Nieuws

Sociaal secretariaat Dienstbetoon houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op gebied van sociale wetgeving.
Hieronder vindt u onze meest recente nieuwsberichten.
Bent u naar iets specifieks op zoek? Via de categorieën aan de rechterkant vindt u wellicht sneller wat u zoekt.

Vertrekvergoedingen zullen, behoudens uitzondering, dan toch niet aan sociale zekerheidsbijdragen worden onderworpen. Ze kunnen dus met werkloosheidsuitkeringen gecumuleerd worden. Daarover werden eind vorig jaar twee koninklijke besluiten gepubliceerd, waardoor de wijzigingen die vanaf 1 oktober 2013 op dit vlak gebeurden, geschrapt werden.

In het eerste KB van 21 december 2013 wordt bepaald dat de volgende vergoedingen die bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst worden betaald aan sociale zekerheidsbijdragen onderworpen zullen zijn:
• beschermingsvergoedingen toegekend aan werknemersvertegenwoordigers in de OR, het CPBW of de vakbondsafvaardiging
• vergoedingen die in geval van een beëindiging in onderling akkoord aan de werknemer betaald worden
• aan handelsvertegenwoordigers betaalde uitwinningsvergoedingen
• niet-concurrentievergoedingen die binnen twaalf maanden na het einde van de arbeidsovereenkomst worden betaald
• vergoedingen voor het niet-afwerven
• extrawettelijke verbrekingsvergoedingen (vertrekpremie ...).
De wettelijke vergoedingen bij sluiting of collectief ontslag zullen buiten schot blijven: ze worden niet als loon beschouwd voor de sociale zekerheid en zullen dus niet onderworpen zijn aan sociale zekerheidsbijdragen.
Alle andere beschermingsvergoedingen (zoals bijv. de beschermingsvergoeding betaald bij ontslag van een werkneemster tijdens moederschapsverlof, verbreking van de arbeidsovereenkomst zonder voldoende motief tijdens een periode met tijdskrediet, willekeurig ontslag) zijn niet onderworpen aan RSZ.

Het tweede KB past de lijst aan van de vergoedingen die niet kunnen worden gecumuleerd met werkloosheidsuitkeringen. De werkloosheidsreglementering bevat een niet-limitatieve lijst van de bedragen die aan werknemers worden betaald wegens beëindiging van de arbeidsovereenkomst en die niet met werkloosheidsuitkeringen kunnen worden gecumuleerd. De aanpassing geldt vanaf 1 november 2013.
Op deze lijst staan:
• gewaarborgd loon krachtens de wetgeving betreffende de arbeidsovereenkomsten of een cao die de onderneming bindt
• het loon voor feestdagen, vervangingsdagen m.b.t. een feestdag en feestdagen of vervangingsdagen tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid
• vakantiegeld
• de vergoeding waarop de werknemer aanspraak kan maken wegens de verbreking van de arbeidsovereenkomst, met uitzondering van morele schadevergoedingen indien deze vergoedingen worden toegekend krachtens een vonnis of arrest en waarbij de toekenning ervan niet voortvloeit uit een wet, een reglement, een cao, een arbeidsovereenkomst of een andere tekst, en met uitzondering van vergoedingen die worden toegekend ter aanvulling op de werkloosheidsuitkering
• het voordeel dat aan de werknemer wordt toegekend in het kader van een opleiding, studie of leerwezen
• de vergoeding die wordt betaald binnen twaalf maanden volgend op het einde van een arbeidsovereenkomst krachtens een clausule betreffende het niet-afwerven of een concurrentiebeding.
De andere extrawettelijke vergoedingen die naar aanleiding van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst betaald zouden worden, ook als ze aan RSZ onderworpen zijn, zouden verder met werkloosheidsuitkeringen gecumuleerd kunnen worden. De RVA zou daarover een informatienota publiceren.

Bronnen:

• Koninklijk besluit van 21 december 2013 tot wijziging van artikel 19 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders (BS 31 december 2013).
• Koninklijk besluit van 26 december 2013 tot wijziging van artikel 46 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering (BS 31 december 2013).

Sociaal secretariaat voor
het bouwbedrijf en
aanverwante sectoren

Tel. 03 203 44 11  •  Fax. 03 232 63 75

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Nieuws

Sociaal secretariaat Dienstbetoon houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op gebied van sociale wetgeving.
Hieronder vindt u onze meest recente nieuwsberichten.
Bent u naar iets specifieks op zoek? Via de categorieën aan de rechterkant vindt u wellicht sneller wat u zoekt.

Vertrekvergoedingen zullen, behoudens uitzondering, dan toch niet aan sociale zekerheidsbijdragen worden onderworpen. Ze kunnen dus met werkloosheidsuitkeringen gecumuleerd worden. Daarover werden eind vorig jaar twee koninklijke besluiten gepubliceerd, waardoor de wijzigingen die vanaf 1 oktober 2013 op dit vlak gebeurden, geschrapt werden.

In het eerste KB van 21 december 2013 wordt bepaald dat de volgende vergoedingen die bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst worden betaald aan sociale zekerheidsbijdragen onderworpen zullen zijn:
• beschermingsvergoedingen toegekend aan werknemersvertegenwoordigers in de OR, het CPBW of de vakbondsafvaardiging
• vergoedingen die in geval van een beëindiging in onderling akkoord aan de werknemer betaald worden
• aan handelsvertegenwoordigers betaalde uitwinningsvergoedingen
• niet-concurrentievergoedingen die binnen twaalf maanden na het einde van de arbeidsovereenkomst worden betaald
• vergoedingen voor het niet-afwerven
• extrawettelijke verbrekingsvergoedingen (vertrekpremie ...).
De wettelijke vergoedingen bij sluiting of collectief ontslag zullen buiten schot blijven: ze worden niet als loon beschouwd voor de sociale zekerheid en zullen dus niet onderworpen zijn aan sociale zekerheidsbijdragen.
Alle andere beschermingsvergoedingen (zoals bijv. de beschermingsvergoeding betaald bij ontslag van een werkneemster tijdens moederschapsverlof, verbreking van de arbeidsovereenkomst zonder voldoende motief tijdens een periode met tijdskrediet, willekeurig ontslag) zijn niet onderworpen aan RSZ.

Het tweede KB past de lijst aan van de vergoedingen die niet kunnen worden gecumuleerd met werkloosheidsuitkeringen. De werkloosheidsreglementering bevat een niet-limitatieve lijst van de bedragen die aan werknemers worden betaald wegens beëindiging van de arbeidsovereenkomst en die niet met werkloosheidsuitkeringen kunnen worden gecumuleerd. De aanpassing geldt vanaf 1 november 2013.
Op deze lijst staan:
• gewaarborgd loon krachtens de wetgeving betreffende de arbeidsovereenkomsten of een cao die de onderneming bindt
• het loon voor feestdagen, vervangingsdagen m.b.t. een feestdag en feestdagen of vervangingsdagen tijdens een periode van tijdelijke werkloosheid
• vakantiegeld
• de vergoeding waarop de werknemer aanspraak kan maken wegens de verbreking van de arbeidsovereenkomst, met uitzondering van morele schadevergoedingen indien deze vergoedingen worden toegekend krachtens een vonnis of arrest en waarbij de toekenning ervan niet voortvloeit uit een wet, een reglement, een cao, een arbeidsovereenkomst of een andere tekst, en met uitzondering van vergoedingen die worden toegekend ter aanvulling op de werkloosheidsuitkering
• het voordeel dat aan de werknemer wordt toegekend in het kader van een opleiding, studie of leerwezen
• de vergoeding die wordt betaald binnen twaalf maanden volgend op het einde van een arbeidsovereenkomst krachtens een clausule betreffende het niet-afwerven of een concurrentiebeding.
De andere extrawettelijke vergoedingen die naar aanleiding van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst betaald zouden worden, ook als ze aan RSZ onderworpen zijn, zouden verder met werkloosheidsuitkeringen gecumuleerd kunnen worden. De RVA zou daarover een informatienota publiceren.

Bronnen:

• Koninklijk besluit van 21 december 2013 tot wijziging van artikel 19 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders (BS 31 december 2013).
• Koninklijk besluit van 26 december 2013 tot wijziging van artikel 46 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering (BS 31 december 2013).

Onze log-in is momenteel enkel beschikbaar op desktop.

Terugbetaling Gewaarborgd Loon Serviam Plus

Terugbetalingen gewaarborgd loon mogelijk voor uw bouwvakarbeiders!

Lees meer...

Serviam Plus ESV

Er zijn sociaal secretariaten en er is Serviam Plus, de partner die met u meedenkt en soepel inspeelt op al uw vragen.

Lees meer...

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Mobiliteitsvergoeding bouw

Voor de verplaatsingen die de arbeiders en bedienden in de bouw doen, is in vele gevallen een tegemoetkoming in de reiskosten door de werkgever verschuldigd.

Lees meer...