Nieuws

Sociaal secretariaat Dienstbetoon houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op gebied van sociale wetgeving.
Hieronder vindt u onze meest recente nieuwsberichten.
Bent u naar iets specifieks op zoek? Via de categorieën aan de rechterkant vindt u wellicht sneller wat u zoekt.

Door de Wet Eenheidsstatuut werden vanaf 2014 voor de meeste arbeiders langere opzeggingstermijnen ingevoerd. Voor bepaalde sectoren (waaronder de bouw) geldt een uitzondering tot en met 31 december 2017. Het gaat om sectoren waarin op 31 december 2013 opzeggingstermijnen waren vastgesteld lager dan de termijnen bepaald in CAO nr.75.

Voor werknemers die voldoen aan de volgende voorwaarden, geldt deze uitzondering voor onbepaalde tijd, dus ook na 31 december 2017:

-       De werknemer heeft op 31 december 2013 een verkorte opzeggingstermijn die korter is dan CAO nr. 75;

-       De werknemer heeft geen vaste plaats van tewerkstelling;

-       De werknemer voert gewoonlijk op tijdelijke en mobiele werkplaatsen één of meer van volgende activiteiten uit: graafwerken, grondwerken, funderings- en verstevigingswerken, wegenwerken, landbouwwerken, plaatsen van nutsleidingen, bouwwerken, montage en demontage van (inzonderheid geprefabriceerde elementen) liggers en kolommen, inrichtings- of uitrustingswerken, verbouwingswerken, vernieuwbouw, herstellingswerken, ontmantelingswerken, sloopwerken, instandhoudingswerken, onderhouds-, schilder- en reinigingswerken, saneringswerken, afwerkingswerkzaamheden behorende bij één of meer werken bedoeld in de hiervoor opgesomde punten.

Het gaat voornamelijk om arbeiders tewerkgesteld in PC 124 (bouw) en PC 126 (hout en stoffering).

Van bij de invoering van de Wet Eenheidsstatuut was duidelijk dat de werknemersorganisaties uit de bouwsector niet opgezet waren met dit permanent uitzonderingsregime.

Samen met een aantal individuele werknemers, dienden zij een beroep tot nietigverklaring van de betrokken wetsartikelen in bij het Grondwettelijk Hof. Zij vonden dat het gecreëerde onderscheid het gelijkheidsbeginsel schond.

De regering en de werkgeversorganisaties verdedigen de afwijking. Door de kortere opzeggingstermijnen willen zij vermijden dat de contracten van onbepaalde duur die nu gebruikelijk zijn in de bouwsector, zullen omgezet worden in meer “nadelige” arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur of duidelijk omschreven werk.

Op 17 september 2015 deed het Grondwettelijk Hof een uitspraak. Het gaf de werknemers(organisaties) gelijk. De bewuste artikelen uit de Wet Eenheidsstatuut werden vernietigd door het Hof.

Om ernstige financiële gevolgen voor de werkgevers te vermijden, heeft de uitspraak van het Hof pas uitwerking vanaf 1 januari 2018.

Tot en met 31 december 2017 blijven dus de bestaande, kortere opzeggingstermijnen van kracht voor de betrokken werknemers uit PC 124 en PC 126.

Vanaf 1 januari 2018 zullen de ontslagregels uit de Wet Eenheidsstatuut ook van toepassing zijn voor deze werknemers.

De Confederatie Bouw stelde een samenvattende nota samen met de concrete gevolgen die de uitspraak van het Grondwettelijk Hof heeft voor de bouwondernemingen tot eind 2017 en vanaf 2018. Deze nota is verkrijgbaar op ons sociaal secretariaat.

Bron: Arrest nr. 116/2015 dd. 17 september 2015 van het Grondwettelijk Hof, www.const-court.be

Sociaal secretariaat voor
het bouwbedrijf en
aanverwante sectoren

Tel. 03 203 44 11  •  Fax. 03 232 63 75

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Nieuws

Sociaal secretariaat Dienstbetoon houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op gebied van sociale wetgeving.
Hieronder vindt u onze meest recente nieuwsberichten.
Bent u naar iets specifieks op zoek? Via de categorieën aan de rechterkant vindt u wellicht sneller wat u zoekt.

Door de Wet Eenheidsstatuut werden vanaf 2014 voor de meeste arbeiders langere opzeggingstermijnen ingevoerd. Voor bepaalde sectoren (waaronder de bouw) geldt een uitzondering tot en met 31 december 2017. Het gaat om sectoren waarin op 31 december 2013 opzeggingstermijnen waren vastgesteld lager dan de termijnen bepaald in CAO nr.75.

Voor werknemers die voldoen aan de volgende voorwaarden, geldt deze uitzondering voor onbepaalde tijd, dus ook na 31 december 2017:

-       De werknemer heeft op 31 december 2013 een verkorte opzeggingstermijn die korter is dan CAO nr. 75;

-       De werknemer heeft geen vaste plaats van tewerkstelling;

-       De werknemer voert gewoonlijk op tijdelijke en mobiele werkplaatsen één of meer van volgende activiteiten uit: graafwerken, grondwerken, funderings- en verstevigingswerken, wegenwerken, landbouwwerken, plaatsen van nutsleidingen, bouwwerken, montage en demontage van (inzonderheid geprefabriceerde elementen) liggers en kolommen, inrichtings- of uitrustingswerken, verbouwingswerken, vernieuwbouw, herstellingswerken, ontmantelingswerken, sloopwerken, instandhoudingswerken, onderhouds-, schilder- en reinigingswerken, saneringswerken, afwerkingswerkzaamheden behorende bij één of meer werken bedoeld in de hiervoor opgesomde punten.

Het gaat voornamelijk om arbeiders tewerkgesteld in PC 124 (bouw) en PC 126 (hout en stoffering).

Van bij de invoering van de Wet Eenheidsstatuut was duidelijk dat de werknemersorganisaties uit de bouwsector niet opgezet waren met dit permanent uitzonderingsregime.

Samen met een aantal individuele werknemers, dienden zij een beroep tot nietigverklaring van de betrokken wetsartikelen in bij het Grondwettelijk Hof. Zij vonden dat het gecreëerde onderscheid het gelijkheidsbeginsel schond.

De regering en de werkgeversorganisaties verdedigen de afwijking. Door de kortere opzeggingstermijnen willen zij vermijden dat de contracten van onbepaalde duur die nu gebruikelijk zijn in de bouwsector, zullen omgezet worden in meer “nadelige” arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur of duidelijk omschreven werk.

Op 17 september 2015 deed het Grondwettelijk Hof een uitspraak. Het gaf de werknemers(organisaties) gelijk. De bewuste artikelen uit de Wet Eenheidsstatuut werden vernietigd door het Hof.

Om ernstige financiële gevolgen voor de werkgevers te vermijden, heeft de uitspraak van het Hof pas uitwerking vanaf 1 januari 2018.

Tot en met 31 december 2017 blijven dus de bestaande, kortere opzeggingstermijnen van kracht voor de betrokken werknemers uit PC 124 en PC 126.

Vanaf 1 januari 2018 zullen de ontslagregels uit de Wet Eenheidsstatuut ook van toepassing zijn voor deze werknemers.

De Confederatie Bouw stelde een samenvattende nota samen met de concrete gevolgen die de uitspraak van het Grondwettelijk Hof heeft voor de bouwondernemingen tot eind 2017 en vanaf 2018. Deze nota is verkrijgbaar op ons sociaal secretariaat.

Bron: Arrest nr. 116/2015 dd. 17 september 2015 van het Grondwettelijk Hof, www.const-court.be

Onze log-in is momenteel enkel beschikbaar op desktop.

Terugbetaling Gewaarborgd Loon Serviam Plus

Terugbetalingen gewaarborgd loon mogelijk voor uw bouwvakarbeiders!

Lees meer...

Serviam Plus ESV

Er zijn sociaal secretariaten en er is Serviam Plus, de partner die met u meedenkt en soepel inspeelt op al uw vragen.

Lees meer...

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Mobiliteitsvergoeding bouw

Voor de verplaatsingen die de arbeiders en bedienden in de bouw doen, is in vele gevallen een tegemoetkoming in de reiskosten door de werkgever verschuldigd.

Lees meer...