Nieuws

Sociaal secretariaat Dienstbetoon houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op gebied van sociale wetgeving.
Hieronder vindt u onze meest recente nieuwsberichten.
Bent u naar iets specifieks op zoek? Via de categorieën aan de rechterkant vindt u wellicht sneller wat u zoekt.

Voorwaarden

Uw werknemer komt in aanmerking voor Vlaams opleidingsverlof (VOV) als hij/zij

--> Ingeschreven voor minstens 3 studiepunten (via diplomacontract of creditcontract)

--> Minstens 32 uren of minstens 32 lestijden telt

 • Voor minstens 50% tewerkgesteld is in de privésector in het Vlaams Gewest (ref=september)

--> Werknemer werkt exact 50% met een vast uurrooster, dan heeft hij/zij enkel recht op VOV als er lesuren/examens samenvallen met de arbeidstijd en kan hij/zij dus enkel VOV opnemen tijdens die samenvallende uren

--> Vlaams gewest: de vestigingseenheid van de werkgever, zoals ingegeven in DMFA, ligt in het Vlaams Gewest

 

Opleidingen

Een werknemer heeft recht op VOV als hij aan de voorwaarden voldoet en:

--> Uitzondering: opleiding volgen via een examencontract = geen recht op VOV

 • Een loopbaangerichte opleiding volgt: een opleiding die aangeraden wordt in het persoonlijk ontwikkelingsplan tijdens het volgen van loopbaanbegeleiding
 • Examens aflegt bij de Vlaamse examencommissie
 • Examens aflegt die de Vlaamse Gemeenschap organiseert om eerder verworven competenties te erkennen (ervaringsbewijs)

 

Duur

Iedere voltijdse werknemer heeft per schooljaar recht op maximum 125 uren VOV. Het concrete aantal uren VOV per werknemer wordt bepaald door:

 • Tewerkstellingspercentage

--> Deeltijdse tewerkstelling: het maximum van 125u wordt herberekend met het tewerkstellingspercentage

     Bv. 75% in september, recht is 93,75u VOV

--> Werknemer werkt exact 50% met een vast uurrooster, dan heeft hij/zij enkel recht op VOV als er lesuren/examens samenvallen met de arbeidstijd en kan hij/zij dus enkel VOV opnemen tijdens die samenvallende uren

 • Type opleiding/examen

1)    Opleidingen met vereiste aanwezigheid = aantal uren conform het aantal aanwezige uren

Bv. opleiding van privé-opleidingsverstrekkers, VDAB-opleiding, vakbondsopleiding

2)    Opleidingen zonder vereiste aanwezigheid = forfaits

--> Opleidingen gebaseerd op studiepunten: 4u VOV per studiepunt

      (uitzondering: HBO5-opleidingen: 6u VOV per studiepunt tem schooljaar 2021-2022)

--> Opleidingen in het volwassenenonderwijs: aantal uren VOV conform het voorziene aantal lestijden van de opleiding

--> Het afleggen van examens bij de examencommissie: 8u VOV per examen

--> Het afleggen van examens voor erkenning van verworven competenties: 16u VOV

 

Loon van de werknemer

Neemt uw werknemer Vlaams opleidingsverlof op? Dan  mag  hij gedurende een bepaalde periode afwezig zijn op het werk terwijl u zijn loon doorbetaalt op het normale tijdstip.

 • Loonplafond: uw werknemer heeft recht op de betaling van zijn normale loon, weliswaar met een maximum van 2928 euro bruto per maand. Indien hij meer verdient, dan mag zijn loon voor de uren VOV beperkt worden tot dat maximumbedrag.
 • Werknemer neemt ten onrechte VOV op: als uw werknemer ten onrechte VOV opnam, betaalt het Departement Werk en Sociale Economie het loon in het kader van VOV niet terug. In dat geval kunt u een terugbetaling van het loon door de werknemer eisen.

 

VOV inplannen en terugvorderen

 • Welke rol heeft u als werkgever bij de aanvraag van VOV

1)    Bereken met de werknemer het aantal uren VOV en plan het verlof in:

--> Nadat de werknemer het ‘attest van inschrijving’ aan u bezorgde, berekent u samen met hem/haar het aantal uren VOV. U plant samen het verlof in, rekening houdend met de algemene werkplanning. Het VOV mag ingepland worden vanaf de dag vóór de start van de opleiding tem 2 dagen na de einddatum van de opleiding of na het laatste examen

2)    Vraag een terugbetaling aan van het VOV

--> Ten laatste 3 maanden na de start van de opleiding vraagt u de terugbetaling aan: meld de opleiding van uw werknemer aan via het WSE-loket.Wij kunnen deze taak voor u overnemen, mits u ons hiertoe opdracht geeft en uiteraard alle nodige gegevens overmaakt..

--> Startte uw werknemer vóór 1 september 2019 een opleiding en maakte hij hiervoor gebruik van betaald educatief verlof (BEV)? Dan kan de werknemer die opleiding na 1 september 2019 verderzetten met gebruik van BEV (ten laatste tem december 2021). In dat geval gebeurt de terugvorderingsaanvraag volgens de regelgeving van BEV.

--> De tussenkomst zal steeds een forfaitair bedrag per uur van 21,30 euro zijn.

3)    Geef aan ons sociaal secretariaat bij de maandelijkse prestatieaangifte het aantal opgenomen uren VOV door.  Wij nemen dit op in de DMFA-kwartaalaangiften.  Op basis hiervan kan het DWSE de terugbetaling voorbereiden.

 • Ontslagbescherming

Zodra de werknemer officieel VOV aanvraagt door aan de werkgever het attest van inschrijving te bezorgen, is hij/zij beschermd tegen ontslag. Die bescherming duurt tot het einde van de opleiding. U kan de werknemer alleen ontslaan om een reden die niets met zijn opname van Vlaams opleidingsverlof te maken heeft. U moet die reden bovendien kunnen bewijzen.

Geen geldige reden voor ontslag. Dan heeft de werknemer recht op:

--> Een vergoeding gelijk aan 3 maanden loon

--> Een verbrekingsvergoeding

 • Planning van Vlaams opleidingsverlof

Het Vlaams opleidingsverlof is een recht van de werknemer. De planning van het verlof gebeurt in onderling overleg tussen werkgever en werknemer. Deze tabel geeft een overzicht van de regels voor de planning op de werkvloer.

 

GROOTTE VAN DE ONDERNEMING

WANNEER MAG U ZICH VERZETTEN

AANTAL WERKNEMERS DAT VOV MOET KRIJGEN

Minder dan 20 WN

Meer dan 10% van het totale aantal werknemers is gelijktijdig afwezig door Vlaams opleidingsverlof

Minstens 1 werknemer

20 tot 50 WN

Meer dan 10% van het totale aantal werknemers binnen dezelfde functie is gelijktijdig afwezig door Vlaams opleidingsverlof

Minstens 1 werknemer per functie

Meer dan 50 WN

Meer dan 10% van het totale aantal werknemers binnen dezelfde functie is gelijktijdig afwezig door Vlaams opleidingsverlof

Minstens 1 werknemer per functie en OR moet vooraf bepalen wat onder ‘dezelfde functie’ wordt verstaan

*Gelijktijdige afwezigheid: de periodes van afwezigheid wisselen elkaar niet af

 

Schorsing van VOV

 • Opleiding met verplichte aanwezigheid: max. 10% ongewettigd afwezig in de les
 • Opleiding zonder verplichte aanwezigheid: verplichte deelname aan de eindbeoordeling
 • Niet nauwgezet gevolgd + te veel uren opgenomen: Sanctie= -25% op eerstvolgende recht

 

Terugbetaling aan de werkgever

Het Departement Werk en Sociale Economie (DSWE) behandelt het terugbetalingsdossier en betaalt de opgenomen VOV-uren uit :

 • Aan de hand van gegevens aangeleverd door werkgever

--> Aanvraag ingediend door werkgever via WSE-loket https://authenticatie.vlaanderen.be/stb/html/ssologin

 • Aantal opgenomen verlofuren VOV in de DMFA-kwartaalaangiften
 • Aan de hand van gegevens aangeleverd door de opleidingsverstrekker

--> Aanwezigheden, deelname aan eindbeoordeling

Digitaal (WSE-loket of koppeling databank)

Rechtstreeks naar DWSE, niet meer via werknemer en werkgever!

 

Schema – Wie doet wat?

Een aanvraag voor VOV verloopt in verschillende fases. Wie moet wat in orde brengen? Bij een aanvraag VOV is er een wisselwerking tussen 4 partijen:

 • De werknemer
 • De opleidingsverstrekker
 • De werkgever
 • De Vlaamse overheid

 

WIE?

WAT?

Werknemer

Kijk na in de opleidingsdatabank of de opleiding die je als werknemer wil volgen recht geeft op VOV.

Werknemer

Meld aan de opleidingsverstrekker dat je gebruik wil maken van VOV.

Opleidingsverstrekker

Bezorg het ‘Attest van inschrijving’ aan de cursist.

Werknemer

Vraag VOV aan bij uw werkgever: Bezorg het ‘Attest van inschrijving’ aan je werkgever

Werknemer en werkgever  

Bereken het aantal uren VOV en plan samen het VOV in. Houd hierbij rekening met de collectieve planning.
Vanaf het najaar kan je online een simulatie maken van je aantal uren VOV.

Werkgever

Vraag ten laatste 3 maanden na de start van de opleiding de terugbetaling van het VOV aan bij de Vlaamse overheid via het digitaal platform.  Hiervoor kan je op ons sociaal secretariaat beroep doen.

Werknemer

Volg de opleiding nauwgezet. 

Werkgever

Geef het aantal opgenomen VOV-uren maandelijks door aan ons sociaal secretariaat, waarna wij na het kwartaal het opgenomen aantal opnemen in de DMFA-kwartaalaangifte. 

Opleidingsverstrekker

Laad de gegevens van de cursist op in het digitaal platform.

Vlaamse overheid

Het Departement Werk en Sociale Economie behandelt uw dossier:
Het recht op VOV wordt vergeleken met de input van de werkgever en de opleidingsverstrekker.   Nadien kan er tot terugbetaling overgegaan worden

 

Contactgegevens Departement Werk en Sociale Economie:

Koning Albert II laan 35 bus 20

1030 Brussel

Telnr: 1700

E-mail adres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

 

Sociaal secretariaat voor
het bouwbedrijf en
aanverwante sectoren

Tel. 03 203 44 11  •  Fax. 03 232 63 75

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Nieuws

Sociaal secretariaat Dienstbetoon houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op gebied van sociale wetgeving.
Hieronder vindt u onze meest recente nieuwsberichten.
Bent u naar iets specifieks op zoek? Via de categorieën aan de rechterkant vindt u wellicht sneller wat u zoekt.

Voorwaarden

Uw werknemer komt in aanmerking voor Vlaams opleidingsverlof (VOV) als hij/zij

--> Ingeschreven voor minstens 3 studiepunten (via diplomacontract of creditcontract)

--> Minstens 32 uren of minstens 32 lestijden telt

 • Voor minstens 50% tewerkgesteld is in de privésector in het Vlaams Gewest (ref=september)

--> Werknemer werkt exact 50% met een vast uurrooster, dan heeft hij/zij enkel recht op VOV als er lesuren/examens samenvallen met de arbeidstijd en kan hij/zij dus enkel VOV opnemen tijdens die samenvallende uren

--> Vlaams gewest: de vestigingseenheid van de werkgever, zoals ingegeven in DMFA, ligt in het Vlaams Gewest

 

Opleidingen

Een werknemer heeft recht op VOV als hij aan de voorwaarden voldoet en:

--> Uitzondering: opleiding volgen via een examencontract = geen recht op VOV

 • Een loopbaangerichte opleiding volgt: een opleiding die aangeraden wordt in het persoonlijk ontwikkelingsplan tijdens het volgen van loopbaanbegeleiding
 • Examens aflegt bij de Vlaamse examencommissie
 • Examens aflegt die de Vlaamse Gemeenschap organiseert om eerder verworven competenties te erkennen (ervaringsbewijs)

 

Duur

Iedere voltijdse werknemer heeft per schooljaar recht op maximum 125 uren VOV. Het concrete aantal uren VOV per werknemer wordt bepaald door:

 • Tewerkstellingspercentage

--> Deeltijdse tewerkstelling: het maximum van 125u wordt herberekend met het tewerkstellingspercentage

     Bv. 75% in september, recht is 93,75u VOV

--> Werknemer werkt exact 50% met een vast uurrooster, dan heeft hij/zij enkel recht op VOV als er lesuren/examens samenvallen met de arbeidstijd en kan hij/zij dus enkel VOV opnemen tijdens die samenvallende uren

 • Type opleiding/examen

1)    Opleidingen met vereiste aanwezigheid = aantal uren conform het aantal aanwezige uren

Bv. opleiding van privé-opleidingsverstrekkers, VDAB-opleiding, vakbondsopleiding

2)    Opleidingen zonder vereiste aanwezigheid = forfaits

--> Opleidingen gebaseerd op studiepunten: 4u VOV per studiepunt

      (uitzondering: HBO5-opleidingen: 6u VOV per studiepunt tem schooljaar 2021-2022)

--> Opleidingen in het volwassenenonderwijs: aantal uren VOV conform het voorziene aantal lestijden van de opleiding

--> Het afleggen van examens bij de examencommissie: 8u VOV per examen

--> Het afleggen van examens voor erkenning van verworven competenties: 16u VOV

 

Loon van de werknemer

Neemt uw werknemer Vlaams opleidingsverlof op? Dan  mag  hij gedurende een bepaalde periode afwezig zijn op het werk terwijl u zijn loon doorbetaalt op het normale tijdstip.

 • Loonplafond: uw werknemer heeft recht op de betaling van zijn normale loon, weliswaar met een maximum van 2928 euro bruto per maand. Indien hij meer verdient, dan mag zijn loon voor de uren VOV beperkt worden tot dat maximumbedrag.
 • Werknemer neemt ten onrechte VOV op: als uw werknemer ten onrechte VOV opnam, betaalt het Departement Werk en Sociale Economie het loon in het kader van VOV niet terug. In dat geval kunt u een terugbetaling van het loon door de werknemer eisen.

 

VOV inplannen en terugvorderen

 • Welke rol heeft u als werkgever bij de aanvraag van VOV

1)    Bereken met de werknemer het aantal uren VOV en plan het verlof in:

--> Nadat de werknemer het ‘attest van inschrijving’ aan u bezorgde, berekent u samen met hem/haar het aantal uren VOV. U plant samen het verlof in, rekening houdend met de algemene werkplanning. Het VOV mag ingepland worden vanaf de dag vóór de start van de opleiding tem 2 dagen na de einddatum van de opleiding of na het laatste examen

2)    Vraag een terugbetaling aan van het VOV

--> Ten laatste 3 maanden na de start van de opleiding vraagt u de terugbetaling aan: meld de opleiding van uw werknemer aan via het WSE-loket.Wij kunnen deze taak voor u overnemen, mits u ons hiertoe opdracht geeft en uiteraard alle nodige gegevens overmaakt..

--> Startte uw werknemer vóór 1 september 2019 een opleiding en maakte hij hiervoor gebruik van betaald educatief verlof (BEV)? Dan kan de werknemer die opleiding na 1 september 2019 verderzetten met gebruik van BEV (ten laatste tem december 2021). In dat geval gebeurt de terugvorderingsaanvraag volgens de regelgeving van BEV.

--> De tussenkomst zal steeds een forfaitair bedrag per uur van 21,30 euro zijn.

3)    Geef aan ons sociaal secretariaat bij de maandelijkse prestatieaangifte het aantal opgenomen uren VOV door.  Wij nemen dit op in de DMFA-kwartaalaangiften.  Op basis hiervan kan het DWSE de terugbetaling voorbereiden.

 • Ontslagbescherming

Zodra de werknemer officieel VOV aanvraagt door aan de werkgever het attest van inschrijving te bezorgen, is hij/zij beschermd tegen ontslag. Die bescherming duurt tot het einde van de opleiding. U kan de werknemer alleen ontslaan om een reden die niets met zijn opname van Vlaams opleidingsverlof te maken heeft. U moet die reden bovendien kunnen bewijzen.

Geen geldige reden voor ontslag. Dan heeft de werknemer recht op:

--> Een vergoeding gelijk aan 3 maanden loon

--> Een verbrekingsvergoeding

 • Planning van Vlaams opleidingsverlof

Het Vlaams opleidingsverlof is een recht van de werknemer. De planning van het verlof gebeurt in onderling overleg tussen werkgever en werknemer. Deze tabel geeft een overzicht van de regels voor de planning op de werkvloer.

 

GROOTTE VAN DE ONDERNEMING

WANNEER MAG U ZICH VERZETTEN

AANTAL WERKNEMERS DAT VOV MOET KRIJGEN

Minder dan 20 WN

Meer dan 10% van het totale aantal werknemers is gelijktijdig afwezig door Vlaams opleidingsverlof

Minstens 1 werknemer

20 tot 50 WN

Meer dan 10% van het totale aantal werknemers binnen dezelfde functie is gelijktijdig afwezig door Vlaams opleidingsverlof

Minstens 1 werknemer per functie

Meer dan 50 WN

Meer dan 10% van het totale aantal werknemers binnen dezelfde functie is gelijktijdig afwezig door Vlaams opleidingsverlof

Minstens 1 werknemer per functie en OR moet vooraf bepalen wat onder ‘dezelfde functie’ wordt verstaan

*Gelijktijdige afwezigheid: de periodes van afwezigheid wisselen elkaar niet af

 

Schorsing van VOV

 • Opleiding met verplichte aanwezigheid: max. 10% ongewettigd afwezig in de les
 • Opleiding zonder verplichte aanwezigheid: verplichte deelname aan de eindbeoordeling
 • Niet nauwgezet gevolgd + te veel uren opgenomen: Sanctie= -25% op eerstvolgende recht

 

Terugbetaling aan de werkgever

Het Departement Werk en Sociale Economie (DSWE) behandelt het terugbetalingsdossier en betaalt de opgenomen VOV-uren uit :

 • Aan de hand van gegevens aangeleverd door werkgever

--> Aanvraag ingediend door werkgever via WSE-loket https://authenticatie.vlaanderen.be/stb/html/ssologin

 • Aantal opgenomen verlofuren VOV in de DMFA-kwartaalaangiften
 • Aan de hand van gegevens aangeleverd door de opleidingsverstrekker

--> Aanwezigheden, deelname aan eindbeoordeling

Digitaal (WSE-loket of koppeling databank)

Rechtstreeks naar DWSE, niet meer via werknemer en werkgever!

 

Schema – Wie doet wat?

Een aanvraag voor VOV verloopt in verschillende fases. Wie moet wat in orde brengen? Bij een aanvraag VOV is er een wisselwerking tussen 4 partijen:

 • De werknemer
 • De opleidingsverstrekker
 • De werkgever
 • De Vlaamse overheid

 

WIE?

WAT?

Werknemer

Kijk na in de opleidingsdatabank of de opleiding die je als werknemer wil volgen recht geeft op VOV.

Werknemer

Meld aan de opleidingsverstrekker dat je gebruik wil maken van VOV.

Opleidingsverstrekker

Bezorg het ‘Attest van inschrijving’ aan de cursist.

Werknemer

Vraag VOV aan bij uw werkgever: Bezorg het ‘Attest van inschrijving’ aan je werkgever

Werknemer en werkgever  

Bereken het aantal uren VOV en plan samen het VOV in. Houd hierbij rekening met de collectieve planning.
Vanaf het najaar kan je online een simulatie maken van je aantal uren VOV.

Werkgever

Vraag ten laatste 3 maanden na de start van de opleiding de terugbetaling van het VOV aan bij de Vlaamse overheid via het digitaal platform.  Hiervoor kan je op ons sociaal secretariaat beroep doen.

Werknemer

Volg de opleiding nauwgezet. 

Werkgever

Geef het aantal opgenomen VOV-uren maandelijks door aan ons sociaal secretariaat, waarna wij na het kwartaal het opgenomen aantal opnemen in de DMFA-kwartaalaangifte. 

Opleidingsverstrekker

Laad de gegevens van de cursist op in het digitaal platform.

Vlaamse overheid

Het Departement Werk en Sociale Economie behandelt uw dossier:
Het recht op VOV wordt vergeleken met de input van de werkgever en de opleidingsverstrekker.   Nadien kan er tot terugbetaling overgegaan worden

 

Contactgegevens Departement Werk en Sociale Economie:

Koning Albert II laan 35 bus 20

1030 Brussel

Telnr: 1700

E-mail adres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.