Nieuws

Sociaal secretariaat Dienstbetoon houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op gebied van sociale wetgeving.
Hieronder vindt u onze meest recente nieuwsberichten.
Bent u naar iets specifieks op zoek? Via de categorieën aan de rechterkant vindt u wellicht sneller wat u zoekt.

Het Activa-plan voor laaggeschoolde, werkloze jongeren werd enige tijd geleden ingevoerd met de bedoeling om de loonkost van de tewerkstelling van deze jongeren te drukken en zo aanwervingen in deze doelgroep te stimuleren. Op die manier hoopte de regering de werkloosheid van laaggeschoolde jongeren terug te dringen.

Het Activa-plan voorziet in twee extra loonsubsidies voor werkgevers die jonge werklozen zonder diploma of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs aanwerven, namelijk:
- een werkuitkering: de RVA betaalt een werkuitkering aan de laaggeschoolde jongere die in mindering kan gebracht worden van het nettoloon dat de werkgever moet betalen. Voor een voltijdse tewerkstelling bedraagt deze uitkering 500 euro per maand en deze kan gedurende maximaal 36 maanden genoten worden;
- een doelgroepvermindering: de werkgever kan ook genieten van een vermindering van de werkgeversbijdragen onder de vorm van een doelgroepvermindering. Voor een voltijdse tewerkstelling bedraagt deze vermindering 500 euro per maand of 1.500 euro per kwartaal en deze kan gedurende maximaal 12 kwartalen genoten worden.

Met ingang van 1 januari 2014 wordt het toepassingsgebied van het Activa-plan uitgebreid. Zo wordt de leeftijdsgrens voor jongeren die in aanmerking komen voor de tussenkomst opgetrokken van 27 naar 30 jaar en wordt de voorwaarde om 12 maanden werkzoekende te zijn, ingekort tot 6 maanden. Op die manier komen meer jongeren in aanmerking. Voortaan zijn de voorwaarden om recht te hebben op bovenstaande tussenkomsten de volgende:
- De jongere is op de dag van de indienstneming jonger dan 30 jaar;
- De jongere is op de dag van de indienstneming werkzoekende;
- De jongere is werkzoekende geweest gedurende minstens 156 dagen, in het 6-dagenstelsel, in de loop van de maand van de indienstneming en de 9 maanden daaraan voorafgaand;
- De jongere bezit geen diploma of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs.

Bron: Koninklijk besluit van 26 januari 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2001 tot bevordering van de tewerkstelling van langdurig werkzoekenden en tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen, B.S. 6 februari 2014

Sociaal secretariaat voor
het bouwbedrijf en
aanverwante sectoren

Tel. 03 203 44 11  •  Fax. 03 232 63 75

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Nieuws

Sociaal secretariaat Dienstbetoon houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op gebied van sociale wetgeving.
Hieronder vindt u onze meest recente nieuwsberichten.
Bent u naar iets specifieks op zoek? Via de categorieën aan de rechterkant vindt u wellicht sneller wat u zoekt.

Het Activa-plan voor laaggeschoolde, werkloze jongeren werd enige tijd geleden ingevoerd met de bedoeling om de loonkost van de tewerkstelling van deze jongeren te drukken en zo aanwervingen in deze doelgroep te stimuleren. Op die manier hoopte de regering de werkloosheid van laaggeschoolde jongeren terug te dringen.

Het Activa-plan voorziet in twee extra loonsubsidies voor werkgevers die jonge werklozen zonder diploma of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs aanwerven, namelijk:
- een werkuitkering: de RVA betaalt een werkuitkering aan de laaggeschoolde jongere die in mindering kan gebracht worden van het nettoloon dat de werkgever moet betalen. Voor een voltijdse tewerkstelling bedraagt deze uitkering 500 euro per maand en deze kan gedurende maximaal 36 maanden genoten worden;
- een doelgroepvermindering: de werkgever kan ook genieten van een vermindering van de werkgeversbijdragen onder de vorm van een doelgroepvermindering. Voor een voltijdse tewerkstelling bedraagt deze vermindering 500 euro per maand of 1.500 euro per kwartaal en deze kan gedurende maximaal 12 kwartalen genoten worden.

Met ingang van 1 januari 2014 wordt het toepassingsgebied van het Activa-plan uitgebreid. Zo wordt de leeftijdsgrens voor jongeren die in aanmerking komen voor de tussenkomst opgetrokken van 27 naar 30 jaar en wordt de voorwaarde om 12 maanden werkzoekende te zijn, ingekort tot 6 maanden. Op die manier komen meer jongeren in aanmerking. Voortaan zijn de voorwaarden om recht te hebben op bovenstaande tussenkomsten de volgende:
- De jongere is op de dag van de indienstneming jonger dan 30 jaar;
- De jongere is op de dag van de indienstneming werkzoekende;
- De jongere is werkzoekende geweest gedurende minstens 156 dagen, in het 6-dagenstelsel, in de loop van de maand van de indienstneming en de 9 maanden daaraan voorafgaand;
- De jongere bezit geen diploma of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs.

Bron: Koninklijk besluit van 26 januari 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2001 tot bevordering van de tewerkstelling van langdurig werkzoekenden en tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen, B.S. 6 februari 2014

Onze log-in is momenteel enkel beschikbaar op desktop.

Terugbetaling Gewaarborgd Loon Serviam Plus

Terugbetalingen gewaarborgd loon mogelijk voor uw bouwvakarbeiders!

Lees meer...

Serviam Plus ESV

Er zijn sociaal secretariaten en er is Serviam Plus, de partner die met u meedenkt en soepel inspeelt op al uw vragen.

Lees meer...

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Mobiliteitsvergoeding bouw

Voor de verplaatsingen die de arbeiders en bedienden in de bouw doen, is in vele gevallen een tegemoetkoming in de reiskosten door de werkgever verschuldigd.

Lees meer...