Nieuws

Sociaal secretariaat Dienstbetoon houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op gebied van sociale wetgeving.
Hieronder vindt u onze meest recente nieuwsberichten.
Bent u naar iets specifieks op zoek? Via de categorieën aan de rechterkant vindt u wellicht sneller wat u zoekt.

Studenten kunnen onder bepaalde voorwaarden onder een voordelige sociale zekerheidsregeling tewerkgesteld worden. Voordelig voor zowel de werkgever als de student zelf. In die zin dat op het verdiend studentenloon in plaats van de normale RSZ-bijdragen (13,07 % werknemersbijdrage, ongeveer 27,50 % werkgeversbijdrage + voor de arbeiders: bijdrage voor fondsen voor bestaanszekerheid en bijdrage voor specifieke stelsels zoals het zegelstelsel bouw) een solidariteitsbijdrage verschuldigd is, gelijk aan:

  • 2,71 % ten laste van de student
  • 5,43 % ten laste van de werkgever

Om van het voordelig solidariteitsbijdrageregime te kunnen genieten, moeten volgende voorwaarden vervuld zijn:

  • de student moet tewerkgesteld zijn krachtens een studentenovereenkomst;
  • de student moet tewerkgesteld zijn tijdens de periodes van niet-verplichte aanwezigheid in de onderwijsinstellingen;
  • er moet tijdig een geldige DIMONA-aangifte “student” worden uitgevoerd, namelijk ten laatste op de dag waarop de prestaties aanvangen. 

 

Belangrijk:

De voordelige solidariteitsbijdrageregeling geldt ook slechts voor de eerste 475 uur per kalenderjaar.

 

Aan de hand van de DIMONA-aangifte wordt de al dan niet overschrijding van het jaarlijkse contingent van 475 uur gecontroleerd: als deze grens overschreden is, dan wordt de werkgever hiervan verwittigd in het DIMONA-ontvangstbewijs. Dit betekent niet dat de tewerkstelling niet meer is toegestaan, maar wel dat er op het loon voor de uren waarop het contingent wordt overschreden, gewone RSZ-bijdragen verschuldigd zijn.

De DIMONA-aangifte moet ook vooraf gebeuren !

De DIMONA studenten dient ten laatste te gebeuren op de dag van het begin van de prestaties. Doet u de DIMONA later, dan zullen alle geplande uren beschouwd worden als gepresteerd buiten het contingent van 475 uren én dus onderworpen worden aan normale sociale zekerheidsbijdragen.

Een correctie van een laattijdige DIMONA is niet mogelijk.

Wanneer u een student onverwacht meer uren laat werken, doet u best een wijzigende DIMONA-aangifte voor deze uren. Een dergelijke aangifte zal niet beschouwd worden als laattijdig wanneer ze enkel het aantal uren betreft.

 

In de DIMONA-aangifte kan niet met decimalen gewerkt worden, dus moet het aantal uren steeds afgerond worden naar een hogere eenheid. Enkel de werkelijk gepresteerde uren worden aangegeven. De uren voor feestdagen, betaalde ziektedagen en andere betaalde uren, die geen werkelijk gewerkte uren zijn maar waarvoor de werkgever loon betaalt, moet niet in het “aantal uren” worden opgenomen. Deze uren worden dus ook niet ingehouden op het contingent van 475 uren, maar de vergoeding voor deze uren wordt wel bij het loon gevoegd voor de berekening van de sociale zekerheidsbijdragen.

Sociaal secretariaat voor
het bouwbedrijf en
aanverwante sectoren

Tel. 03 203 44 11  •  Fax. 03 232 63 75

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Nieuws

Sociaal secretariaat Dienstbetoon houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op gebied van sociale wetgeving.
Hieronder vindt u onze meest recente nieuwsberichten.
Bent u naar iets specifieks op zoek? Via de categorieën aan de rechterkant vindt u wellicht sneller wat u zoekt.

Studenten kunnen onder bepaalde voorwaarden onder een voordelige sociale zekerheidsregeling tewerkgesteld worden. Voordelig voor zowel de werkgever als de student zelf. In die zin dat op het verdiend studentenloon in plaats van de normale RSZ-bijdragen (13,07 % werknemersbijdrage, ongeveer 27,50 % werkgeversbijdrage + voor de arbeiders: bijdrage voor fondsen voor bestaanszekerheid en bijdrage voor specifieke stelsels zoals het zegelstelsel bouw) een solidariteitsbijdrage verschuldigd is, gelijk aan:

  • 2,71 % ten laste van de student
  • 5,43 % ten laste van de werkgever

Om van het voordelig solidariteitsbijdrageregime te kunnen genieten, moeten volgende voorwaarden vervuld zijn:

  • de student moet tewerkgesteld zijn krachtens een studentenovereenkomst;
  • de student moet tewerkgesteld zijn tijdens de periodes van niet-verplichte aanwezigheid in de onderwijsinstellingen;
  • er moet tijdig een geldige DIMONA-aangifte “student” worden uitgevoerd, namelijk ten laatste op de dag waarop de prestaties aanvangen. 

 

Belangrijk:

De voordelige solidariteitsbijdrageregeling geldt ook slechts voor de eerste 475 uur per kalenderjaar.

 

Aan de hand van de DIMONA-aangifte wordt de al dan niet overschrijding van het jaarlijkse contingent van 475 uur gecontroleerd: als deze grens overschreden is, dan wordt de werkgever hiervan verwittigd in het DIMONA-ontvangstbewijs. Dit betekent niet dat de tewerkstelling niet meer is toegestaan, maar wel dat er op het loon voor de uren waarop het contingent wordt overschreden, gewone RSZ-bijdragen verschuldigd zijn.

De DIMONA-aangifte moet ook vooraf gebeuren !

De DIMONA studenten dient ten laatste te gebeuren op de dag van het begin van de prestaties. Doet u de DIMONA later, dan zullen alle geplande uren beschouwd worden als gepresteerd buiten het contingent van 475 uren én dus onderworpen worden aan normale sociale zekerheidsbijdragen.

Een correctie van een laattijdige DIMONA is niet mogelijk.

Wanneer u een student onverwacht meer uren laat werken, doet u best een wijzigende DIMONA-aangifte voor deze uren. Een dergelijke aangifte zal niet beschouwd worden als laattijdig wanneer ze enkel het aantal uren betreft.

 

In de DIMONA-aangifte kan niet met decimalen gewerkt worden, dus moet het aantal uren steeds afgerond worden naar een hogere eenheid. Enkel de werkelijk gepresteerde uren worden aangegeven. De uren voor feestdagen, betaalde ziektedagen en andere betaalde uren, die geen werkelijk gewerkte uren zijn maar waarvoor de werkgever loon betaalt, moet niet in het “aantal uren” worden opgenomen. Deze uren worden dus ook niet ingehouden op het contingent van 475 uren, maar de vergoeding voor deze uren wordt wel bij het loon gevoegd voor de berekening van de sociale zekerheidsbijdragen.