Nieuws

Sociaal secretariaat Dienstbetoon houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op gebied van sociale wetgeving.
Hieronder vindt u onze meest recente nieuwsberichten.
Bent u naar iets specifieks op zoek? Via de categorieën aan de rechterkant vindt u wellicht sneller wat u zoekt.

Na een veroordeling door de Europese Commissie op 24 november 2011 zag België zich verplicht om zijn wetgeving met betrekking tot de jaarlijkse vakantie aan te passen. Hierdoor zullen sommige werknemers vanaf 2012 recht hebben op vakantiedagen hoewel ze in 2011 niet hebben gewerkt of onvoldoende gepresteerde of gelijkgestelde dagen achter hun naam hebben om in 2012 recht te hebben op vakantie.

Het principe werd vastgelegd in artikel 58 van de Wet van 29 maart 2012 houdende Diverse Bepalingen : een werknemer die een activiteit aanvat of hervat kan vanaf de laatste week van de betrokken driemaandelijkse periode aanspraak maken op een week vakantie. Die aanvullende vakantiedagen zullen worden vergoed.

De Nationale Arbeidsraad, die in een eerste fase de krachtlijnen van de aanpassingen had gepreciseerd, heeft zich in een in een op 4 april jl. gegeven advies uitgesproken over de concrete aanpassingsmodaliteiten aan het stelsel van de jaarlijkse vakantie.

Deze modaliteiten moeten echter nog door een koninklijk besluit worden bekrachtigd.

1. Wie heeft recht op aanvullende vakantie?

De werknemers die een activiteit aanvatten of de werknemers die een activiteit hervatten.

Het zou moeten gaan om een werknemer die:
• een beroepsactiviteit als loontrekkende aanvat;
• een activiteit als loontrekkende uitoefent na een periode van activiteit in het buitenland;
• overgaat van het statuut van zelfstandige naar het statuut van loontrekkende;
• overgaat van de overheidssector naar de privésector;
• na een periode van volledige werkloosheid een activiteit hervat;
• na een langdurige ziekteperiode een activiteit hervat;
• een activiteit als loontrekkende hervat na een periode van volledige loopbaanonderbreking.

2. Voorwaarde van minimale activiteit en periode van toekenning

De werknemer moet kunnen aantonen dat hij minstens drie maanden heeft gewerkt. Om de minimumperiode van 3 maanden tewerkstelling te kunnen aantonen, worden de periodes gedekt door opeenvolgende arbeidsovereenkomsten gecumuleerd. De aanvullende vakantiedagen moeten worden opgenomen in het lopende kalenderjaar.

3. Vakantieduur

De werknemer kan enkel aanspraak maken op aanvullende vakantiedagen als hun aantal hoger is dan het aantal vakantiedagen waarop hij aanspraak kan maken op basis van het voorgaande vakantiedienstjaar.
De aanvullende vakantiedagen kunnen slechts worden aangevraagd na uitputting van de vakantiedagen waarop de werknemer aanspraak kan maken in functie van zijn prestaties van het voorgaande vakantiedienstjaar.

4. Vakantiegeld

Een werknemer die aanvullende vakantie opneemt heeft recht op zijn normale loon.

Berekeningsbasis: het vakantiegeld zal op dezelfde manier worden berekend zoals het huidige enkelvoudige vakantiegeld.

Datum van betaling:
• voor bedienden zal het vakantiegeld worden betaald op het moment waarop hij het loon ontvangt van de maand waarin hij zijn vakantie opneemt.
• voor arbeiders zou de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV) de betaling kunnen waarborgen in de loop van het kwartaal dat volgt op het kwartaal waarin ze hun aanvullende vakantie hebben genomen.

Aftrek van het vakantiegeld: het vakantiegeld wordt beschouwd als een voorschotl. De aftrek zal dus moeten gebeuren in het volgende jaar, ofwel op het moment waarop een vertrekvakantiegeld wordt berekend. Deze aftrek zou moeten beperkt worden tot het dubbele vakantiegeld.

5.Inwerkingtreding ?

In zijn advies dringt de Nationale Arbeidsraad erop aan dat de hierboven verduidelijkte beginselen en nadere regels snel worden omgezet in verordenende teksten, zodat de nieuwe regeling van kracht kan zijn vanaf 2012 en de werknemers hun recht op "Europese" vakantie in 2012 kunnen uitoefenen, zoals gevraagd in haar advies nr. 1.791.

Bron: Advies van de NAR, nr. 1797 van 4 april 2012

Sociaal secretariaat voor
het bouwbedrijf en
aanverwante sectoren

Tel. 03 203 44 11  •  Fax. 03 232 63 75

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Nieuws

Sociaal secretariaat Dienstbetoon houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op gebied van sociale wetgeving.
Hieronder vindt u onze meest recente nieuwsberichten.
Bent u naar iets specifieks op zoek? Via de categorieën aan de rechterkant vindt u wellicht sneller wat u zoekt.

Na een veroordeling door de Europese Commissie op 24 november 2011 zag België zich verplicht om zijn wetgeving met betrekking tot de jaarlijkse vakantie aan te passen. Hierdoor zullen sommige werknemers vanaf 2012 recht hebben op vakantiedagen hoewel ze in 2011 niet hebben gewerkt of onvoldoende gepresteerde of gelijkgestelde dagen achter hun naam hebben om in 2012 recht te hebben op vakantie.

Het principe werd vastgelegd in artikel 58 van de Wet van 29 maart 2012 houdende Diverse Bepalingen : een werknemer die een activiteit aanvat of hervat kan vanaf de laatste week van de betrokken driemaandelijkse periode aanspraak maken op een week vakantie. Die aanvullende vakantiedagen zullen worden vergoed.

De Nationale Arbeidsraad, die in een eerste fase de krachtlijnen van de aanpassingen had gepreciseerd, heeft zich in een in een op 4 april jl. gegeven advies uitgesproken over de concrete aanpassingsmodaliteiten aan het stelsel van de jaarlijkse vakantie.

Deze modaliteiten moeten echter nog door een koninklijk besluit worden bekrachtigd.

1. Wie heeft recht op aanvullende vakantie?

De werknemers die een activiteit aanvatten of de werknemers die een activiteit hervatten.

Het zou moeten gaan om een werknemer die:
• een beroepsactiviteit als loontrekkende aanvat;
• een activiteit als loontrekkende uitoefent na een periode van activiteit in het buitenland;
• overgaat van het statuut van zelfstandige naar het statuut van loontrekkende;
• overgaat van de overheidssector naar de privésector;
• na een periode van volledige werkloosheid een activiteit hervat;
• na een langdurige ziekteperiode een activiteit hervat;
• een activiteit als loontrekkende hervat na een periode van volledige loopbaanonderbreking.

2. Voorwaarde van minimale activiteit en periode van toekenning

De werknemer moet kunnen aantonen dat hij minstens drie maanden heeft gewerkt. Om de minimumperiode van 3 maanden tewerkstelling te kunnen aantonen, worden de periodes gedekt door opeenvolgende arbeidsovereenkomsten gecumuleerd. De aanvullende vakantiedagen moeten worden opgenomen in het lopende kalenderjaar.

3. Vakantieduur

De werknemer kan enkel aanspraak maken op aanvullende vakantiedagen als hun aantal hoger is dan het aantal vakantiedagen waarop hij aanspraak kan maken op basis van het voorgaande vakantiedienstjaar.
De aanvullende vakantiedagen kunnen slechts worden aangevraagd na uitputting van de vakantiedagen waarop de werknemer aanspraak kan maken in functie van zijn prestaties van het voorgaande vakantiedienstjaar.

4. Vakantiegeld

Een werknemer die aanvullende vakantie opneemt heeft recht op zijn normale loon.

Berekeningsbasis: het vakantiegeld zal op dezelfde manier worden berekend zoals het huidige enkelvoudige vakantiegeld.

Datum van betaling:
• voor bedienden zal het vakantiegeld worden betaald op het moment waarop hij het loon ontvangt van de maand waarin hij zijn vakantie opneemt.
• voor arbeiders zou de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV) de betaling kunnen waarborgen in de loop van het kwartaal dat volgt op het kwartaal waarin ze hun aanvullende vakantie hebben genomen.

Aftrek van het vakantiegeld: het vakantiegeld wordt beschouwd als een voorschotl. De aftrek zal dus moeten gebeuren in het volgende jaar, ofwel op het moment waarop een vertrekvakantiegeld wordt berekend. Deze aftrek zou moeten beperkt worden tot het dubbele vakantiegeld.

5.Inwerkingtreding ?

In zijn advies dringt de Nationale Arbeidsraad erop aan dat de hierboven verduidelijkte beginselen en nadere regels snel worden omgezet in verordenende teksten, zodat de nieuwe regeling van kracht kan zijn vanaf 2012 en de werknemers hun recht op "Europese" vakantie in 2012 kunnen uitoefenen, zoals gevraagd in haar advies nr. 1.791.

Bron: Advies van de NAR, nr. 1797 van 4 april 2012

Onze log-in is momenteel enkel beschikbaar op desktop.

Terugbetaling Gewaarborgd Loon Serviam Plus

Terugbetalingen gewaarborgd loon mogelijk voor uw bouwvakarbeiders!

Lees meer...

Serviam Plus ESV

Er zijn sociaal secretariaten en er is Serviam Plus, de partner die met u meedenkt en soepel inspeelt op al uw vragen.

Lees meer...

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Mobiliteitsvergoeding bouw

Voor de verplaatsingen die de arbeiders en bedienden in de bouw doen, is in vele gevallen een tegemoetkoming in de reiskosten door de werkgever verschuldigd.

Lees meer...