelaten arbeid van gepensioneerden worden jaarlijks geïndexeerd.
In het Staatsblad van 20 december 2017 werden de nieuwe grensbedragen voor 2018 voor de werknemerspensioenen gepubliceerd.

Voor 2018 gelden de volgende grensbedragen voor het werknemerspensioen:

kinderlast vóór 65 jaar en geen 45 jaar loopbaan of met gezinspensioen vóór 65 jaar met enkel overlevings-pensioen vanaf 65 jaar met enkel overlevings-pensioen of gezinspensioen

werknemer

(bruto)

neen € 8.022 € 18.677 € 23.170
ja € 12.033 € 23.346 € 28.184

zelfstandige

(netto)

neen € 6.417 € 14.942 € 18.536
ja € 9.626 € 18.677 € 22.547

 

Bron: Ministerieel besluit van 15 december 2017 tot aanpassing van de jaarbedragen bedoeld in artikel 64, §§ 2 en 3 van het koninklijk besluit  van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, B.S. 20 december 2017.

Dat een student sinds 1 januari 2017 tot 475 uren kan werken (i.p.v. 50 dagen) is al langer gekend, maar we herinneren u graag aan het belang van de voorafgaandelijke én tijdige Dimona-aangifte die dient te gebeuren.

De Dimona 'STU' dient ten laatste te gebeuren op de dag van het begin van de prestaties. Doet u de Dimona later, dan zullen alle geplande uren beschouwd worden als te zijn gepresteerd buiten het contingent van 475 uren én dus onderworpen zijn aan normale bijdragen.

Een correctie van een laattijdige Dimona is niet mogelijk.

Wanneer u een student onverwacht meer uren laat werken, doet u best een wijzigende Dimona-aangifte voor deze uren. Een dergelijke aangifte zal niet beschouwd worden als laattijdig wanneer ze enkel het aantal uren betreft.

In de Dimona-aangifte kan niet met decimalen gewerkt worden, dus moet het aantal uren steeds afgerond worden naar de hogere eenheid. Enkel de werkelijk gepresteerde uren worden aangegeven. De uren voor feestdagen, betaalde ziektedagen en andere betaalde uren die geen werkelijk gewerkte uren zijn maar waarvoor de werkgever loon betaalt, moet niet in het 'aantal uren' worden opgenomen. Deze uren worden dus ook niet ingehouden op het contingent van 475 uren, maar de vergoeding voor deze uren wordt wel bij het loon gevoegd voor de berekening van de socialezekerheidsbijdragen.

Voor arbeidsovereenkomsten die in het nieuwe jaar van start gaan, dient u dus opnieuw aan deze verplichting te denken. 

Wanneer een werkgever een bedrijfswagen ter beschikking stelt aan zijn werknemer die deze wagen ook mag gebruiken voor privé-doeleinden, dan ontstaat er een belastbaar voordeel van alle aard in hoofde van de werknemer.

Sinds 1 januari 2012 wordt het voordeel van alle aard van bedrijfswagens forfaitair bepaald aan de hand van de volgende formule:
(((cataloguswaarde x correctiecoëfficiënt) x 6/7) x CO2 -coëfficiënt) = voordeel in natura bedrijfswagen op jaarbasis.

In de berekening van het voordeel van alle aard is de CO2 -coëfficiënt een belangrijke factor. Deze coëfficiënt wordt jaarlijks herzien op basis van de globale evolutie van de CO2 -uitstoot van het nationale bedrijfswagenpark.

De basis-CO2 -coëfficiënt bedraagt 5,5% voor de referentie-CO2- uitstoot.
Voor het inkomstenjaar 2017 was de referentie-CO2- uitstoot 87 gr/km voor voertuigen met een dieselmotor en 105 gr/km voor voertuigen met een benzine-, LPG- of aardgasmotor.

Als de effectieve CO2 -uitstoot van de bedrijfswagen hoger ligt dan de referentie-uitstoot, dan wordt de coëfficiënt verhoogd met 0,1% per CO2 -gram boven deze referentie-uitstoot, met een maximum van 18%.
Ligt de CO2 -uitstoot van de bedrijfswagen lager dan de referentie-uitstoot, dan wordt de coëfficiënt verminderd met 0,1% per CO2 -gram onder de referentie-uitstoot, met een minimum van 4%.

Vanaf inkomstenjaar 2014 bepaalt de Koning jaarlijks de referentie-CO2-uitstoot in functie van de gemiddelde CO2-uitstoot over een periode van 12 opeenvolgende maanden die eindigt op 30 september van het jaar voorafgaand aan het belastbaar tijdperk.
De referentie-CO2-uitstoot voor inkomstenjaar 2018 werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 19 december 2017. 
Het nieuwe KB is van toepassing op de vanaf 1 januari 2018 toegekende voordelen van alle aard.

Door dit KB daalt de referentie-CO2-uitstoot voor 2018 tot 86 gr/km voor voertuigen met een dieselmotor. Deze voor voertuigen met een benzine-, LPG- of aardgasmotor blijft hetzelfde, zijnde 105 gr/km.
Deze daling heeft als gevolg dat het belastbaar voordeel van alle aard van de dieselbedrijfswagens in 2018 opnieuw zal stijgen ten opzichte van vorig jaar.

Voor 2017 was het minimumbedrag van het voordeel van alle aard van bedrijfswagens vastgesteld op EUR 1280. Voor 2018 is dit EUR 1310.

Bron: KB van 13 december 2017 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig (1), B.S. 19 december 2017.

Onze log-in is momenteel enkel beschikbaar op desktop.

Terugbetaling Gewaarborgd Loon Serviam Plus

Terugbetalingen gewaarborgd loon mogelijk voor uw bouwvakarbeiders!

Lees meer...

Serviam Plus ESV

Er zijn sociaal secretariaten en er is Serviam Plus, de partner die met u meedenkt en soepel inspeelt op al uw vragen.

Lees meer...

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Mobiliteitsvergoeding bouw

Voor de verplaatsingen die de arbeiders en bedienden in de bouw doen, is in vele gevallen een tegemoetkoming in de reiskosten door de werkgever verschuldigd.

Lees meer...