Nieuws

Sociaal secretariaat Dienstbetoon houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op gebied van sociale wetgeving.
Hieronder vindt u onze meest recente nieuwsberichten.
Bent u naar iets specifieks op zoek? Via de categorieën aan de rechterkant vindt u wellicht sneller wat u zoekt.

Volgens de bepalingen die in de CAO van 16 juni 2009 opgenomen zijn, moet er ieder jaar in de maand juni in de toekenning van ecocheques voorzien worden door die werkgevers die APCB-bedienden tewerkstellen. Ook voor juni 2015 is dit het geval.

Dit keer gaat het om de toekenning van 250,-EUR aan ecocheques aan iedere voltijdse bediende die volledige prestaties leverde tussen 1 juni 2014 en 31 mei 2015.

In bepaalde gevallen kan u van deze verplichting afwijken.

Via dit schrijven informeren wij u over deze verplichting. Graag vernemen wij aan de hand van bijgevoegd formulier ook of wij aan het eind van de maand mei 2015 - begin van de maand juni 2015 tot berekening van ecocheques voor de APCB-Bedienden van uw onderneming moeten overgaan.

1. De toekenning van 250,-EUR aan ecocheques in juni 2015.

Volgens de CAO van 16 juli 2009 (die voor onbepaalde tijd werd afgesloten) dient er aan iedere voltijdse tewerkgestelde bediende, die volledige prestaties leverde tussen 1 juni 2014 en 31 mei 2015, voor 250,-EUR aan ecocheques overhandigd te worden in de maand juni 2015.

Van deze verplichting kunnen de ondernemingen enkel afwijken als zij vroeger reeds de ecocheques in een gelijkwaardig voordeel hebben omgezet.

2. Andere omzetting op ondernemingsvlak.

In het verleden kregen de ondernemingen al enkele malen de kans om de ecocheques in een gelijkwaardig voordeel om te zetten.

De recentst afgesloten CAO van 12 december 2013 betreffende de toekenning van ecocheques voorziet een bijkomende mogelijkheid : ondernemingen die in het verleden jaarlijks ecocheques toekenden, kunnen de cheques omzetten naar een gelijkwaardig voordeel indien zij daarvoor actie ondernamen vóór een bepaalde datum

De omzetting moet gebeuren vóór 31 oktober van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de ecocheques worden uitbetaald voor bestaande ondernemingen. De omzetting gaat dus daadwerkelijk pas het volgend kalenderjaar in (bijv. uiterlijk op 30 oktober 2014 voor het jaar 2015).

Nieuwe ondernemingen moeten de ecocheques omzetten vóór 31 mei van het jaar waarin ze de eerste uitbetaling moeten doen.

Hiertoe moeten zij (=zowel de bestaande als de nieuwe ondernemingen) het volgende doen:

  • in de ondernemingen die over geen syndicale afvaardiging voor bedienden beschikken, kan de werkgever volledig autonoom zijn beslissing tot omzetting nemen.
  • in de ondernemingen met een syndicale delegatie voor bedienden moet de omzetting van ecocheques in een gelijkwaardig voordeel via een schriftelijk akkoord met de syndicale delegatie gebeuren.

Belangrijk is dat de datum van 31 oktober 2014 (of 31 mei 2015 ingeval van de nieuwe bedrijven) gerespecteerd werd; bij gebrek aan beslissing vóór deze datum, moeten er in 2015 ecocheques blijven toegekend worden door de APCB-bedrijven.

3. In welke gevallen wordt het bedrag van 250,-EUR aan ecocheques herberekend?

De referteperiode voor de toekenning van ecocheques loopt van 1 juni 2014 tot en met 31 mei 2015.

Voor bedienden die na 1 juni 2014 in dienst traden of vóór 31 mei 2015 uit dienst gingen, wordt er in een verrekening voorzien, net als voor deeltijdse bedienden.

Volgende regels spelen er op dit vlak:

1) de berekening van het bedrag van de ecocheques gebeurt op zijn minst rekening houdend met het aantal dagen waarvoor de betrokken bedienden loon hebben gekregen.

2) met de dagen waarop de bedienden loon hebben gekregen, worden gelijkgesteld:

-         de dagen moederschapsverlof;
-         de dagen arbeidsongeschiktheid gedekt door een gewaarborgd loon in geval van arbeidsongeschiktheid ingevolge ziekte, ongeval van gemeen recht, arbeidsongeval of beroepsziekte;
-         de dagen waarop de onderneming wegens jaarlijkse vakantie gesloten is, alsook de dagen waarop de werknemer buiten die periode zijn jaarlijkse vakantie neemt. Met deze dagen worden ook de dagen jeugd- en seniorvakantie bedoeld.

Aan de deeltijdse werknemers zullen de ecocheques worden betaald volgens de volgende schijven:

Wekelijkse arbeidsduur  2015
Vanaf 4/5de van een voltijdse betrekking 250 EUR
Vanaf 3/5de van een voltijdse betrekking 200 EUR
Vanaf de helft van een voltijdse betrekking 150 EUR
Minder dan de helft van een voltijdse betrekking 100 EUR

 

4. Wat dient u aan ons sociaal secretariaat te laten weten?

Wij willen eerst en vooral van u vernemen of u voor de toekenning van ecocheques opteert, dan wel voor de omzetting van een gelijkwaardig voordeel. Daarom verzoeken wij u om een antwoordformulier in te vullen.

Ook indien u ons vroeger reeds liet weten niet tot de toekenning van ecocheques over te gaan, willen wij dit formulier nog ingevuld terug ontvangen.

Indien u ons vóór 22 mei 2015 niets laat weten, gaan wij ervan uit dat u voor ecocheques kiest en gaan wij na de ontvangst van de prestatiestaten over de maand mei 2015 automatisch tot berekening van het volgens de CAO verschuldigde bedrag aan ecocheques over. Zij worden ook op de loondocumenten vermeld. Ook voor de bedienden die vóór 31 mei 2015 uit dienst gingen, wordt er een loonbrief opgesteld met vermelding van het nog verschuldigd bedrag aan ecocheques.

Firma’s die reeds klant zijn bij Sodexho of Edenred, kunnen de bestelling van ecocheques via ons laten verlopen.

 

Sociaal secretariaat voor
het bouwbedrijf en
aanverwante sectoren

Tel. 03 203 44 11  •  Fax. 03 232 63 75

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Nieuws

Sociaal secretariaat Dienstbetoon houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op gebied van sociale wetgeving.
Hieronder vindt u onze meest recente nieuwsberichten.
Bent u naar iets specifieks op zoek? Via de categorieën aan de rechterkant vindt u wellicht sneller wat u zoekt.

Volgens de bepalingen die in de CAO van 16 juni 2009 opgenomen zijn, moet er ieder jaar in de maand juni in de toekenning van ecocheques voorzien worden door die werkgevers die APCB-bedienden tewerkstellen. Ook voor juni 2015 is dit het geval.

Dit keer gaat het om de toekenning van 250,-EUR aan ecocheques aan iedere voltijdse bediende die volledige prestaties leverde tussen 1 juni 2014 en 31 mei 2015.

In bepaalde gevallen kan u van deze verplichting afwijken.

Via dit schrijven informeren wij u over deze verplichting. Graag vernemen wij aan de hand van bijgevoegd formulier ook of wij aan het eind van de maand mei 2015 - begin van de maand juni 2015 tot berekening van ecocheques voor de APCB-Bedienden van uw onderneming moeten overgaan.

1. De toekenning van 250,-EUR aan ecocheques in juni 2015.

Volgens de CAO van 16 juli 2009 (die voor onbepaalde tijd werd afgesloten) dient er aan iedere voltijdse tewerkgestelde bediende, die volledige prestaties leverde tussen 1 juni 2014 en 31 mei 2015, voor 250,-EUR aan ecocheques overhandigd te worden in de maand juni 2015.

Van deze verplichting kunnen de ondernemingen enkel afwijken als zij vroeger reeds de ecocheques in een gelijkwaardig voordeel hebben omgezet.

2. Andere omzetting op ondernemingsvlak.

In het verleden kregen de ondernemingen al enkele malen de kans om de ecocheques in een gelijkwaardig voordeel om te zetten.

De recentst afgesloten CAO van 12 december 2013 betreffende de toekenning van ecocheques voorziet een bijkomende mogelijkheid : ondernemingen die in het verleden jaarlijks ecocheques toekenden, kunnen de cheques omzetten naar een gelijkwaardig voordeel indien zij daarvoor actie ondernamen vóór een bepaalde datum

De omzetting moet gebeuren vóór 31 oktober van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de ecocheques worden uitbetaald voor bestaande ondernemingen. De omzetting gaat dus daadwerkelijk pas het volgend kalenderjaar in (bijv. uiterlijk op 30 oktober 2014 voor het jaar 2015).

Nieuwe ondernemingen moeten de ecocheques omzetten vóór 31 mei van het jaar waarin ze de eerste uitbetaling moeten doen.

Hiertoe moeten zij (=zowel de bestaande als de nieuwe ondernemingen) het volgende doen:

  • in de ondernemingen die over geen syndicale afvaardiging voor bedienden beschikken, kan de werkgever volledig autonoom zijn beslissing tot omzetting nemen.
  • in de ondernemingen met een syndicale delegatie voor bedienden moet de omzetting van ecocheques in een gelijkwaardig voordeel via een schriftelijk akkoord met de syndicale delegatie gebeuren.

Belangrijk is dat de datum van 31 oktober 2014 (of 31 mei 2015 ingeval van de nieuwe bedrijven) gerespecteerd werd; bij gebrek aan beslissing vóór deze datum, moeten er in 2015 ecocheques blijven toegekend worden door de APCB-bedrijven.

3. In welke gevallen wordt het bedrag van 250,-EUR aan ecocheques herberekend?

De referteperiode voor de toekenning van ecocheques loopt van 1 juni 2014 tot en met 31 mei 2015.

Voor bedienden die na 1 juni 2014 in dienst traden of vóór 31 mei 2015 uit dienst gingen, wordt er in een verrekening voorzien, net als voor deeltijdse bedienden.

Volgende regels spelen er op dit vlak:

1) de berekening van het bedrag van de ecocheques gebeurt op zijn minst rekening houdend met het aantal dagen waarvoor de betrokken bedienden loon hebben gekregen.

2) met de dagen waarop de bedienden loon hebben gekregen, worden gelijkgesteld:

-         de dagen moederschapsverlof;
-         de dagen arbeidsongeschiktheid gedekt door een gewaarborgd loon in geval van arbeidsongeschiktheid ingevolge ziekte, ongeval van gemeen recht, arbeidsongeval of beroepsziekte;
-         de dagen waarop de onderneming wegens jaarlijkse vakantie gesloten is, alsook de dagen waarop de werknemer buiten die periode zijn jaarlijkse vakantie neemt. Met deze dagen worden ook de dagen jeugd- en seniorvakantie bedoeld.

Aan de deeltijdse werknemers zullen de ecocheques worden betaald volgens de volgende schijven:

Wekelijkse arbeidsduur  2015
Vanaf 4/5de van een voltijdse betrekking 250 EUR
Vanaf 3/5de van een voltijdse betrekking 200 EUR
Vanaf de helft van een voltijdse betrekking 150 EUR
Minder dan de helft van een voltijdse betrekking 100 EUR

 

4. Wat dient u aan ons sociaal secretariaat te laten weten?

Wij willen eerst en vooral van u vernemen of u voor de toekenning van ecocheques opteert, dan wel voor de omzetting van een gelijkwaardig voordeel. Daarom verzoeken wij u om een antwoordformulier in te vullen.

Ook indien u ons vroeger reeds liet weten niet tot de toekenning van ecocheques over te gaan, willen wij dit formulier nog ingevuld terug ontvangen.

Indien u ons vóór 22 mei 2015 niets laat weten, gaan wij ervan uit dat u voor ecocheques kiest en gaan wij na de ontvangst van de prestatiestaten over de maand mei 2015 automatisch tot berekening van het volgens de CAO verschuldigde bedrag aan ecocheques over. Zij worden ook op de loondocumenten vermeld. Ook voor de bedienden die vóór 31 mei 2015 uit dienst gingen, wordt er een loonbrief opgesteld met vermelding van het nog verschuldigd bedrag aan ecocheques.

Firma’s die reeds klant zijn bij Sodexho of Edenred, kunnen de bestelling van ecocheques via ons laten verlopen.

 

Onze log-in is momenteel enkel beschikbaar op desktop.

Terugbetaling Gewaarborgd Loon Serviam Plus

Terugbetalingen gewaarborgd loon mogelijk voor uw bouwvakarbeiders!

Lees meer...

Serviam Plus ESV

Er zijn sociaal secretariaten en er is Serviam Plus, de partner die met u meedenkt en soepel inspeelt op al uw vragen.

Lees meer...

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Mobiliteitsvergoeding bouw

Voor de verplaatsingen die de arbeiders en bedienden in de bouw doen, is in vele gevallen een tegemoetkoming in de reiskosten door de werkgever verschuldigd.

Lees meer...