Nieuws

Sociaal secretariaat Dienstbetoon houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op gebied van sociale wetgeving.
Hieronder vindt u onze meest recente nieuwsberichten.
Bent u naar iets specifieks op zoek? Via de categorieën aan de rechterkant vindt u wellicht sneller wat u zoekt.

De FOD Financiën heeft in het Belgisch Staatsblad van 28 januari 2016 een bericht gepubliceerd over de automatische indexering van een aantal bedragen voor inkomstenjaar 2016 (aanslagjaar 2017). Hierbij vindt u een overzicht van enkele bedragen die van belang kunnen zijn in de loonberekening.

Vrijstelling werkgeverstussenkomst woon-werkverkeer
Voor verplaatsingen met een privé-vervoermiddel geldt in 2016 een fiscale vrijstelling van 380 euro per jaar op voorwaarde dat de werknemer ervoor opteert om zijn werkelijke beroepskosten niet aan te tonen (= hetzelfde bedrag als vorig jaar). In de bedrijfsvoorheffing wordt dit toegepast als een vrijstelling van 31,70 euro per maand (= hetzelfde bedrag als vorig jaar).

Fietsvergoeding
De kilometervergoeding die wordt toegekend voor verplaatsingen met de fiets tussen de woonplaats en de plaats van tewerkstelling wordt in 2016 voor een bedrag van maximum 0,22 euro per kilometer vrijgesteld van belasting en dus ook van bedrijfsvoorheffing (= hetzelfde bedrag als vorig jaar).

Bedrijfswagens
Het minimumbedrag van het voordeel van alle aard voor het privé-gebruik van een bedrijfswagen wordt voor 2016 vastgelegd op 1.260 euro per jaar.

Studentenarbeid: de student als belastingplichtige
Een student die beroepsinkomsten uit studentenarbeid of onderhoudsuitkeringen ontvangt, moet in principe een aangifte in de personenbelasting indienen. In deze aangifte moeten alle belastbare inkomsten vermeld worden, ook het gedeelte dat niet als bestaansmiddelen wordt beschouwd en waarmee dus geen rekening wordt gehouden om te bepalen of de student nog ten laste van zijn ouders is.

De ongehuwde student wiens jaarlijks netto-belastbaar inkomen in 2016 (aanslagjaar 2017) lager ligt dan 7.420 euro zal echter geen personenbelasting verschuldigd zijn.

Studentenarbeid: de student als persoon ten laste
Voor inkomstenjaar 2016 blijft de student ten laste van de ouders wanneer de totale inkomsten van de student lager zijn dan de hieronder vermelde bedragen:

Algemeen:
Bruto belastbaar inkomen* 2016: 3.925 euro
Netto belastbaar inkomen* 2016: 3.140 euro

Kind van een alleenstaande ouder:
Bruto belastbaar inkomen 2016: 5.662,50 euro
Netto belastbaar inkomen 2016: 4.530 euro

Gehandicapt kind van een alleenstaande ouder:
Bruto belastbaar inkomen 2016: 7.187,50 euro
Netto belastbaar inkomen 2016: 5.750 euro

Opgelet: Om te bepalen of de inkomsten lager liggen dan deze grenzen, moet er geen rekening gehouden worden met:
-      de eerste schijf van 2.610 euro van de bezoldigingen verkregen door studenten in uitvoering van een studentenovereenkomst;
-      de eerste schijf van 3.140 euro van de onderhoudsuitkeringen die aan de student zijn toegekend.

* bruto belastbaar: bruto-inkomsten – sociale bijdragen
* netto belastbaar: bruto belastbaar bedrag – 20% aftrekbare kosten met een minimum van 440 euro in 2016

PC-privéplan
Sinds 2003 wordt de tussenkomst van de werkgever in de door zijn werknemers gedane aankoop van een pc, randapparatuur en printer, internetaansluiting, internetabonnement en software, onder bepaalde voorwaarden fiscaal vrijgesteld.

Voor het inkomstenjaar 2016 is de werkgeverstussenkomst vrijgesteld voor een bedrag van maximum 840 euro per belastbaar tijdperk (= hetzelfde bedrag als vorig jaar). Indien de werkgever een hogere tussenkomst verleent, dan wordt het gedeelte boven het maximale toegestane bedrag een belastbare bezoldiging voor de werknemer.

Het voordeel van de tussenkomst van de werkgever kan enkel toegekend worden aan werknemers met een beperkt inkomen. Het belastbare bruto jaarloon mag in 2016 niet hoger liggen dan 33.170 euro.

Loonbonus
Voor inkomstenjaar 2016 bedraagt het maximale fiscaal vrijgestelde bedrag voor de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen van CAO nr. 90 van de NAR 2.798 euro.

Verwarming en elektriciteit
Het kosteloos ter beschikking stellen van verwarming en/of elektriciteit door de werkgever aan de werknemer is een voordeel in natura. Dit voordeel wordt door de fiscus forfaitair gewaardeerd. Hieronder vindt u de geïndexeerde bedragen voor inkomstenjaar 2016.

Elektriciteit: Bedrijfsleiders en leidinggevend personeel: 950 euro Andere verkrijgers: 430 euro

Verwarming: Bedrijfsleiders en leidinggevend personeel: 1.910 euro Andere verkrijgers: 860 euro

Indexcoëfficiënt gratis woning
Ook het gratis ter beschikking stellen van een onroerend goed vormt een voordeel van alle aard. Voor de fiscus wordt dit voordeel forfaitair gewaardeerd aan 100/60ste van het geïndexeerd kadastraal inkomen (KI) van de woning.

Het voordeel wordt bepaald op basis van de volgende formules:

Woning ter beschikking gesteld door een rechtspersoon: • Niet-geïndexeerd KI is kleiner dan of gelijk aan 745 euro: Geïndexeerd KI x 100/60 x 1,25

• Niet-geïndexeerd KI is groter dan 745 euro: Geïndexeerd KI x 100/60 x 3,8

Woning ter beschikking gesteld door een natuurlijke persoon: • Geïndexeerd KI x 100/60

Voor een gemeubelde woning wordt het voordeel in natura wel nog verhoogd met 2/3.

Het kadastraal inkomen wordt jaarlijks geïndexeerd. Voor inkomstenjaar 2016 bedraagt de indexatiecoëfficiënt voor het kadastraal inkomen 1,7153.

Opmerking: de RSZ baseert zich in principe op de huurwaarde om het voordeel van een gratis woning te bepalen. In de praktijk kan het fiscale forfait ook hier wel richtinggevend zijn voor de RSZ.

Bron:  Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen – aanslagjaar 2017, B.S. 28 januari 2016.

Sociaal secretariaat voor
het bouwbedrijf en
aanverwante sectoren

Tel. 03 203 44 11  •  Fax. 03 232 63 75

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Nieuws

Sociaal secretariaat Dienstbetoon houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op gebied van sociale wetgeving.
Hieronder vindt u onze meest recente nieuwsberichten.
Bent u naar iets specifieks op zoek? Via de categorieën aan de rechterkant vindt u wellicht sneller wat u zoekt.

De FOD Financiën heeft in het Belgisch Staatsblad van 28 januari 2016 een bericht gepubliceerd over de automatische indexering van een aantal bedragen voor inkomstenjaar 2016 (aanslagjaar 2017). Hierbij vindt u een overzicht van enkele bedragen die van belang kunnen zijn in de loonberekening.

Vrijstelling werkgeverstussenkomst woon-werkverkeer
Voor verplaatsingen met een privé-vervoermiddel geldt in 2016 een fiscale vrijstelling van 380 euro per jaar op voorwaarde dat de werknemer ervoor opteert om zijn werkelijke beroepskosten niet aan te tonen (= hetzelfde bedrag als vorig jaar). In de bedrijfsvoorheffing wordt dit toegepast als een vrijstelling van 31,70 euro per maand (= hetzelfde bedrag als vorig jaar).

Fietsvergoeding
De kilometervergoeding die wordt toegekend voor verplaatsingen met de fiets tussen de woonplaats en de plaats van tewerkstelling wordt in 2016 voor een bedrag van maximum 0,22 euro per kilometer vrijgesteld van belasting en dus ook van bedrijfsvoorheffing (= hetzelfde bedrag als vorig jaar).

Bedrijfswagens
Het minimumbedrag van het voordeel van alle aard voor het privé-gebruik van een bedrijfswagen wordt voor 2016 vastgelegd op 1.260 euro per jaar.

Studentenarbeid: de student als belastingplichtige
Een student die beroepsinkomsten uit studentenarbeid of onderhoudsuitkeringen ontvangt, moet in principe een aangifte in de personenbelasting indienen. In deze aangifte moeten alle belastbare inkomsten vermeld worden, ook het gedeelte dat niet als bestaansmiddelen wordt beschouwd en waarmee dus geen rekening wordt gehouden om te bepalen of de student nog ten laste van zijn ouders is.

De ongehuwde student wiens jaarlijks netto-belastbaar inkomen in 2016 (aanslagjaar 2017) lager ligt dan 7.420 euro zal echter geen personenbelasting verschuldigd zijn.

Studentenarbeid: de student als persoon ten laste
Voor inkomstenjaar 2016 blijft de student ten laste van de ouders wanneer de totale inkomsten van de student lager zijn dan de hieronder vermelde bedragen:

Algemeen:
Bruto belastbaar inkomen* 2016: 3.925 euro
Netto belastbaar inkomen* 2016: 3.140 euro

Kind van een alleenstaande ouder:
Bruto belastbaar inkomen 2016: 5.662,50 euro
Netto belastbaar inkomen 2016: 4.530 euro

Gehandicapt kind van een alleenstaande ouder:
Bruto belastbaar inkomen 2016: 7.187,50 euro
Netto belastbaar inkomen 2016: 5.750 euro

Opgelet: Om te bepalen of de inkomsten lager liggen dan deze grenzen, moet er geen rekening gehouden worden met:
-      de eerste schijf van 2.610 euro van de bezoldigingen verkregen door studenten in uitvoering van een studentenovereenkomst;
-      de eerste schijf van 3.140 euro van de onderhoudsuitkeringen die aan de student zijn toegekend.

* bruto belastbaar: bruto-inkomsten – sociale bijdragen
* netto belastbaar: bruto belastbaar bedrag – 20% aftrekbare kosten met een minimum van 440 euro in 2016

PC-privéplan
Sinds 2003 wordt de tussenkomst van de werkgever in de door zijn werknemers gedane aankoop van een pc, randapparatuur en printer, internetaansluiting, internetabonnement en software, onder bepaalde voorwaarden fiscaal vrijgesteld.

Voor het inkomstenjaar 2016 is de werkgeverstussenkomst vrijgesteld voor een bedrag van maximum 840 euro per belastbaar tijdperk (= hetzelfde bedrag als vorig jaar). Indien de werkgever een hogere tussenkomst verleent, dan wordt het gedeelte boven het maximale toegestane bedrag een belastbare bezoldiging voor de werknemer.

Het voordeel van de tussenkomst van de werkgever kan enkel toegekend worden aan werknemers met een beperkt inkomen. Het belastbare bruto jaarloon mag in 2016 niet hoger liggen dan 33.170 euro.

Loonbonus
Voor inkomstenjaar 2016 bedraagt het maximale fiscaal vrijgestelde bedrag voor de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen van CAO nr. 90 van de NAR 2.798 euro.

Verwarming en elektriciteit
Het kosteloos ter beschikking stellen van verwarming en/of elektriciteit door de werkgever aan de werknemer is een voordeel in natura. Dit voordeel wordt door de fiscus forfaitair gewaardeerd. Hieronder vindt u de geïndexeerde bedragen voor inkomstenjaar 2016.

Elektriciteit: Bedrijfsleiders en leidinggevend personeel: 950 euro Andere verkrijgers: 430 euro

Verwarming: Bedrijfsleiders en leidinggevend personeel: 1.910 euro Andere verkrijgers: 860 euro

Indexcoëfficiënt gratis woning
Ook het gratis ter beschikking stellen van een onroerend goed vormt een voordeel van alle aard. Voor de fiscus wordt dit voordeel forfaitair gewaardeerd aan 100/60ste van het geïndexeerd kadastraal inkomen (KI) van de woning.

Het voordeel wordt bepaald op basis van de volgende formules:

Woning ter beschikking gesteld door een rechtspersoon: • Niet-geïndexeerd KI is kleiner dan of gelijk aan 745 euro: Geïndexeerd KI x 100/60 x 1,25

• Niet-geïndexeerd KI is groter dan 745 euro: Geïndexeerd KI x 100/60 x 3,8

Woning ter beschikking gesteld door een natuurlijke persoon: • Geïndexeerd KI x 100/60

Voor een gemeubelde woning wordt het voordeel in natura wel nog verhoogd met 2/3.

Het kadastraal inkomen wordt jaarlijks geïndexeerd. Voor inkomstenjaar 2016 bedraagt de indexatiecoëfficiënt voor het kadastraal inkomen 1,7153.

Opmerking: de RSZ baseert zich in principe op de huurwaarde om het voordeel van een gratis woning te bepalen. In de praktijk kan het fiscale forfait ook hier wel richtinggevend zijn voor de RSZ.

Bron:  Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen – aanslagjaar 2017, B.S. 28 januari 2016.

Onze log-in is momenteel enkel beschikbaar op desktop.

Terugbetaling Gewaarborgd Loon Serviam Plus

Terugbetalingen gewaarborgd loon mogelijk voor uw bouwvakarbeiders!

Lees meer...

Serviam Plus ESV

Er zijn sociaal secretariaten en er is Serviam Plus, de partner die met u meedenkt en soepel inspeelt op al uw vragen.

Lees meer...

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Mobiliteitsvergoeding bouw

Voor de verplaatsingen die de arbeiders en bedienden in de bouw doen, is in vele gevallen een tegemoetkoming in de reiskosten door de werkgever verschuldigd.

Lees meer...