Nieuws

Sociaal secretariaat Dienstbetoon houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op gebied van sociale wetgeving.
Hieronder vindt u onze meest recente nieuwsberichten.
Bent u naar iets specifieks op zoek? Via de categorieën aan de rechterkant vindt u wellicht sneller wat u zoekt.

De regeling van de beschikbaarheidstijd (wachturen) van chauffeurs en aangestelden, die tewerkgesteld zijn aan werken van vervoer in de ondernemingen van het PC Bouw nr. 124, werd onlangs aangepast.
Het is belangrijk te noteren dat de voorziene beschikbaarheidstijd niet meegeteld wordt om de arbeidsduur vast te stellen en tegen het normale uurloon wordt betaald.

De chauffeurs

De voorziene beschikbaarheidstijd van de arbeiders die als chauffeur belast zijn met het vervoer van materialen en gereedschap naar de werven van de onderneming en van de arbeiders tewerkgesteld als chauffeur in de ondernemingen voor handel in bouwmaterialen kan tot 2 uren per dag bedragen, met een maximum van 10 uren per week.

Deze tijd wordt echter wel beperkt tot 1 uur per dag, met een maximum van 5 uren per week, voor de arbeiders die tewerkgesteld zijn aan werken van vervoer in ondernemingen die gebruiksklaar beton produceren en/of leveren.

De aangestelden

De voorziene beschikbaarheidstijd van de aangestelden, namelijk het niet-rijdend personeel aangesteld tot laden en lossen, van de handel in bouwmaterialen en de ondernemingen die gebruiksklaar beton produceren, is beperkt tot 2 uren per dag (maximaal 10 uren per week). Tijdens deze uren staat de arbeider ter beschikking van de werkgever, hoewel hij geen prestatie kan leveren noch een andere bijkomende activiteit kan uitoefenen wegens de afwezigheid van voertuigen en/of van goederen waarmee hij zich zou moeten bezighouden.

Code bij Dienstbetoon: De beschikbaarheidstijd wordt aan ons sociaal secretariaat doorgegeven met de code 110.

Wettelijke referentie: KB van 12 augustus 2008 (BS 26/08/2008).

Sinds 1 juli 2007 mag het onderhoud van de werkkledij in de bouwsector (PC 124) aan een arbeider worden toevertrouwd voor zover een aangepaste risicoanalyse aantoont dat het reinigen van de kledij geen gevaar inhoudt voor de gezondheid van de werknemer of zijn onmiddellijke omgeving.

De werkgever die zijn werknemer opdraagt om zelf zijn werkkledij te wassen, moet hem daarvoor een vergoeding betalen. Deze vergoeding bedroeg aanvankelijk € 0,30 per gepresteerde of aangevatte arbeidsdag. Vanaf 1 mei 2009 wordt ze op € 0,50 per gepresteerde of aangevatte arbeidsdag gebracht.

Het NAVB stelde checklisten op die kunnen gebruikt worden om een risicoanalyse te maken. Op die manier beschikken de bouwondernemingen over een hulpmiddel om uit te maken of hun arbeiders zelf mogen instaan voor het reinigen van hun werkkledij. Deze checklisten zijn terug te vinden in het dossier nr. 117 “Reiniging en onderhoud van werkkledij” dat het NAVB op zijn website gepubliceerd heeft. Het kan opgevraagd worden via www.navb.be/Publicaties/NAVB Dossiers.

Voor de opstelling van een risico-analyse kan de werkgever ook advies vragen aan de arbeidsgeneesheer van zijn externe preventiedienst.

Wettelijke referentie: CAO van 14 mei 2009 afgesloten in het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf betreffende de reiniging en onderhoud van werkkledij.

Vanaf 1 december 2008 is de vereenvoudigde sociale balans in voege. De ondernemingen die vanaf december 2008 het boekjaar afsluiten, dienen dan ook gebruik te maken van de nieuwe versie van de sociale balans. De nieuwe sociale balans bestaat nog slechts uit 3 in plaats van uit 5 delen.
In deel 3 van deze vernieuwde sociale balans dient een overzicht gegeven te worden van de opleidingsactiviteiten die gevolgd werden door de werknemers en waarvan de kost geheel of gedeeltelijk ten laste is van de werkgever.

Voortaan moet u in de sociale balans niet enkel de formele opleidingen vermelden die uw werknemers gevolgd hebben, doch ook de informele opleidingen en de initiële beroepsopleidingen.

Formele opleidingen zijn opleidingen georganiseerd buiten de werkvloer, hetzij door externen, hetzij door de werkgever zelf.

Informele opleidingen zijn dan weer de vormingsactiviteiten die rechtstreeks betrekking hebben op het werk, zoals training-on-the-job, zelfstudie, het bijwonen van conferenties,....

Initiële beroepsopleidingen zijn opleidingen die worden gegeven aan personen in de onderneming tewerkgesteld in het kader van de systemen van alternerend leren en werken, met als doel het behalen van een diploma of van een officieel certificaat. De duur van deze opleidingen bedraagt ten minste 6 maanden.

Het is dan ook ten zeerste aan te bevelen de volgende gegevens betreffende deze opleidingen stelselmatig goed bij te houden:
• per geslacht, het aantal werknemers dat de opleiding heeft gevolgd (alle gegevens moeten immers worden opgesplitst naar mannen en vrouwen)
• het aantal uren van de gevolgde opleiding
• de kost van deze opleidingen.

Het is belangrijk om de opleidingsactiviteiten correct in de sociale balans correct in te vullen: de bedrijven moeten immers aantonen dat ze – allemaal samen – minstens 1,9% van de loonsom aan opleiding besteden. Als dit cijfer niet wordt gehaald, zal de werkgeversbijdrage voor de financiering van het educatief verlof, onder bepaalde voorwaarden, met 0,05% worden verhoogd.

Het VBO ontwierp een Excel-instrument waardoor het de ondernemingen gemakkelijker gemaakt wordt om de opleidingsactiviteiten in de sociale balans in te vullen. Deze tool kan via http://www.vbo.be/index.html?file=3901 bekomen worden.

Sociaal secretariaat voor
het bouwbedrijf en
aanverwante sectoren

Tel. 03 203 44 11  •  Fax. 03 232 63 75

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Nieuws

Sociaal secretariaat Dienstbetoon houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op gebied van sociale wetgeving.
Hieronder vindt u onze meest recente nieuwsberichten.
Bent u naar iets specifieks op zoek? Via de categorieën aan de rechterkant vindt u wellicht sneller wat u zoekt.

De regeling van de beschikbaarheidstijd (wachturen) van chauffeurs en aangestelden, die tewerkgesteld zijn aan werken van vervoer in de ondernemingen van het PC Bouw nr. 124, werd onlangs aangepast.
Het is belangrijk te noteren dat de voorziene beschikbaarheidstijd niet meegeteld wordt om de arbeidsduur vast te stellen en tegen het normale uurloon wordt betaald.

De chauffeurs

De voorziene beschikbaarheidstijd van de arbeiders die als chauffeur belast zijn met het vervoer van materialen en gereedschap naar de werven van de onderneming en van de arbeiders tewerkgesteld als chauffeur in de ondernemingen voor handel in bouwmaterialen kan tot 2 uren per dag bedragen, met een maximum van 10 uren per week.

Deze tijd wordt echter wel beperkt tot 1 uur per dag, met een maximum van 5 uren per week, voor de arbeiders die tewerkgesteld zijn aan werken van vervoer in ondernemingen die gebruiksklaar beton produceren en/of leveren.

De aangestelden

De voorziene beschikbaarheidstijd van de aangestelden, namelijk het niet-rijdend personeel aangesteld tot laden en lossen, van de handel in bouwmaterialen en de ondernemingen die gebruiksklaar beton produceren, is beperkt tot 2 uren per dag (maximaal 10 uren per week). Tijdens deze uren staat de arbeider ter beschikking van de werkgever, hoewel hij geen prestatie kan leveren noch een andere bijkomende activiteit kan uitoefenen wegens de afwezigheid van voertuigen en/of van goederen waarmee hij zich zou moeten bezighouden.

Code bij Dienstbetoon: De beschikbaarheidstijd wordt aan ons sociaal secretariaat doorgegeven met de code 110.

Wettelijke referentie: KB van 12 augustus 2008 (BS 26/08/2008).

Sinds 1 juli 2007 mag het onderhoud van de werkkledij in de bouwsector (PC 124) aan een arbeider worden toevertrouwd voor zover een aangepaste risicoanalyse aantoont dat het reinigen van de kledij geen gevaar inhoudt voor de gezondheid van de werknemer of zijn onmiddellijke omgeving.

De werkgever die zijn werknemer opdraagt om zelf zijn werkkledij te wassen, moet hem daarvoor een vergoeding betalen. Deze vergoeding bedroeg aanvankelijk € 0,30 per gepresteerde of aangevatte arbeidsdag. Vanaf 1 mei 2009 wordt ze op € 0,50 per gepresteerde of aangevatte arbeidsdag gebracht.

Het NAVB stelde checklisten op die kunnen gebruikt worden om een risicoanalyse te maken. Op die manier beschikken de bouwondernemingen over een hulpmiddel om uit te maken of hun arbeiders zelf mogen instaan voor het reinigen van hun werkkledij. Deze checklisten zijn terug te vinden in het dossier nr. 117 “Reiniging en onderhoud van werkkledij” dat het NAVB op zijn website gepubliceerd heeft. Het kan opgevraagd worden via www.navb.be/Publicaties/NAVB Dossiers.

Voor de opstelling van een risico-analyse kan de werkgever ook advies vragen aan de arbeidsgeneesheer van zijn externe preventiedienst.

Wettelijke referentie: CAO van 14 mei 2009 afgesloten in het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf betreffende de reiniging en onderhoud van werkkledij.

Vanaf 1 december 2008 is de vereenvoudigde sociale balans in voege. De ondernemingen die vanaf december 2008 het boekjaar afsluiten, dienen dan ook gebruik te maken van de nieuwe versie van de sociale balans. De nieuwe sociale balans bestaat nog slechts uit 3 in plaats van uit 5 delen.
In deel 3 van deze vernieuwde sociale balans dient een overzicht gegeven te worden van de opleidingsactiviteiten die gevolgd werden door de werknemers en waarvan de kost geheel of gedeeltelijk ten laste is van de werkgever.

Voortaan moet u in de sociale balans niet enkel de formele opleidingen vermelden die uw werknemers gevolgd hebben, doch ook de informele opleidingen en de initiële beroepsopleidingen.

Formele opleidingen zijn opleidingen georganiseerd buiten de werkvloer, hetzij door externen, hetzij door de werkgever zelf.

Informele opleidingen zijn dan weer de vormingsactiviteiten die rechtstreeks betrekking hebben op het werk, zoals training-on-the-job, zelfstudie, het bijwonen van conferenties,....

Initiële beroepsopleidingen zijn opleidingen die worden gegeven aan personen in de onderneming tewerkgesteld in het kader van de systemen van alternerend leren en werken, met als doel het behalen van een diploma of van een officieel certificaat. De duur van deze opleidingen bedraagt ten minste 6 maanden.

Het is dan ook ten zeerste aan te bevelen de volgende gegevens betreffende deze opleidingen stelselmatig goed bij te houden:
• per geslacht, het aantal werknemers dat de opleiding heeft gevolgd (alle gegevens moeten immers worden opgesplitst naar mannen en vrouwen)
• het aantal uren van de gevolgde opleiding
• de kost van deze opleidingen.

Het is belangrijk om de opleidingsactiviteiten correct in de sociale balans correct in te vullen: de bedrijven moeten immers aantonen dat ze – allemaal samen – minstens 1,9% van de loonsom aan opleiding besteden. Als dit cijfer niet wordt gehaald, zal de werkgeversbijdrage voor de financiering van het educatief verlof, onder bepaalde voorwaarden, met 0,05% worden verhoogd.

Het VBO ontwierp een Excel-instrument waardoor het de ondernemingen gemakkelijker gemaakt wordt om de opleidingsactiviteiten in de sociale balans in te vullen. Deze tool kan via http://www.vbo.be/index.html?file=3901 bekomen worden.