Nieuws

Sociaal secretariaat Dienstbetoon houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op gebied van sociale wetgeving.
Hieronder vindt u onze meest recente nieuwsberichten.
Bent u naar iets specifieks op zoek? Via de categorieën aan de rechterkant vindt u wellicht sneller wat u zoekt.

De voorwaarden waaronder gepensioneerden mogen bijklussen, wijzigen vanaf 1 januari 2015. De regels wijzigen zowel in de pensioenregeling voor werknemers als in de pensioenregeling voor zelfstandigen.

 

1. Beginsel: beperkt bijverdienen

In beginsel mogen gepensioneerden slechts beperkt bijklussen. Dit wil zeggen dat de beroepsinkomsten die voortvloeien uit de beroepsactiviteit die wordt uitgeoefend door de gepensioneerde, een bepaald grensbedrag niet mogen overschrijden.

De gehanteerde grensbedragen worden jaarlijks verhoogd. Hieronder vindt u een schematische weergave van de grensbedragen die gelden voor de inkomsten van 2015.                   

Grenzen   van de toegelaten inkomsten voor personen jonger dan 65 jaar:
Voorwaarden Kinderlast  Niet te   overschrijden jaarbedrag per type van activiteit  
werknemer,   ambt of mandaat zelfstandige   of gemengd (werknemer en zelfstandige)  
A. Vóór de   wettelijke leeftijd Neen 7.793,00   EUR 6.234,00   EUR
Ja 11.689,00   EUR 9.351,00   EUR
B. Jonger   dan 65 jaar met alleen overlevingspensioen Neen 18.144,00   EUR 14.515,00   EUR
Ja 22.680,00   EUR 18.144,00   EUR
C. Vanaf   de wettelijke pensioenleeftijd Neen 22.509,00   EUR 18.007,00   EUR
Ja 27.379,00   EUR 21.903,00   EUR

 

Worden de grensbedragen overschreden, dan volgt er een sanctie. De inhoud van die sanctie wijzigt evenwel met ingang van 1 januari 2015.

Vóór 1 januari 2015 werd het pensioen geschorst wanneer het grensbedrag met minstens 25% werd overschreden. Bij een overschrijding van minder dan 25%, werd het pensioen verminderd met het percentage van de overschrijding (overschrijding van 10% = 10% vermindering).

Vanaf 1 januari 2015 is er bij overschrijding van de grensbedragen, ongeacht de omvang van die overschrijding, steeds een vermindering van het pensioen in verhouding tot het percentage van de overschrijding. Er is dus geen volledige schorsing van het pensioen meer wanneer een overschrijding van 25% of meer wordt vastgesteld

De onterecht ontvangen pensioenbedragen zullen worden teruggevorderd.

2. Onbeperkt bijverdienen

Sinds 1 januari 2013 mogen bepaalde gepensioneerden onbeperkt bijverdienen. De groep gepensioneerden die onbeperkt mag bijverdienen, wordt nu vanaf 2015 uitgebreid

Vóór 1 januari 2015 mocht een gepensioneerde van 65 jaar of ouder onbeperkt bijverdienen voor zover hij op de ingangsdatum van het pensioen een loopbaan van minstens 42 jaar kon bewijzen.

Sinds 1 januari 2015 mag een gerechtigde op een rustpensioen onbeperkt bijverdienen:

- vanaf 1 januari van het jaar waarin hij 65 jaar wordt.  
Opgepast: de gepensioneerde echtgenoot van een persoon die een gezinspensioen ontvangt (75% i.p.v. 60%), moet de bovenvermelde grensbedragen wel naleven.  Bij overschrijding vindt een herberekening op 60% plaats.
- vanaf het toekennen van zijn eerste rustpensioen, op voorwaarde dat hij op de ingangsdatum van zijn eerste Belgische rustpensioen een loopbaan van minstens 45 jaar (als werknemer, zelfstandige, ambtenaar, …) kan bewijzen. In elk jaar moet hij minstens 104 voltijdse dagequivalenten gewerkt hebben, met uitzondering van bepaalde geregulariseerde jaren en de studiejaren.

3. Schematische weergave oude en nieuwe regeling

 

  Oude regeling Nieuwe regeling
Onbeperkt bijverdienen

Minstens   65 jaar

én

Loopbaan   minstens 42 jaar

Minstens   65 jaar

of

Loopbaan   minstens 45 jaar

Beperkt   bijverdienen

Sanctie   overschrijding inkomensgrenzen:

 - ≥     25%: schorsing pensioen

- <     25%: evenredige inkorting (proportionaliteit)

 Vb:     overschrijding 27% = volledige schorsing

Sanctie   overschrijding inkomensgrenzen:

Altijd   evenredige inkorting (proportionaliteit)

 Vb:     overschrijding 27% = inkorting 27%

 

 

Sociaal secretariaat voor
het bouwbedrijf en
aanverwante sectoren

Tel. 03 203 44 11  •  Fax. 03 232 63 75

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Nieuws

Sociaal secretariaat Dienstbetoon houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op gebied van sociale wetgeving.
Hieronder vindt u onze meest recente nieuwsberichten.
Bent u naar iets specifieks op zoek? Via de categorieën aan de rechterkant vindt u wellicht sneller wat u zoekt.

De voorwaarden waaronder gepensioneerden mogen bijklussen, wijzigen vanaf 1 januari 2015. De regels wijzigen zowel in de pensioenregeling voor werknemers als in de pensioenregeling voor zelfstandigen.

 

1. Beginsel: beperkt bijverdienen

In beginsel mogen gepensioneerden slechts beperkt bijklussen. Dit wil zeggen dat de beroepsinkomsten die voortvloeien uit de beroepsactiviteit die wordt uitgeoefend door de gepensioneerde, een bepaald grensbedrag niet mogen overschrijden.

De gehanteerde grensbedragen worden jaarlijks verhoogd. Hieronder vindt u een schematische weergave van de grensbedragen die gelden voor de inkomsten van 2015.                   

Grenzen   van de toegelaten inkomsten voor personen jonger dan 65 jaar:
Voorwaarden Kinderlast  Niet te   overschrijden jaarbedrag per type van activiteit  
werknemer,   ambt of mandaat zelfstandige   of gemengd (werknemer en zelfstandige)  
A. Vóór de   wettelijke leeftijd Neen 7.793,00   EUR 6.234,00   EUR
Ja 11.689,00   EUR 9.351,00   EUR
B. Jonger   dan 65 jaar met alleen overlevingspensioen Neen 18.144,00   EUR 14.515,00   EUR
Ja 22.680,00   EUR 18.144,00   EUR
C. Vanaf   de wettelijke pensioenleeftijd Neen 22.509,00   EUR 18.007,00   EUR
Ja 27.379,00   EUR 21.903,00   EUR

 

Worden de grensbedragen overschreden, dan volgt er een sanctie. De inhoud van die sanctie wijzigt evenwel met ingang van 1 januari 2015.

Vóór 1 januari 2015 werd het pensioen geschorst wanneer het grensbedrag met minstens 25% werd overschreden. Bij een overschrijding van minder dan 25%, werd het pensioen verminderd met het percentage van de overschrijding (overschrijding van 10% = 10% vermindering).

Vanaf 1 januari 2015 is er bij overschrijding van de grensbedragen, ongeacht de omvang van die overschrijding, steeds een vermindering van het pensioen in verhouding tot het percentage van de overschrijding. Er is dus geen volledige schorsing van het pensioen meer wanneer een overschrijding van 25% of meer wordt vastgesteld

De onterecht ontvangen pensioenbedragen zullen worden teruggevorderd.

2. Onbeperkt bijverdienen

Sinds 1 januari 2013 mogen bepaalde gepensioneerden onbeperkt bijverdienen. De groep gepensioneerden die onbeperkt mag bijverdienen, wordt nu vanaf 2015 uitgebreid

Vóór 1 januari 2015 mocht een gepensioneerde van 65 jaar of ouder onbeperkt bijverdienen voor zover hij op de ingangsdatum van het pensioen een loopbaan van minstens 42 jaar kon bewijzen.

Sinds 1 januari 2015 mag een gerechtigde op een rustpensioen onbeperkt bijverdienen:

- vanaf 1 januari van het jaar waarin hij 65 jaar wordt.  
Opgepast: de gepensioneerde echtgenoot van een persoon die een gezinspensioen ontvangt (75% i.p.v. 60%), moet de bovenvermelde grensbedragen wel naleven.  Bij overschrijding vindt een herberekening op 60% plaats.
- vanaf het toekennen van zijn eerste rustpensioen, op voorwaarde dat hij op de ingangsdatum van zijn eerste Belgische rustpensioen een loopbaan van minstens 45 jaar (als werknemer, zelfstandige, ambtenaar, …) kan bewijzen. In elk jaar moet hij minstens 104 voltijdse dagequivalenten gewerkt hebben, met uitzondering van bepaalde geregulariseerde jaren en de studiejaren.

3. Schematische weergave oude en nieuwe regeling

 

  Oude regeling Nieuwe regeling
Onbeperkt bijverdienen

Minstens   65 jaar

én

Loopbaan   minstens 42 jaar

Minstens   65 jaar

of

Loopbaan   minstens 45 jaar

Beperkt   bijverdienen

Sanctie   overschrijding inkomensgrenzen:

 - ≥     25%: schorsing pensioen

- <     25%: evenredige inkorting (proportionaliteit)

 Vb:     overschrijding 27% = volledige schorsing

Sanctie   overschrijding inkomensgrenzen:

Altijd   evenredige inkorting (proportionaliteit)

 Vb:     overschrijding 27% = inkorting 27%

 

 

Onze log-in is momenteel enkel beschikbaar op desktop.

Terugbetaling Gewaarborgd Loon Serviam Plus

Terugbetalingen gewaarborgd loon mogelijk voor uw bouwvakarbeiders!

Lees meer...

Serviam Plus ESV

Er zijn sociaal secretariaten en er is Serviam Plus, de partner die met u meedenkt en soepel inspeelt op al uw vragen.

Lees meer...

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Mobiliteitsvergoeding bouw

Voor de verplaatsingen die de arbeiders en bedienden in de bouw doen, is in vele gevallen een tegemoetkoming in de reiskosten door de werkgever verschuldigd.

Lees meer...