Nieuws

Sociaal secretariaat Dienstbetoon houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op gebied van sociale wetgeving.
Hieronder vindt u onze meest recente nieuwsberichten.
Bent u naar iets specifieks op zoek? Via de categorieën aan de rechterkant vindt u wellicht sneller wat u zoekt.

1 VAKANTIEREGELING 2020

In overleg met de sociale partners beveelt de Confederatie Bouw Provincie Antwerpen voor de Provincie Antwerpen volgende vakantieregeling voor 2020 aan:

 •  collectieve sluiting van maandag 13 juli 2020 tot en met vrijdag, 31 juli 2020 (=14WD/5-dagenweek);
 •  daar in 2020 de maximale vakantieduur 20 dagen bedraagt, hebben de werknemers dus nog recht op maximaal zes dagen.

 

2 INHAALRUSTDAGEN 2020

Naast de 20 dagen vakantie waarop de werknemers maximaal aanspraak kunnen maken, hebben zij in het kader van de arbeidsduurvermindering in 2020 ook nog recht op 12 inhaalrustdagen, waarvan de data in het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf als volgt zijn vastgesteld en waarvan niet mag worden afgeweken (behalve in de regelgeving voorziene uitzonderingen):

 • donderdag 2 januari 2020;
 • vrijdag 3 januari 2020;
 • dinsdag 14 april 2020 (dinsdag na Pasen);
 • vrijdag 22 mei 2020 (vrijdag na O.L.H. Hemelvaart);
 • de eindejaarsperiode vanaf maandag, 21 december 2020 tot en met donderdag 31 december 2020 (= 8 inhaalrustdagen).

De werknemers die tewerkgesteld zijn bij werkgevers die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de Elektriciens: installatie en distributie, hebben ook recht op 12 inhaalrustdagen tenzij in de onderneming een effectieve arbeidsduurvermindering (38 uur per week) of een combinatie van inhaalrust en effectieve arbeidsduurvermindering wordt doorgevoerd. De data van deze inhaalrustdagen mogen op het vlak van de onderneming worden bepaald.

 

3 FEESTDAGEN 2020

De kalender van de wettelijke feestdagen voor 2020 ziet er als volgt uit:  

▪ woensdag, 1 januari                              

 Nieuwjaar

 

▪ maandag, 13 april

 Paasmaandag

 

▪ vrijdag, 1 mei

 Feest van de Arbeid

 

▪ donderdag, 21 mei

 Hemelvaartsdag

 

▪ maandag, 1 juni

 Pinkstermaandag

 

▪ dinsdag, 21 juli

 Nationale Feestdag

 

▪ zaterdag, 15 augustus

 O.L.V.-Hemelvaartdag

 Moet vervangen worden door een werkdag: aanbevolen vervangingsdag: maandag, 17 augustus 2020 

▪ zondag, 1 november

 Allerheiligen

 Moet vervangen worden door een werkdag: aanbevolen vervangingsdag: maandag, 2 november 2020 

▪ woensdag, 11 november

 Wapenstilstand

 

▪ vrijdag, 25 december

 Kerstmis

 

 

 

4 BEKENDMAKING

Feestdagen

De data van de feestdagen moeten net zoals de 12 inhaalrustdagen* in het arbeidsreglement vermeld worden.

* Om gelijkgesteld te kunnen worden met een periode van werkhervatting tussen twee economische werkloosheidsperiodes (bouwsector) moeten de 12 inhaalrustdagen in een bijlage bij het arbeidsreglement vermeld worden.

De feestdagen van zaterdag 15 augustus 2020 en zondag 1 november 2020 moeten vervangen worden door een werkdag. U dient hiervoor vóór 15 december 2019 te overleggen met uw werknemers of vakbondsafvaardiging. Indien er geen akkoord wordt bereikt, wordt de feestdag van zaterdag 15 augustus 2020 vervangen door maandag 17 augustus 2020 en de feestdag van zondag 1 november 2020 vervangen door maandag 2 november 2020.

Vóór 15 december 2019 dient elke werkgever een ondertekend en gedagtekend bericht aan te plakken in de onderneming waarin de vervangingsdag van de feestdagen van zaterdag 15 augustus 2020 en zondag 1 november 2020 worden vermeld. Een kopie van dit bericht moet aan het arbeidsreglement worden gehecht.

 

Vakantie

De vaststelling van de data van de jaarlijkse vakantie 2020 dient op ondernemingsvlak te gebeuren. Met de syndicale afvaardiging of bij afwezigheid ervan de werknemers zelf, moet er een akkoord gemaakt worden. Zodra een akkoord is bereikt, dient een bericht met de opgave van de data van de jaarlijkse vakantie aan het arbeidsreglement gehecht te worden.

In het arbeidsreglement moet ook vermeld worden:

 • ofwel de duur van de jaarlijkse vakantie en de modaliteiten voor de toekenning van de vakantie;
 • ofwel de verwijzing naar de wettelijke of reglementaire bepalingen, met name het KB van 30 maart 1967 inzake de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie voor werknemers.

 

Deze vermelding mag in het arbeidsreglement ingevoerd worden zonder dat de procedure voor wijziging van het arbeidsreglement moet gevolgd worden. Elke werknemer moet wel een kopie van deze aanvulling ontvangen en in principe dient ook een afschrift te worden toegezonden aan het Toezicht op de Sociale Wetten. Deze aanvulling moet toegevoegd worden aan het arbeidsreglement dat ter beschikking ligt van de werknemers op een gemakkelijk toegankelijke plaats in de onderneming.

 

AANDACHT!

Van het bericht met de vermelding van de data van de jaarlijkse vakantie en van de vervangings­dag van de voormelde feestdagen dient er een afschrift te worden overgemaakt aan het Toezicht op de Sociale Wetten:

voor het arrondissement Antwerpen:

Theater Building

Italiëlei 124 bus 56

2000 ANTWERPEN

Tel.: 02/233.42.30

e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

voor het arrondissement Mechelen:

Louizastraat 1

2800 MECHELEN

Tel.: 02/233.46.40

e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voor het arrondissement Turnhout:

Warandestraat 49

2300 Turnhout

Tel.: 02/235.55.00

e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

U moet uw vakantie-akkoord 2020 slechts aan het Toezicht op de Sociale Wetten meedelen, wanneer dit afwijkt van het voorstel van uw regionale Confederatie. Voor de ondernemingen die het voorstel van de Confederatie Bouw Provincie Antwerpen volledig toepassen, heeft het secretariaat reeds het Toezicht op de Sociale Wetten verwittigd.

De melding aan het Toezicht op de Sociale Wetten van de vervangingsdag voor 15 augustus 2020 en voor 1 november 2020 dient enkel te gebeuren als er een andere vervangingsdag voor 15 augustus 2020 dan 17 augustus 2020 en/of voor 1 november 2020 dan 2 november 2020 wordt gekozen. Het secretariaat van de Confederatie Bouw Provincie Antwerpen heeft het Toezicht op de Sociale Wetten reeds van die vervanging verwittigd.

Wij hopen u met deze informatie van dienst te zijn geweest en blijven steeds bereikbaar voor verdere inlichtingen.

Sociaal secretariaat voor
het bouwbedrijf en
aanverwante sectoren

Tel. 03 203 44 11  •  Fax. 03 232 63 75

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Nieuws

Sociaal secretariaat Dienstbetoon houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op gebied van sociale wetgeving.
Hieronder vindt u onze meest recente nieuwsberichten.
Bent u naar iets specifieks op zoek? Via de categorieën aan de rechterkant vindt u wellicht sneller wat u zoekt.

1 VAKANTIEREGELING 2020

In overleg met de sociale partners beveelt de Confederatie Bouw Provincie Antwerpen voor de Provincie Antwerpen volgende vakantieregeling voor 2020 aan:

 •  collectieve sluiting van maandag 13 juli 2020 tot en met vrijdag, 31 juli 2020 (=14WD/5-dagenweek);
 •  daar in 2020 de maximale vakantieduur 20 dagen bedraagt, hebben de werknemers dus nog recht op maximaal zes dagen.

 

2 INHAALRUSTDAGEN 2020

Naast de 20 dagen vakantie waarop de werknemers maximaal aanspraak kunnen maken, hebben zij in het kader van de arbeidsduurvermindering in 2020 ook nog recht op 12 inhaalrustdagen, waarvan de data in het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf als volgt zijn vastgesteld en waarvan niet mag worden afgeweken (behalve in de regelgeving voorziene uitzonderingen):

 • donderdag 2 januari 2020;
 • vrijdag 3 januari 2020;
 • dinsdag 14 april 2020 (dinsdag na Pasen);
 • vrijdag 22 mei 2020 (vrijdag na O.L.H. Hemelvaart);
 • de eindejaarsperiode vanaf maandag, 21 december 2020 tot en met donderdag 31 december 2020 (= 8 inhaalrustdagen).

De werknemers die tewerkgesteld zijn bij werkgevers die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de Elektriciens: installatie en distributie, hebben ook recht op 12 inhaalrustdagen tenzij in de onderneming een effectieve arbeidsduurvermindering (38 uur per week) of een combinatie van inhaalrust en effectieve arbeidsduurvermindering wordt doorgevoerd. De data van deze inhaalrustdagen mogen op het vlak van de onderneming worden bepaald.

 

3 FEESTDAGEN 2020

De kalender van de wettelijke feestdagen voor 2020 ziet er als volgt uit:  

▪ woensdag, 1 januari                              

 Nieuwjaar

 

▪ maandag, 13 april

 Paasmaandag

 

▪ vrijdag, 1 mei

 Feest van de Arbeid

 

▪ donderdag, 21 mei

 Hemelvaartsdag

 

▪ maandag, 1 juni

 Pinkstermaandag

 

▪ dinsdag, 21 juli

 Nationale Feestdag

 

▪ zaterdag, 15 augustus

 O.L.V.-Hemelvaartdag

 Moet vervangen worden door een werkdag: aanbevolen vervangingsdag: maandag, 17 augustus 2020 

▪ zondag, 1 november

 Allerheiligen

 Moet vervangen worden door een werkdag: aanbevolen vervangingsdag: maandag, 2 november 2020 

▪ woensdag, 11 november

 Wapenstilstand

 

▪ vrijdag, 25 december

 Kerstmis

 

 

 

4 BEKENDMAKING

Feestdagen

De data van de feestdagen moeten net zoals de 12 inhaalrustdagen* in het arbeidsreglement vermeld worden.

* Om gelijkgesteld te kunnen worden met een periode van werkhervatting tussen twee economische werkloosheidsperiodes (bouwsector) moeten de 12 inhaalrustdagen in een bijlage bij het arbeidsreglement vermeld worden.

De feestdagen van zaterdag 15 augustus 2020 en zondag 1 november 2020 moeten vervangen worden door een werkdag. U dient hiervoor vóór 15 december 2019 te overleggen met uw werknemers of vakbondsafvaardiging. Indien er geen akkoord wordt bereikt, wordt de feestdag van zaterdag 15 augustus 2020 vervangen door maandag 17 augustus 2020 en de feestdag van zondag 1 november 2020 vervangen door maandag 2 november 2020.

Vóór 15 december 2019 dient elke werkgever een ondertekend en gedagtekend bericht aan te plakken in de onderneming waarin de vervangingsdag van de feestdagen van zaterdag 15 augustus 2020 en zondag 1 november 2020 worden vermeld. Een kopie van dit bericht moet aan het arbeidsreglement worden gehecht.

 

Vakantie

De vaststelling van de data van de jaarlijkse vakantie 2020 dient op ondernemingsvlak te gebeuren. Met de syndicale afvaardiging of bij afwezigheid ervan de werknemers zelf, moet er een akkoord gemaakt worden. Zodra een akkoord is bereikt, dient een bericht met de opgave van de data van de jaarlijkse vakantie aan het arbeidsreglement gehecht te worden.

In het arbeidsreglement moet ook vermeld worden:

 • ofwel de duur van de jaarlijkse vakantie en de modaliteiten voor de toekenning van de vakantie;
 • ofwel de verwijzing naar de wettelijke of reglementaire bepalingen, met name het KB van 30 maart 1967 inzake de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie voor werknemers.

 

Deze vermelding mag in het arbeidsreglement ingevoerd worden zonder dat de procedure voor wijziging van het arbeidsreglement moet gevolgd worden. Elke werknemer moet wel een kopie van deze aanvulling ontvangen en in principe dient ook een afschrift te worden toegezonden aan het Toezicht op de Sociale Wetten. Deze aanvulling moet toegevoegd worden aan het arbeidsreglement dat ter beschikking ligt van de werknemers op een gemakkelijk toegankelijke plaats in de onderneming.

 

AANDACHT!

Van het bericht met de vermelding van de data van de jaarlijkse vakantie en van de vervangings­dag van de voormelde feestdagen dient er een afschrift te worden overgemaakt aan het Toezicht op de Sociale Wetten:

voor het arrondissement Antwerpen:

Theater Building

Italiëlei 124 bus 56

2000 ANTWERPEN

Tel.: 02/233.42.30

e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

voor het arrondissement Mechelen:

Louizastraat 1

2800 MECHELEN

Tel.: 02/233.46.40

e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voor het arrondissement Turnhout:

Warandestraat 49

2300 Turnhout

Tel.: 02/235.55.00

e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

U moet uw vakantie-akkoord 2020 slechts aan het Toezicht op de Sociale Wetten meedelen, wanneer dit afwijkt van het voorstel van uw regionale Confederatie. Voor de ondernemingen die het voorstel van de Confederatie Bouw Provincie Antwerpen volledig toepassen, heeft het secretariaat reeds het Toezicht op de Sociale Wetten verwittigd.

De melding aan het Toezicht op de Sociale Wetten van de vervangingsdag voor 15 augustus 2020 en voor 1 november 2020 dient enkel te gebeuren als er een andere vervangingsdag voor 15 augustus 2020 dan 17 augustus 2020 en/of voor 1 november 2020 dan 2 november 2020 wordt gekozen. Het secretariaat van de Confederatie Bouw Provincie Antwerpen heeft het Toezicht op de Sociale Wetten reeds van die vervanging verwittigd.

Wij hopen u met deze informatie van dienst te zijn geweest en blijven steeds bereikbaar voor verdere inlichtingen.

Onze log-in is momenteel enkel beschikbaar op desktop.

Terugbetaling Gewaarborgd Loon Serviam Plus

Terugbetalingen gewaarborgd loon mogelijk voor uw bouwvakarbeiders!

Lees meer...

Serviam Plus ESV

Er zijn sociaal secretariaten en er is Serviam Plus, de partner die met u meedenkt en soepel inspeelt op al uw vragen.

Lees meer...

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Mobiliteitsvergoeding bouw

Voor de verplaatsingen die de arbeiders en bedienden in de bouw doen, is in vele gevallen een tegemoetkoming in de reiskosten door de werkgever verschuldigd.

Lees meer...