Nieuws

Sociaal secretariaat Dienstbetoon houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op gebied van sociale wetgeving.
Hieronder vindt u onze meest recente nieuwsberichten.
Bent u naar iets specifieks op zoek? Via de categorieën aan de rechterkant vindt u wellicht sneller wat u zoekt.

Vanaf 1 januari 2017 gelden er nieuwe, verhoogde verminderingsbedragen vanaf de aanwerving van een 2de werknemer.

Deze aanpassing kadert in de RSZ-Doelgroepverminderingen Eerste Aanwervingen die de ondernemingen sinds 2016 kunnen genieten voor de eerste 6 werknemers die ze aanwerven.

Sinds1 januari 2016 is er al een vrijstelling van de basiswerkgeversbijdragen voor de bedrijven die een eerste werknemer tussen 1 januari 2016 en 31 december 2020 in dienst nemen. Die vrijstelling geldt voor de volledige tewerkstellingsperiode, m.a.w. voor onbepaalde duur.

Om de werkgelegenheidscreatie nog sterker te stimuleren, besloot de regering recent om de vermindering van de werkgeversbijdragen vanaf de tweede werknemer aan te passen. Voortaan geniet men als werkgever nieuwe verminderingen voor alle rechten die geopend worden vanaf 1 januari 2017 :

Werknemer

Periode van de kwartaalvermindering

1ste werknemer

Saldo van de basisbijdragen na aftrek van de structurele vermindering

Saldo van de basisbijdragen na aftrek van de structurele vermindering

Saldo van de basisbijdragen na aftrek van de structurele vermindering

2de werknemer

5 kw. x 1.550,00

4 kw. x 1.050,00

 4 kw. x 450,00

3de werknemer

5 kw. x 1.050,00

4 kw. x 1.050,00

 4 kw. x 450,00

4de werknemer

5 kw. x 1.050,00

4 kw. x 1.050,00

 4 kw. x 450,00

5de werknemer

5 kw. x 1.050,00

4 kw. x 1.050,00

 4 kw. x 450,00

6de werknemer

5 kw. x 1.050,00

4 kw. x 1.050,00

 4 kw. x 450,00

 

De nieuwe, aangepaste bedragen worden in het vet aangegeven.

Voormelde bedragen zijn maximumbedragen die worden toegekend wanneer de werknemer voltijds werkzaam  is en er arbeidsprestaties voor het hele kwartaal worden geregistreerd.

De kwartalen moeten zich bevinden in een periode van twintig kwartalen, die aanvangt met het kwartaal dat de werkgever, in de hoedanigheid van nieuwe werkgever, resp. een tweede, derde, vierde, vijfde of zesde werknemer aanwerft.

Onder nieuwe werkgever moet worden verstaan een werkgever die op het ogenblik van de aanwerving nooit onderworpen is geweest aan de wet van 27 juni 1969 of die gedurende minstens vier opeenvolgende kwartalen niet aan die wet onderworpen was omdat hij werknemers had. Als deze voorwaarde vervuld is, moet bovendien worden nagegaan of verschillende werkgevers niet éénzelfde technische bedrijfseenheid vormen. De eerste werknemer mag nl. geen werknemer vervangen die in de loop van de vier kwartalen voorafgaand aan het kwartaal van indienstneming in dezelfde technische bedrijfseenheid werkzaam is geweest.

De aanwerving van de eerste werknemer opent voor een periode van twintig kwartalen met ingang van het kwartaal van indienstneming het recht van de werkgever op deze vermindering indien bepaalde voorwaarden vervuld zijn.

Op het moment van indienstneming van de tweede werknemer mag de werkgever in de loop van de vier kwartalen die het kwartaal van indienstneming voorafgaan nooit meer dan één werknemer tegelijk in dienst hebben gehad. De tweede werknemer mag bovendien geen werknemer vervangen die in de loop van de vier kwartalen voorafgaand aan het kwartaal van indienstneming in dezelfde technische bedrijfseenheid werkzaam  is geweest. Indien voorgaande voorwaarden vervuld zijn, kan de werkgever de doelgroepvermindering voor een tweede werknemer genieten indien tijdens het betreffende kwartaal minstens twee werknemers (al dan niet tegelijkertijd) tewerkgesteld zijn. Indien twee werknemers tegelijkertijd in dienst zijn, wordt met de aanwerving van de tweede werknemer een periode van twintig kwartalen gestart waarin de vermindering kan worden aangevraagd. Bijgevolg kan een volgende periode van twintig kwartalen enkel beginnen na een periode van vier opeenvolgende kwartalen gedurende welke niet meer dan één werknemer tegelijkertijd in dienst is geweest.

Dezelfde redenering moet worden gevolgd voor de indienstneming van de derde, vierde, vijfde en zesde werknemer.

Voor werknemers die vóór 1 januari 2017 in dienst zijn getreden, blijven de verminderingen gelden die in 2016 van kracht waren.

Hetzelfde geldt voor het recht dat in de loop van 2015 werd geopend met dien verstande dat de forfaitaire bedragen die vanaf 1 januari 2016 gelden worden toegepast voor de resterende kwartalen van de doelgroepvermindering.

Er verandert vanaf 1 januari 2017 niets wat betreft:

het begrip 'nieuwe werkgever';

de telling bij de werkgever om te bepalen voor welke werknemer een vermindering kan worden aangevraagd (1ste, 2de, 3de ...);

het principe dat in geval van vervanging van een werknemer in dezelfde technische bedrijfseenheid de vermindering alleen kan worden toegekend als het gaat om een extra aanwerving.

Wettelijke referentie :  koninklijk besluit van 31 januari 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van hoofdstuk 7 van titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van sociale zekerheidsbijdragen, met het oog op de harmonisering en de verhoging van de bedragen van de doelgroepvermindering voor de aanwerving van een derde tot zesde werknemer (BS van 07/02/2017) en instructies van de RSZ.

Sociaal secretariaat voor
het bouwbedrijf en
aanverwante sectoren

Tel. 03 203 44 11  •  Fax. 03 232 63 75

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Nieuws

Sociaal secretariaat Dienstbetoon houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op gebied van sociale wetgeving.
Hieronder vindt u onze meest recente nieuwsberichten.
Bent u naar iets specifieks op zoek? Via de categorieën aan de rechterkant vindt u wellicht sneller wat u zoekt.

Vanaf 1 januari 2017 gelden er nieuwe, verhoogde verminderingsbedragen vanaf de aanwerving van een 2de werknemer.

Deze aanpassing kadert in de RSZ-Doelgroepverminderingen Eerste Aanwervingen die de ondernemingen sinds 2016 kunnen genieten voor de eerste 6 werknemers die ze aanwerven.

Sinds1 januari 2016 is er al een vrijstelling van de basiswerkgeversbijdragen voor de bedrijven die een eerste werknemer tussen 1 januari 2016 en 31 december 2020 in dienst nemen. Die vrijstelling geldt voor de volledige tewerkstellingsperiode, m.a.w. voor onbepaalde duur.

Om de werkgelegenheidscreatie nog sterker te stimuleren, besloot de regering recent om de vermindering van de werkgeversbijdragen vanaf de tweede werknemer aan te passen. Voortaan geniet men als werkgever nieuwe verminderingen voor alle rechten die geopend worden vanaf 1 januari 2017 :

Werknemer

Periode van de kwartaalvermindering

1ste werknemer

Saldo van de basisbijdragen na aftrek van de structurele vermindering

Saldo van de basisbijdragen na aftrek van de structurele vermindering

Saldo van de basisbijdragen na aftrek van de structurele vermindering

2de werknemer

5 kw. x 1.550,00

4 kw. x 1.050,00

 4 kw. x 450,00

3de werknemer

5 kw. x 1.050,00

4 kw. x 1.050,00

 4 kw. x 450,00

4de werknemer

5 kw. x 1.050,00

4 kw. x 1.050,00

 4 kw. x 450,00

5de werknemer

5 kw. x 1.050,00

4 kw. x 1.050,00

 4 kw. x 450,00

6de werknemer

5 kw. x 1.050,00

4 kw. x 1.050,00

 4 kw. x 450,00

 

De nieuwe, aangepaste bedragen worden in het vet aangegeven.

Voormelde bedragen zijn maximumbedragen die worden toegekend wanneer de werknemer voltijds werkzaam  is en er arbeidsprestaties voor het hele kwartaal worden geregistreerd.

De kwartalen moeten zich bevinden in een periode van twintig kwartalen, die aanvangt met het kwartaal dat de werkgever, in de hoedanigheid van nieuwe werkgever, resp. een tweede, derde, vierde, vijfde of zesde werknemer aanwerft.

Onder nieuwe werkgever moet worden verstaan een werkgever die op het ogenblik van de aanwerving nooit onderworpen is geweest aan de wet van 27 juni 1969 of die gedurende minstens vier opeenvolgende kwartalen niet aan die wet onderworpen was omdat hij werknemers had. Als deze voorwaarde vervuld is, moet bovendien worden nagegaan of verschillende werkgevers niet éénzelfde technische bedrijfseenheid vormen. De eerste werknemer mag nl. geen werknemer vervangen die in de loop van de vier kwartalen voorafgaand aan het kwartaal van indienstneming in dezelfde technische bedrijfseenheid werkzaam is geweest.

De aanwerving van de eerste werknemer opent voor een periode van twintig kwartalen met ingang van het kwartaal van indienstneming het recht van de werkgever op deze vermindering indien bepaalde voorwaarden vervuld zijn.

Op het moment van indienstneming van de tweede werknemer mag de werkgever in de loop van de vier kwartalen die het kwartaal van indienstneming voorafgaan nooit meer dan één werknemer tegelijk in dienst hebben gehad. De tweede werknemer mag bovendien geen werknemer vervangen die in de loop van de vier kwartalen voorafgaand aan het kwartaal van indienstneming in dezelfde technische bedrijfseenheid werkzaam  is geweest. Indien voorgaande voorwaarden vervuld zijn, kan de werkgever de doelgroepvermindering voor een tweede werknemer genieten indien tijdens het betreffende kwartaal minstens twee werknemers (al dan niet tegelijkertijd) tewerkgesteld zijn. Indien twee werknemers tegelijkertijd in dienst zijn, wordt met de aanwerving van de tweede werknemer een periode van twintig kwartalen gestart waarin de vermindering kan worden aangevraagd. Bijgevolg kan een volgende periode van twintig kwartalen enkel beginnen na een periode van vier opeenvolgende kwartalen gedurende welke niet meer dan één werknemer tegelijkertijd in dienst is geweest.

Dezelfde redenering moet worden gevolgd voor de indienstneming van de derde, vierde, vijfde en zesde werknemer.

Voor werknemers die vóór 1 januari 2017 in dienst zijn getreden, blijven de verminderingen gelden die in 2016 van kracht waren.

Hetzelfde geldt voor het recht dat in de loop van 2015 werd geopend met dien verstande dat de forfaitaire bedragen die vanaf 1 januari 2016 gelden worden toegepast voor de resterende kwartalen van de doelgroepvermindering.

Er verandert vanaf 1 januari 2017 niets wat betreft:

het begrip 'nieuwe werkgever';

de telling bij de werkgever om te bepalen voor welke werknemer een vermindering kan worden aangevraagd (1ste, 2de, 3de ...);

het principe dat in geval van vervanging van een werknemer in dezelfde technische bedrijfseenheid de vermindering alleen kan worden toegekend als het gaat om een extra aanwerving.

Wettelijke referentie :  koninklijk besluit van 31 januari 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van hoofdstuk 7 van titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van sociale zekerheidsbijdragen, met het oog op de harmonisering en de verhoging van de bedragen van de doelgroepvermindering voor de aanwerving van een derde tot zesde werknemer (BS van 07/02/2017) en instructies van de RSZ.

Onze log-in is momenteel enkel beschikbaar op desktop.

Terugbetaling Gewaarborgd Loon Serviam Plus

Terugbetalingen gewaarborgd loon mogelijk voor uw bouwvakarbeiders!

Lees meer...

Serviam Plus ESV

Er zijn sociaal secretariaten en er is Serviam Plus, de partner die met u meedenkt en soepel inspeelt op al uw vragen.

Lees meer...

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Mobiliteitsvergoeding bouw

Voor de verplaatsingen die de arbeiders en bedienden in de bouw doen, is in vele gevallen een tegemoetkoming in de reiskosten door de werkgever verschuldigd.

Lees meer...