Nieuws

Sociaal secretariaat Dienstbetoon houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op gebied van sociale wetgeving.
Hieronder vindt u onze meest recente nieuwsberichten.
Bent u naar iets specifieks op zoek? Via de categorieën aan de rechterkant vindt u wellicht sneller wat u zoekt.

Sinds 2007 passen wij voor uw onderneming een vermindering op de door te storten bedrijfsvoorheffing, gelijk aan 1% van de bruto bezoldigingen, toe bij de loonberekening.

Deze vermindering wordt op onze loonstaten en facturen weergegeven onder de omschrijving Profitsector (art. 275/7 WIB 92).

Vanaf 1 januari 2014 kan er een hoger percentage gelijk aan 1,12% toegepast worden voor de zogenaamde “kleine ondernemingen” (1). Met kleine ondernemingen worden volgende ondernemingen bedoeld:

1. werkgevers - natuurlijke personen
2. kleine vennootschappen met rechtspersoonlijkheid die voor het laatste en het voorlaatste afgesloten boekjaar niet meer dan één van de volgende criteria overschrijden:

a. jaargemiddelde van het personeelsbestand = 50
b. jaaromzet (excl. BTW) = 7.300.000,-EUR
c. balanstotaal = 3.650.000,-EUR
tenzij het jaargemiddelde van het personeelsbestand meer dan 100 bedraagt (zoals bedoeld in artikel 15 van het Wetboek van de Vennootschappen).

Voor nieuwe vennootschappen worden voor de toepassing van voormelde criteria deze cijfers bij het begin van het boekjaar te goeder trouw geschat.

Als de vennootschap met één of meer andere vennootschappen verbonden is, worden de criteria “omzet” en “balanstotaal” berekend op geconsolideerde basis. Voor het “personeelsbestand” telt men het aantal werknemers op dat door elk van de betrokken verbonden vennootschappen jaarlijks gemiddeld worden tewerkgesteld.

Indien uw bedrijf aan de definitie van een kleine onderneming beantwoordt en u als dusdanig in aanmerking komt voor de hogere IPA-korting van 1,12% dient u ons dit te laten weten. U dient hiertoe dit document volledig ingevuld en ondertekend aan ons terug te bezorgen. Wij passen de hogere IPA-korting (1,12% ipv 1%) toe vanaf het ogenblik van ontvangst van dit document.

(1) Wettelijk referentie: KB van 15 december 2013 tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing in toepassing van art. 275, vierde lid van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (BS 20 december 2013).

Sociaal secretariaat voor
het bouwbedrijf en
aanverwante sectoren

Tel. 03 203 44 11  •  Fax. 03 232 63 75

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Nieuws

Sociaal secretariaat Dienstbetoon houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op gebied van sociale wetgeving.
Hieronder vindt u onze meest recente nieuwsberichten.
Bent u naar iets specifieks op zoek? Via de categorieën aan de rechterkant vindt u wellicht sneller wat u zoekt.

Sinds 2007 passen wij voor uw onderneming een vermindering op de door te storten bedrijfsvoorheffing, gelijk aan 1% van de bruto bezoldigingen, toe bij de loonberekening.

Deze vermindering wordt op onze loonstaten en facturen weergegeven onder de omschrijving Profitsector (art. 275/7 WIB 92).

Vanaf 1 januari 2014 kan er een hoger percentage gelijk aan 1,12% toegepast worden voor de zogenaamde “kleine ondernemingen” (1). Met kleine ondernemingen worden volgende ondernemingen bedoeld:

1. werkgevers - natuurlijke personen
2. kleine vennootschappen met rechtspersoonlijkheid die voor het laatste en het voorlaatste afgesloten boekjaar niet meer dan één van de volgende criteria overschrijden:

a. jaargemiddelde van het personeelsbestand = 50
b. jaaromzet (excl. BTW) = 7.300.000,-EUR
c. balanstotaal = 3.650.000,-EUR
tenzij het jaargemiddelde van het personeelsbestand meer dan 100 bedraagt (zoals bedoeld in artikel 15 van het Wetboek van de Vennootschappen).

Voor nieuwe vennootschappen worden voor de toepassing van voormelde criteria deze cijfers bij het begin van het boekjaar te goeder trouw geschat.

Als de vennootschap met één of meer andere vennootschappen verbonden is, worden de criteria “omzet” en “balanstotaal” berekend op geconsolideerde basis. Voor het “personeelsbestand” telt men het aantal werknemers op dat door elk van de betrokken verbonden vennootschappen jaarlijks gemiddeld worden tewerkgesteld.

Indien uw bedrijf aan de definitie van een kleine onderneming beantwoordt en u als dusdanig in aanmerking komt voor de hogere IPA-korting van 1,12% dient u ons dit te laten weten. U dient hiertoe dit document volledig ingevuld en ondertekend aan ons terug te bezorgen. Wij passen de hogere IPA-korting (1,12% ipv 1%) toe vanaf het ogenblik van ontvangst van dit document.

(1) Wettelijk referentie: KB van 15 december 2013 tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing in toepassing van art. 275, vierde lid van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (BS 20 december 2013).

Onze log-in is momenteel enkel beschikbaar op desktop.

Terugbetaling Gewaarborgd Loon Serviam Plus

Terugbetalingen gewaarborgd loon mogelijk voor uw bouwvakarbeiders!

Lees meer...

Serviam Plus ESV

Er zijn sociaal secretariaten en er is Serviam Plus, de partner die met u meedenkt en soepel inspeelt op al uw vragen.

Lees meer...

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Mobiliteitsvergoeding bouw

Voor de verplaatsingen die de arbeiders en bedienden in de bouw doen, is in vele gevallen een tegemoetkoming in de reiskosten door de werkgever verschuldigd.

Lees meer...