Sociaal secretariaat voor
het bouwbedrijf en
aanverwante sectoren

info@dienstbetoon.be
www.dienstbetoon.be
T. Van Rijswijckplaats 7 bus 1
2000 Antwerpen
Telefoon: 03 203 44 11
Fax: 03 232 63 75


Afdrukken

Lonen bedienden (PC 218) op 1 januari 2015

Gezien de door de regering aangekondigde indexsprong nog geen uitwerking heeft gekregen in concrete wetteksten, wordt de jaarlijkse indexering die in het PC 218 geldt gewoon toegepast.

Het indexpercentage waarmee de lonen van de bedienden (PC 218) verhoogd worden op 1 januari 2015, bedraagt 0,03%. Dit is het resultaat van de formule:

((100,19+100,26)/2) / ((100,15+100,23)/2) = 1,0003.

Loonschaal I: eerste jaar van de indiensttreding

Dit barema is van toepassing vanaf 1 januari 2015. Het omvat de indexering op 1 januari 2015 met coëfficiënt 1,0003.

ervaring klasse   A klasse B klasse   C klasse   D
0 jaar €1.644,47 €1.712,99 €1.737,22 €1.873,91
1 jaar €1.649,43 €1.722,82 €1.737,22 €1.886,31
2 jaar €1.654,35 €1.732,66 €1.776,39 €1.898,49
3 jaar €1.659,32 €1.742,57 €1.810,83 €1.910,92
4 jaar €1.664,33 €1.755,94 €1.845,26 €1.959,13
5 jaar €1.669,20 €1.769,53 €1.879,81 €2.002,00
6 jaar €1.674,15 €1.779,80 €1.914,25 €2.044,81
7 jaar €1.679,04 €1.805,50 €1.948,81 €2.087,54
8 jaar €1.684,34 €1.831,26 €1.983,39 €2.130,40
9 jaar €1.698,00 €1.856,92 €2.017,96 €2.173,00
10 jaar €1.711,72 €1.882,76 €2.052,41 €2.216,04
11 jaar €1.723,38 €1.904,52 €2.086,94 €2.258,66
12 jaar €1.734,93 €1.926,02 €2.121,42 €2.301,59
13 jaar €1.746,65 €1.947,78 €2.148,67 €2.344,32
14 jaar €1.758,12 €1.969,34 €2.175,83 €2.387,17
15 jaar €1.769,53 €1.991,04 €2.203,10 €2.423,14
16 jaar €1.780,87 €1.998,06 €2.230,26 €2.459,07
17 jaar €1.792,27 €2.005,02 €2.257,49 €2.494,99
18 jaar €1.803,65 €2.012,14 €2.265,24 €2.531,01
19 jaar €1.803,65 €2.019,14 €2.273,03 €2.567,00
20 jaar €1.803,65 €2.026,19 €2.280,85 €2.579,73
21 jaar €1.803,65 €2.033,35 €2.288,82 €2.592,55
22 jaar €1.803,65 €2.040,28 €2.296,65 €2.605,35
23 jaar €1.803,65 €2.047,33 €2.304,66 €2.618,04
24 jaar €1.803,65 €2.054,37 €2.312,51 €2.630,68
25 jaar €1.803,65 €2.061,37 €2.320,54 €2.643,34
26 jaar €1.803,65 €2.068,42 €2.328,42 €2.656,04


Loonschaal II: bedienden die minstens 1 jaar werkzaam zijn in dezelfde onderneming

Dit barema is van toepassing vanaf 1 januari 2015. Het omvat de indexering op 1 januari 2015 met coëfficiënt 1,0003.

ervaring  klasse A klasse   B klasse   C klasse   D
1   jaar €1.693,96 €1.769,32 €1.784,13 €1.937,23
2   jaar €1.699,01 €1.779,43 €1.824,37 €1.949,74
3   jaar €1.704,12 €1.789,62 €1.859,72 €1.962,50
4   jaar €1.709,00 €1.803,22 €1.895,18 €2.012,32
5   jaar €1.714,02 €1.817,25 €1.930,73 €2.056,49
6   jaar €1.719,00 €1.827,84 €1.966,12 €2.100,46
7   jaar €1.724,06 €1.854,24 €2.001,71 €2.144,51
8   jaar €1.729,62 €1.880,81 €2.037,32 €2.188,52
9   jaar €1.743,64 €1.907,18 €2.072,83 €2.232,47
10   jaar €1.757,77 €1.933,77 €2.108,36 €2.276,65
11   jaar €1.769,79 €1.956,13 €2.143,82 €2.320,60
12   jaar €1.781,65 €1.978,23 €2.179,27 €2.364,69
13   jaar €1.793,69 €2.000,62 €2.207,31 €2.408,72
14   jaar €1.805,50 €2.022,86 €2.235,23 €2.452,81
15   jaar €1.817,25 €2.045,10 €2.263,28 €2.489,80
16   jaar €1.828,91 €2.052,34 €2.291,29 €2.526,73
17   jaar €1.840,57 €2.059,52 €2.319,32 €2.563,76
18   jaar €1.852,25 €2.066,87 €2.327,26 €2.600,75
19   jaar €1.852,25 €2.074,10 €2.335,26 €2.637,81
20   jaar €1.852,25 €2.081,37 €2.343,36 €2.650,94
21   jaar €1.852,25 €2.088,59 €2.351,54 €2.664,08
22   jaar €1.852,25 €2.095,79 €2.359,58 €2.677,24
23   jaar €1.852,25 €2.103,14 €2.367,89 €2.690,39
24   jaar €1.852,25 €2.110,31 €2.375,99 €2.703,37
25   jaar €1.852,25 €2.117,53 €2.384,25 €2.716,33
26   jaar €1.852,25 €2.124,74 €2.392,30 €2.729,45


Loonschaal jongeren

Dit barema is van toepassing vanaf 1 januari 2015. Het omvat de indexering op 1 januari 2015 met coëfficiënt 1,0003.

leeftijd klasse   A klasse   B klasse   C klasse   D
16 jaar €1.233,36 €1.284,75 €1.302,91 €1.405,43
17 jaar €1.315,57 €1.370,39 €1.389,78 €1.499,12
18 jaar €1.397,80 €1.456,05 €1.476,64 €1.592,83
19 jaar €1.480,02 €1.541,69 €1.563,49 €1.686,52
20 jaar €1.562,25 €1.627,35 €1.650,35 €1.780,21


Loonschaal studenten

Dit barema is van toepassing vanaf 1 januari 2015. Het omvat de indexering op 1 januari 2015 met coëfficiënt 1,0003.

leeftijd klasse   A klasse   B klasse   C klasse   D
16 jaar €1.060,98 €1.103,14    
17 jaar €1.199,53 €1.247,94    
18 jaar €1.337,96 €1.392,92 €1.510,77 €1.658,89
19 jaar €1.448,70 €1.508,87 €1.638,08 €1.764,43
20 jaar €1.504,12 €1.566,77 €1.701,55 €1.826,87


Elke werknemer wordt ingeschaald in het barema, gebaseerd op het aantal jaren beroepservaring en de functie die hij/zij uitoefent.

Beroepservaring
Onder beroepservaring wordt verstaan “de periodes van effectieve en gelijkgestelde beroepsprestaties bij de werkgever waarbij de werknemer in dienst is evenals de periodes van effectieve en gelijkgestelde beroepsprestaties die hij voor de indiensttreding bij zijn huidige werkgever verworven heeft en dit als werknemer, zelfstandige, ambtenaar of statutair”. Een heel aantal periodes worden met effectieve arbeidsprestaties gelijkgesteld, zoals ziekteperiodes voor maximum 3 jaar, thematische verloven (ouderschapsverlof, palliatief verlof, medische bijstand) voor maximum 3 jaar, gewoon voltijds tijdskrediet voor maximum 1 jaar, zwangerschapsverlof, vaderschapsverlof,… Deeltijdse prestaties worden volledig gelijkgesteld met voltijdse prestaties.

Functieclassificatie
De functies van de bedienden worden in vier klassen ingedeeld welke door niveauonderscheidende criteria en de hierna vermelde algemene maatstaven worden bepaald:

Klasse A: Uitvoerend: functies gekenmerkt door het verrichten van een beperkt aantal zich herhalende eenvoudige taken.
Klasse B: Ondersteunend: welke een bijdrage levert tot de realisatie van een grotere opdracht.
Klasse C: Beherend: functies gekenmerkt door het realiseren van een afgerond geheel van taken die samen één opdracht vormen.
Klasse D: Adviserend: functies gekenmerkt door het bewaken en ontwikkelen van één bedrijfsproces in het kader van een bepaalde doelstelling.