Nieuws

Sociaal secretariaat Dienstbetoon houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op gebied van sociale wetgeving.
Hieronder vindt u onze meest recente nieuwsberichten.
Bent u naar iets specifieks op zoek? Via de categorieën aan de rechterkant vindt u wellicht sneller wat u zoekt.

Onder invloed van de Corona-crisis is het economisch leven in België nagenoeg stilgevallen, kan er op onze bouwwerven (waar tele(thuis)werk en “social distancing” op anderhalve meter onmogelijk is) niet meer gewerkt worden en dient er massaal overgegaan te worden tot het invoeren van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

De procedures tot het invoeren van tijdelijke werkloosheid werden als gevolg hiervan sterk vereenvoudigd, zowel voor de werkgevers als voor de werknemers.

Belangrijk is te noteren dat alle tijdelijke werkloosheid te wijten aan het Coronavirus, beschouwd kan worden als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.  En dat voor elke werkloosheid die zich voordeed vanaf vrijdag 13 maart 2020.

Deze vorm van tijdelijke werkloosheid dient aan ons doorgegeven te worden onder de looncode 985.

Kernpunten van de nieuwe reglementering zijn :

Voor de werkgevers

 • De dagen overmacht moeten niet meer op voorhand aangevraagd of elektronisch via de portaalsite van de sociale zekerheid gemeld te worden aan de RVA.  Voorlopig moeten er geen meldingen overmacht meer tot 5 april 2020 gedaan worden.  Deze periode kan nog verlengd worden.
 • Als wij bij de ontvangst van de prestatiegegevens dagen met de code 985 “Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht -Corona” ontvangen, worden ze door ons automatisch doorgezonden aan de RVA.  Wij zorgen bij de loonverwerking immers voor een Aangifte Sociale Risico (ASR-scenario’s 2 en 5), waardoor de overmachtsdagen doorgegeven worden aan de uitbetalingsinstellingen (vakbonden of Hulpkas voor Werkloosheid). Deze werkwijze geldt ongeacht de werkgever voor de periode vanaf 13/03/2020 al een mededeling tijdelijke werkloosheid wegens overmacht had verstuurd en geldt ook indien hij een mededeling tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken had verstuurd. Hierdoor kan een onderneming die aanvankelijk een mededeling tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken had verzonden, zonder verdere formaliteiten overstappen naar de regeling van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (reden “Coronavirus”), ook indien er nog door bepaalde werknemers of op bepaalde dagen kan worden gewerkt.
 • Deze tijdelijke werkloosheid- overmacht geldt niet alleen voor de bouwsector, maar voor alle sectoren die mogelijk getroffen zijn door het Coronavirus. De RVA gaat ook geen onderscheid maken bij de verwerking van de aanvragen tussen essentiële en niet-essentiële beroepen.
 • De regeling geldt zowel voor arbeiders als bedienden.
 • C3.2A-controlekaarten moeten niet meer voor de maanden maart, april, mei en juni afgegeven worden, ongeacht de reden van tijdelijke werkloosheid.
 • Indien de werkgever in de ASR scenario 5 als reden van tijdelijke werkloosheid  “economische oorzaken” aangeeft, dan blijven de bestaande procedures behouden (mededeling van de voorziene tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken, mededeling van de eerste effectieve werkloosheidsdag, verplichte werkweek….).  Indien er dus economische werkloosheid wordt doorgegeven, moeten de voorschriften terzake dus gevolgd blijven.
 • De werkloosheidsdagen worden uiteraard door ons opgenomen in de DMFA-aangifte die wij voor het 1ste kwartaal 2020 begin mei aan de RSZ zullen toezenden.
 • Dagen overmacht mogen afgewisseld worden met gewerkte dagen. Halve dagen tijdelijke werkloosheid kunnen niet.

Voor de werknemers

 • De werknemer hoeft dus -zoals hierboven aangevraagd geen C3.2 A-controlekaart meer te ontvangen, maar moet voor de indiening van zijn uitkeringsaanvraag bij zijn uitbetalingsinstelling wel gebruik maken van een vereenvoudigd formulier (formulier C3.2- WERKNEMER-CORONA). Dit formulier is terug te vinden op de websites van de uitbetalingsinstellingen.

Een nuttige link die in dit verband via de Hulpkas voor de Werkloosheid terug te vinden is, vindt u hier.

 • De werknemer die tijdelijk werkloos wegens overmacht wordt gesteld, wordt zonder toelaatbaarheidsvoorwaarden of wachttijd toegelaten tot het recht op werkloosheidsuitkeringen. Dit geldt, voor de periode van 01/02/2020 tot en met 30/06/2020, ook voor de werknemer die tijdelijk werkloos is wegens economische oorzaken.
 • De uitkering die de werknemer ontvangt, bedraagt 70% van het brutoloon geplafonneerd tot een  brutoloon van € 2754,76/maand en een dagtoeslag van € 5,63 betaald door de RVA.
 • Dagen overmacht mogen afgewisseld worden met gewerkte dagen. Halve dagen tijdelijke werkloosheid kunnen niet.
 • Er dienen ook geen nieuwe periodes aangevraagd te worden aangezien de effectieve dagen tijdelijke werkloosheid overmacht enkel gemeld moeten te worden via de ASR.
 • Tot 30 juni 2020 zal tijdelijke werkloosheid overmacht vanwege het Coronavirus – via een nog uit te vaardigen KB -gelijkgesteld worden voor de vakantierechten van de werknemers.

Het is aan te raden om ons de prestaties van maart 2020 zo snel als mogelijk toe te zenden.  Dan kunnen wij de Aangifte Sociale Risico’s indienen, zowel in Scenario 2 als Scenario 5. Na ontvangst van onze ASR-aangifte kunnen de vakorganisaties en de Hulpkas voor Werkloosheid dan voor de uitbetaling van de werkloosheidsuitkeringen zorgen.

Bij doorgave van uw prestaties naar ons dient u de code 985 'Werkloos ingevolge overmacht- Corona' te gebruiken voor de dagen tijdelijke werkloosheid overmacht wegens het Coronavirus.

Sociaal secretariaat voor
het bouwbedrijf en
aanverwante sectoren

Tel. 03 203 44 11  •  Fax. 03 232 63 75

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Nieuws

Sociaal secretariaat Dienstbetoon houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op gebied van sociale wetgeving.
Hieronder vindt u onze meest recente nieuwsberichten.
Bent u naar iets specifieks op zoek? Via de categorieën aan de rechterkant vindt u wellicht sneller wat u zoekt.

Onder invloed van de Corona-crisis is het economisch leven in België nagenoeg stilgevallen, kan er op onze bouwwerven (waar tele(thuis)werk en “social distancing” op anderhalve meter onmogelijk is) niet meer gewerkt worden en dient er massaal overgegaan te worden tot het invoeren van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.

De procedures tot het invoeren van tijdelijke werkloosheid werden als gevolg hiervan sterk vereenvoudigd, zowel voor de werkgevers als voor de werknemers.

Belangrijk is te noteren dat alle tijdelijke werkloosheid te wijten aan het Coronavirus, beschouwd kan worden als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht.  En dat voor elke werkloosheid die zich voordeed vanaf vrijdag 13 maart 2020.

Deze vorm van tijdelijke werkloosheid dient aan ons doorgegeven te worden onder de looncode 985.

Kernpunten van de nieuwe reglementering zijn :

Voor de werkgevers

 • De dagen overmacht moeten niet meer op voorhand aangevraagd of elektronisch via de portaalsite van de sociale zekerheid gemeld te worden aan de RVA.  Voorlopig moeten er geen meldingen overmacht meer tot 5 april 2020 gedaan worden.  Deze periode kan nog verlengd worden.
 • Als wij bij de ontvangst van de prestatiegegevens dagen met de code 985 “Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht -Corona” ontvangen, worden ze door ons automatisch doorgezonden aan de RVA.  Wij zorgen bij de loonverwerking immers voor een Aangifte Sociale Risico (ASR-scenario’s 2 en 5), waardoor de overmachtsdagen doorgegeven worden aan de uitbetalingsinstellingen (vakbonden of Hulpkas voor Werkloosheid). Deze werkwijze geldt ongeacht de werkgever voor de periode vanaf 13/03/2020 al een mededeling tijdelijke werkloosheid wegens overmacht had verstuurd en geldt ook indien hij een mededeling tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken had verstuurd. Hierdoor kan een onderneming die aanvankelijk een mededeling tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken had verzonden, zonder verdere formaliteiten overstappen naar de regeling van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (reden “Coronavirus”), ook indien er nog door bepaalde werknemers of op bepaalde dagen kan worden gewerkt.
 • Deze tijdelijke werkloosheid- overmacht geldt niet alleen voor de bouwsector, maar voor alle sectoren die mogelijk getroffen zijn door het Coronavirus. De RVA gaat ook geen onderscheid maken bij de verwerking van de aanvragen tussen essentiële en niet-essentiële beroepen.
 • De regeling geldt zowel voor arbeiders als bedienden.
 • C3.2A-controlekaarten moeten niet meer voor de maanden maart, april, mei en juni afgegeven worden, ongeacht de reden van tijdelijke werkloosheid.
 • Indien de werkgever in de ASR scenario 5 als reden van tijdelijke werkloosheid  “economische oorzaken” aangeeft, dan blijven de bestaande procedures behouden (mededeling van de voorziene tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken, mededeling van de eerste effectieve werkloosheidsdag, verplichte werkweek….).  Indien er dus economische werkloosheid wordt doorgegeven, moeten de voorschriften terzake dus gevolgd blijven.
 • De werkloosheidsdagen worden uiteraard door ons opgenomen in de DMFA-aangifte die wij voor het 1ste kwartaal 2020 begin mei aan de RSZ zullen toezenden.
 • Dagen overmacht mogen afgewisseld worden met gewerkte dagen. Halve dagen tijdelijke werkloosheid kunnen niet.

Voor de werknemers

 • De werknemer hoeft dus -zoals hierboven aangevraagd geen C3.2 A-controlekaart meer te ontvangen, maar moet voor de indiening van zijn uitkeringsaanvraag bij zijn uitbetalingsinstelling wel gebruik maken van een vereenvoudigd formulier (formulier C3.2- WERKNEMER-CORONA). Dit formulier is terug te vinden op de websites van de uitbetalingsinstellingen.

Een nuttige link die in dit verband via de Hulpkas voor de Werkloosheid terug te vinden is, vindt u hier.

 • De werknemer die tijdelijk werkloos wegens overmacht wordt gesteld, wordt zonder toelaatbaarheidsvoorwaarden of wachttijd toegelaten tot het recht op werkloosheidsuitkeringen. Dit geldt, voor de periode van 01/02/2020 tot en met 30/06/2020, ook voor de werknemer die tijdelijk werkloos is wegens economische oorzaken.
 • De uitkering die de werknemer ontvangt, bedraagt 70% van het brutoloon geplafonneerd tot een  brutoloon van € 2754,76/maand en een dagtoeslag van € 5,63 betaald door de RVA.
 • Dagen overmacht mogen afgewisseld worden met gewerkte dagen. Halve dagen tijdelijke werkloosheid kunnen niet.
 • Er dienen ook geen nieuwe periodes aangevraagd te worden aangezien de effectieve dagen tijdelijke werkloosheid overmacht enkel gemeld moeten te worden via de ASR.
 • Tot 30 juni 2020 zal tijdelijke werkloosheid overmacht vanwege het Coronavirus – via een nog uit te vaardigen KB -gelijkgesteld worden voor de vakantierechten van de werknemers.

Het is aan te raden om ons de prestaties van maart 2020 zo snel als mogelijk toe te zenden.  Dan kunnen wij de Aangifte Sociale Risico’s indienen, zowel in Scenario 2 als Scenario 5. Na ontvangst van onze ASR-aangifte kunnen de vakorganisaties en de Hulpkas voor Werkloosheid dan voor de uitbetaling van de werkloosheidsuitkeringen zorgen.

Bij doorgave van uw prestaties naar ons dient u de code 985 'Werkloos ingevolge overmacht- Corona' te gebruiken voor de dagen tijdelijke werkloosheid overmacht wegens het Coronavirus.

Onze log-in is momenteel enkel beschikbaar op desktop.

Terugbetaling Gewaarborgd Loon Serviam Plus

Terugbetalingen gewaarborgd loon mogelijk voor uw bouwvakarbeiders!

Lees meer...

Serviam Plus ESV

Er zijn sociaal secretariaten en er is Serviam Plus, de partner die met u meedenkt en soepel inspeelt op al uw vragen.

Lees meer...

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Mobiliteitsvergoeding bouw

Voor de verplaatsingen die de arbeiders en bedienden in de bouw doen, is in vele gevallen een tegemoetkoming in de reiskosten door de werkgever verschuldigd.

Lees meer...