Nieuws

Sociaal secretariaat Dienstbetoon houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op gebied van sociale wetgeving.
Hieronder vindt u onze meest recente nieuwsberichten.
Bent u naar iets specifieks op zoek? Via de categorieën aan de rechterkant vindt u wellicht sneller wat u zoekt.

Aan het privé-gebruik van een bedrijfswagen door een werknemer zijn heel wat sociale en fiscale spelregels verbonden.

In onderstaande nota vindt u een actueel overzicht van de voornaamste sociale en fiscale aangelegenheden.

Bedrijfswagens: Sociale en fiscale spelregels 2018

Wanneer een werkgever een bedrijfswagen ter beschikking stelt aan zijn werknemer die deze wagen ook mag gebruiken voor privé-doeleinden, dan ontstaat er een belastbaar voordeel van alle aard in hoofde van de werknemer.

Sinds 1 januari 2012 wordt het voordeel van alle aard van bedrijfswagens forfaitair bepaald aan de hand van de volgende formule:
(((cataloguswaarde x correctiecoëfficiënt) x 6/7) x CO2 -coëfficiënt) = voordeel in natura bedrijfswagen op jaarbasis.

In de berekening van het voordeel van alle aard is de CO2 -coëfficiënt een belangrijke factor. Deze coëfficiënt wordt jaarlijks herzien op basis van de globale evolutie van de CO2 -uitstoot van het nationale bedrijfswagenpark.

De basis-CO2 -coëfficiënt bedraagt 5,5% voor de referentie-CO2- uitstoot.
Voor het inkomstenjaar 2017 was de referentie-CO2- uitstoot 87 gr/km voor voertuigen met een dieselmotor en 105 gr/km voor voertuigen met een benzine-, LPG- of aardgasmotor.

Als de effectieve CO2 -uitstoot van de bedrijfswagen hoger ligt dan de referentie-uitstoot, dan wordt de coëfficiënt verhoogd met 0,1% per CO2 -gram boven deze referentie-uitstoot, met een maximum van 18%.
Ligt de CO2 -uitstoot van de bedrijfswagen lager dan de referentie-uitstoot, dan wordt de coëfficiënt verminderd met 0,1% per CO2 -gram onder de referentie-uitstoot, met een minimum van 4%.

Vanaf inkomstenjaar 2014 bepaalt de Koning jaarlijks de referentie-CO2-uitstoot in functie van de gemiddelde CO2-uitstoot over een periode van 12 opeenvolgende maanden die eindigt op 30 september van het jaar voorafgaand aan het belastbaar tijdperk.
De referentie-CO2-uitstoot voor inkomstenjaar 2018 werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 19 december 2017. 
Het nieuwe KB is van toepassing op de vanaf 1 januari 2018 toegekende voordelen van alle aard.

Door dit KB daalt de referentie-CO2-uitstoot voor 2018 tot 86 gr/km voor voertuigen met een dieselmotor. Deze voor voertuigen met een benzine-, LPG- of aardgasmotor blijft hetzelfde, zijnde 105 gr/km.
Deze daling heeft als gevolg dat het belastbaar voordeel van alle aard van de dieselbedrijfswagens in 2018 opnieuw zal stijgen ten opzichte van vorig jaar.

Voor 2017 was het minimumbedrag van het voordeel van alle aard van bedrijfswagens vastgesteld op EUR 1280. Voor 2018 is dit EUR 1310.

Bron: KB van 13 december 2017 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig (1), B.S. 19 december 2017.

De grensbedragen voor loonbeslag of loonoverdracht worden elk jaar aangepast aan de index. Op 27 december 2017 werden de geïndexeerde bedragen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Voor de bedragen uitgekeerd ter uitvoering van een arbeidsovereenkomst, een leerovereenkomst, een statuut, een abonnement, alsook bedragen uitgekeerd aan personen die tegen loon onder het gezag van een andere persoon arbeid verrichten buiten een arbeidsovereenkomst, en het vakantiegeld betaald in toepassing van de wetgeving jaarlijkse vakantie, gelden vanaf 1 januari 2017 de volgende grenzen:

Maandelijks nettoloon Gedeelte vatbaar voor beslag Maximale inhouding
EUR 0 - 1.105 Geen beslag mogelijk 0
EUR 1.105,01 - EUR 1.187 20% EUR 16,40
EUR 1.187,01 - EUR 1.309 30% EUR 36,60
EUR 1.309,01 - EUR 1.432 40% EUR 49,20
Boven EUR 1432 Onbeperkt Onbeperkt


Het voor beslag vatbaar gedeelte van het loon kan vanaf 1 januari 2018 verminderd worden met EUR 68 per kind ten laste.

Bron: KB tot uitvoering van artikel 1409, §2, van het Gerechtelijk Wetboek, B.S. 27 december 2017.

Sociaal secretariaat voor
het bouwbedrijf en
aanverwante sectoren

Tel. 03 203 44 11  •  Fax. 03 232 63 75

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Nieuws

Sociaal secretariaat Dienstbetoon houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op gebied van sociale wetgeving.
Hieronder vindt u onze meest recente nieuwsberichten.
Bent u naar iets specifieks op zoek? Via de categorieën aan de rechterkant vindt u wellicht sneller wat u zoekt.

Aan het privé-gebruik van een bedrijfswagen door een werknemer zijn heel wat sociale en fiscale spelregels verbonden.

In onderstaande nota vindt u een actueel overzicht van de voornaamste sociale en fiscale aangelegenheden.

Bedrijfswagens: Sociale en fiscale spelregels 2018

Wanneer een werkgever een bedrijfswagen ter beschikking stelt aan zijn werknemer die deze wagen ook mag gebruiken voor privé-doeleinden, dan ontstaat er een belastbaar voordeel van alle aard in hoofde van de werknemer.

Sinds 1 januari 2012 wordt het voordeel van alle aard van bedrijfswagens forfaitair bepaald aan de hand van de volgende formule:
(((cataloguswaarde x correctiecoëfficiënt) x 6/7) x CO2 -coëfficiënt) = voordeel in natura bedrijfswagen op jaarbasis.

In de berekening van het voordeel van alle aard is de CO2 -coëfficiënt een belangrijke factor. Deze coëfficiënt wordt jaarlijks herzien op basis van de globale evolutie van de CO2 -uitstoot van het nationale bedrijfswagenpark.

De basis-CO2 -coëfficiënt bedraagt 5,5% voor de referentie-CO2- uitstoot.
Voor het inkomstenjaar 2017 was de referentie-CO2- uitstoot 87 gr/km voor voertuigen met een dieselmotor en 105 gr/km voor voertuigen met een benzine-, LPG- of aardgasmotor.

Als de effectieve CO2 -uitstoot van de bedrijfswagen hoger ligt dan de referentie-uitstoot, dan wordt de coëfficiënt verhoogd met 0,1% per CO2 -gram boven deze referentie-uitstoot, met een maximum van 18%.
Ligt de CO2 -uitstoot van de bedrijfswagen lager dan de referentie-uitstoot, dan wordt de coëfficiënt verminderd met 0,1% per CO2 -gram onder de referentie-uitstoot, met een minimum van 4%.

Vanaf inkomstenjaar 2014 bepaalt de Koning jaarlijks de referentie-CO2-uitstoot in functie van de gemiddelde CO2-uitstoot over een periode van 12 opeenvolgende maanden die eindigt op 30 september van het jaar voorafgaand aan het belastbaar tijdperk.
De referentie-CO2-uitstoot voor inkomstenjaar 2018 werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 19 december 2017. 
Het nieuwe KB is van toepassing op de vanaf 1 januari 2018 toegekende voordelen van alle aard.

Door dit KB daalt de referentie-CO2-uitstoot voor 2018 tot 86 gr/km voor voertuigen met een dieselmotor. Deze voor voertuigen met een benzine-, LPG- of aardgasmotor blijft hetzelfde, zijnde 105 gr/km.
Deze daling heeft als gevolg dat het belastbaar voordeel van alle aard van de dieselbedrijfswagens in 2018 opnieuw zal stijgen ten opzichte van vorig jaar.

Voor 2017 was het minimumbedrag van het voordeel van alle aard van bedrijfswagens vastgesteld op EUR 1280. Voor 2018 is dit EUR 1310.

Bron: KB van 13 december 2017 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig (1), B.S. 19 december 2017.

De grensbedragen voor loonbeslag of loonoverdracht worden elk jaar aangepast aan de index. Op 27 december 2017 werden de geïndexeerde bedragen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Voor de bedragen uitgekeerd ter uitvoering van een arbeidsovereenkomst, een leerovereenkomst, een statuut, een abonnement, alsook bedragen uitgekeerd aan personen die tegen loon onder het gezag van een andere persoon arbeid verrichten buiten een arbeidsovereenkomst, en het vakantiegeld betaald in toepassing van de wetgeving jaarlijkse vakantie, gelden vanaf 1 januari 2017 de volgende grenzen:

Maandelijks nettoloon Gedeelte vatbaar voor beslag Maximale inhouding
EUR 0 - 1.105 Geen beslag mogelijk 0
EUR 1.105,01 - EUR 1.187 20% EUR 16,40
EUR 1.187,01 - EUR 1.309 30% EUR 36,60
EUR 1.309,01 - EUR 1.432 40% EUR 49,20
Boven EUR 1432 Onbeperkt Onbeperkt


Het voor beslag vatbaar gedeelte van het loon kan vanaf 1 januari 2018 verminderd worden met EUR 68 per kind ten laste.

Bron: KB tot uitvoering van artikel 1409, §2, van het Gerechtelijk Wetboek, B.S. 27 december 2017.

Onze log-in is momenteel enkel beschikbaar op desktop.

Terugbetaling Gewaarborgd Loon Serviam Plus

Terugbetalingen gewaarborgd loon mogelijk voor uw bouwvakarbeiders!

Lees meer...

Serviam Plus ESV

Er zijn sociaal secretariaten en er is Serviam Plus, de partner die met u meedenkt en soepel inspeelt op al uw vragen.

Lees meer...

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Mobiliteitsvergoeding bouw

Voor de verplaatsingen die de arbeiders en bedienden in de bouw doen, is in vele gevallen een tegemoetkoming in de reiskosten door de werkgever verschuldigd.

Lees meer...