Nieuws

Sociaal secretariaat Dienstbetoon houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op gebied van sociale wetgeving.
Hieronder vindt u onze meest recente nieuwsberichten.
Bent u naar iets specifieks op zoek? Via de categorieën aan de rechterkant vindt u wellicht sneller wat u zoekt.

Een werknemer die zijn arbeidsduur vermindert, heeft meer vakantierechten opgebouwd dan zijn verminderd arbeidsregime toelaat om op te nemen. Daarom krijgt een werknemer die minder uren gaat werken, aan het einde van het jaar nog een “vertrekvakantiegeld arbeidsduurvermindering” uitbetaald. Hierbij worden grotendeels de regels van berekening van een vertrekvakantiegeld gevolgd.

Deze berekening, die vrij ingewikkeld is, wordt vanaf 2014 sterk vereenvoudigd. Voortaan dient er bij de afrekening in december geen voorafbetaling meer te gebeuren van het vakantiegeld volgend jaar. Waardoor een verrekening van het vervroegd betaald vakantiegeld in mei of juni van het jaar na de vermindering ook niet meer aan de orde is. Veel werknemers die volgens de oude regels de voorafbetaling in december ontvangen hadden, waren dit in mei of juni van het volgend jaar vergeten. Groot was dan ook hun verbazing dan ook wanneer zij dan hun nettoverdiensten zagen...

De nieuwe regels vanaf 2014

Voortaan zal een vakantiegeldberekening voor een werknemer die minder uren gaat werken, als volgt gebeuren:

- bij opname van hoofdvakantie in het jaar van vermindering:
* dubbel vakantiegeld in dienst op basis van het huidig loon;
- in december van het jaar van vermindering:
* vertrekvakantiegeld vorig jaar;
* verminderd met reeds uitbetaald vakantiegeld;
- bij opname hoofdvakantie in het jaar na vermindering:
* vertrekvakantiegeld vorig jaar;
* vakantiegeld in dienst op basis van dan geldend loon;
- in december van het jaar na vermindering:
* vertrekvakantiegeld vorig jaar;
* verminderd met reeds uitbetaald vakantiegeld;

Voorbeeld

Een bediende in de bouwsector werkt in 2013 voltijds 40 uur per week in het vijfdagenstelsel. De eerste 5 maanden van 2014 werkt hij nog steeds voltijds. Op 1 juni 2014 schakelt hij over naar een deeltijdse tewerkstelling van 20 uur per week. In 2015 blijft hij in dezelfde deeltijdse tewerkstelling.

Vakantiegeld 2014

Vakantiegeld in dienst
Enkel vakantiegeld

De normale brutobezoldiging wordt doorbetaald gedurende de vakantiedagen.

Dubbel vakantiegeld

Dubbel vakantiegeld (92% van het maandloon voor 20u) wordt betaald in de vakantiemaand, juni 2014.

Vertrekvakantiegeld

In december gebeurt er, naar aanleiding van de vermindering van tewerkstelling, een afrekening van het vakantiegeld.

1e stap
Er wordt vakantiegeld vorig jaar (15,34% van het brutojaarloon 2013) berekend. Hierbij wordt de eindejaarspremie niet in de berekeningsbasis opgenomen.

2e stap
Het in 2014 reeds uitbetaalde vakantiegeld in dienst (enkel en dubbel vakantiegeld) wordt in mindering gebracht van het vertrekvakantiegeld vorig jaar. Het saldo vertrekvakantiegeld vorig jaar wordt betaald.
Merk op: doordat er in 2013 meer vakantierechten werden opgebouwd dan in 2014 kan worden opgenomen, zal er een saldo uitbetaald worden.

Vakantiegeld 2015

Vakantiegeld in dienst
Enkel vakantiegeld

De normale brutobezoldiging wordt doorbetaald gedurende de vakantiedagen.

Dubbel vakantiegeld

Dubbel vakantiegeld (92% van het maandloon voor 20u) wordt betaald in de vakantiemaand, juni 2015.

Vertrekvakantiegeld

1e stap
Er wordt vakantiegeld vorig jaar (15,34% van het brutojaarloon 2014 exclusief eindejaarspremie) berekend.

2e stap
Het in 2015 reeds uitbetaalde vakantiegeld in dienst (enkel en dubbel vakantiegeld) wordt in mindering gebracht van het vertrekvakantiegeld vorig jaar. Het saldo vertrekvakantiegeld vorig jaar wordt betaald. Merk op: doordat er in 2014 meer vakantierechten werden opgebouwd dan in 2015 kan worden opgenomen, zal er een saldo uitbetaald worden.

Voordelen van de nieuwe berekeningsmethode

De decemberafrekening wordt een pak eenvoudiger voor bedienden die in de loop van het jaar hun aantal wekelijkse arbeidsuren verminderen. Ze worden niet meer geconfronteerd met een verrekening van het vervroegde vakantiegeld in het volgend jaar waardoor ze tijdens die betrokken maand weinig of geen loon ontvingen.

Ook voor de werkgever biedt de afschaffing voordelen: het vakantiegeld bij vermindering van de arbeidsduur moet niet meer voorgefinancierd worden, maar zal pas het volgende jaar worden uitbetaald.

Voor welke bedienden?

Elke bediende waarmee de werkgever een nieuwe arbeidsovereenkomst sluit waarin wordt bepaald dat de werknemer minder uren per week komt werken, krijgt een decemberafrekening. Een beperking en/of tijdelijke vermindering van het aantal werkuren volstaan. Ook een gedeeltelijke schorsing van de arbeidsovereenkomst in de loop van het jaar geeft aanleiding tot een decemberafrekening (bv. deeltijds tijdskrediet, deeltijds ouderschapsverlof of een ander deeltijds thematisch verlof).

Let op: soms geen decemberafrekening

In een aantal gevallen is er echter dan weer geen sprake van een decemberafrekening. Zo mag er in volgende situaties niet gewacht worden tot december om het vakantiegeld af te rekenen, maar moet er een volledige en onmiddellijke vakantiegeldafrekening gebeuren (dus mét eindejaarspremie in de berekeningsbasis): voltijds tijdskrediet, voltijdse loopbaanonderbreking of oproeping onder de wapens.

Geen vakantieattest

Bij een decemberafrekening wordt er geen vakantieattest opgemaakt. De bediende zal de resultaten van de decemberafrekening wel op zijn/haar loonbrief van december terugvinden.

Wat doet Dienstbetoon voor u?

Automatisch zorgt Dienstbetoon voor de berekening van het saldo vakantiegeld voor die bedienden die er aan het eind van het jaar aanspraak op kunnen maken.

Bron: Koninklijk besluit van 7 november 2013 tot wijziging van artikel 46, §3, van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers (B.S. 21/11/2013).

Sociaal secretariaat voor
het bouwbedrijf en
aanverwante sectoren

Tel. 03 203 44 11  •  Fax. 03 232 63 75

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Nieuws

Sociaal secretariaat Dienstbetoon houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op gebied van sociale wetgeving.
Hieronder vindt u onze meest recente nieuwsberichten.
Bent u naar iets specifieks op zoek? Via de categorieën aan de rechterkant vindt u wellicht sneller wat u zoekt.

Een werknemer die zijn arbeidsduur vermindert, heeft meer vakantierechten opgebouwd dan zijn verminderd arbeidsregime toelaat om op te nemen. Daarom krijgt een werknemer die minder uren gaat werken, aan het einde van het jaar nog een “vertrekvakantiegeld arbeidsduurvermindering” uitbetaald. Hierbij worden grotendeels de regels van berekening van een vertrekvakantiegeld gevolgd.

Deze berekening, die vrij ingewikkeld is, wordt vanaf 2014 sterk vereenvoudigd. Voortaan dient er bij de afrekening in december geen voorafbetaling meer te gebeuren van het vakantiegeld volgend jaar. Waardoor een verrekening van het vervroegd betaald vakantiegeld in mei of juni van het jaar na de vermindering ook niet meer aan de orde is. Veel werknemers die volgens de oude regels de voorafbetaling in december ontvangen hadden, waren dit in mei of juni van het volgend jaar vergeten. Groot was dan ook hun verbazing dan ook wanneer zij dan hun nettoverdiensten zagen...

De nieuwe regels vanaf 2014

Voortaan zal een vakantiegeldberekening voor een werknemer die minder uren gaat werken, als volgt gebeuren:

- bij opname van hoofdvakantie in het jaar van vermindering:
* dubbel vakantiegeld in dienst op basis van het huidig loon;
- in december van het jaar van vermindering:
* vertrekvakantiegeld vorig jaar;
* verminderd met reeds uitbetaald vakantiegeld;
- bij opname hoofdvakantie in het jaar na vermindering:
* vertrekvakantiegeld vorig jaar;
* vakantiegeld in dienst op basis van dan geldend loon;
- in december van het jaar na vermindering:
* vertrekvakantiegeld vorig jaar;
* verminderd met reeds uitbetaald vakantiegeld;

Voorbeeld

Een bediende in de bouwsector werkt in 2013 voltijds 40 uur per week in het vijfdagenstelsel. De eerste 5 maanden van 2014 werkt hij nog steeds voltijds. Op 1 juni 2014 schakelt hij over naar een deeltijdse tewerkstelling van 20 uur per week. In 2015 blijft hij in dezelfde deeltijdse tewerkstelling.

Vakantiegeld 2014

Vakantiegeld in dienst
Enkel vakantiegeld

De normale brutobezoldiging wordt doorbetaald gedurende de vakantiedagen.

Dubbel vakantiegeld

Dubbel vakantiegeld (92% van het maandloon voor 20u) wordt betaald in de vakantiemaand, juni 2014.

Vertrekvakantiegeld

In december gebeurt er, naar aanleiding van de vermindering van tewerkstelling, een afrekening van het vakantiegeld.

1e stap
Er wordt vakantiegeld vorig jaar (15,34% van het brutojaarloon 2013) berekend. Hierbij wordt de eindejaarspremie niet in de berekeningsbasis opgenomen.

2e stap
Het in 2014 reeds uitbetaalde vakantiegeld in dienst (enkel en dubbel vakantiegeld) wordt in mindering gebracht van het vertrekvakantiegeld vorig jaar. Het saldo vertrekvakantiegeld vorig jaar wordt betaald.
Merk op: doordat er in 2013 meer vakantierechten werden opgebouwd dan in 2014 kan worden opgenomen, zal er een saldo uitbetaald worden.

Vakantiegeld 2015

Vakantiegeld in dienst
Enkel vakantiegeld

De normale brutobezoldiging wordt doorbetaald gedurende de vakantiedagen.

Dubbel vakantiegeld

Dubbel vakantiegeld (92% van het maandloon voor 20u) wordt betaald in de vakantiemaand, juni 2015.

Vertrekvakantiegeld

1e stap
Er wordt vakantiegeld vorig jaar (15,34% van het brutojaarloon 2014 exclusief eindejaarspremie) berekend.

2e stap
Het in 2015 reeds uitbetaalde vakantiegeld in dienst (enkel en dubbel vakantiegeld) wordt in mindering gebracht van het vertrekvakantiegeld vorig jaar. Het saldo vertrekvakantiegeld vorig jaar wordt betaald. Merk op: doordat er in 2014 meer vakantierechten werden opgebouwd dan in 2015 kan worden opgenomen, zal er een saldo uitbetaald worden.

Voordelen van de nieuwe berekeningsmethode

De decemberafrekening wordt een pak eenvoudiger voor bedienden die in de loop van het jaar hun aantal wekelijkse arbeidsuren verminderen. Ze worden niet meer geconfronteerd met een verrekening van het vervroegde vakantiegeld in het volgend jaar waardoor ze tijdens die betrokken maand weinig of geen loon ontvingen.

Ook voor de werkgever biedt de afschaffing voordelen: het vakantiegeld bij vermindering van de arbeidsduur moet niet meer voorgefinancierd worden, maar zal pas het volgende jaar worden uitbetaald.

Voor welke bedienden?

Elke bediende waarmee de werkgever een nieuwe arbeidsovereenkomst sluit waarin wordt bepaald dat de werknemer minder uren per week komt werken, krijgt een decemberafrekening. Een beperking en/of tijdelijke vermindering van het aantal werkuren volstaan. Ook een gedeeltelijke schorsing van de arbeidsovereenkomst in de loop van het jaar geeft aanleiding tot een decemberafrekening (bv. deeltijds tijdskrediet, deeltijds ouderschapsverlof of een ander deeltijds thematisch verlof).

Let op: soms geen decemberafrekening

In een aantal gevallen is er echter dan weer geen sprake van een decemberafrekening. Zo mag er in volgende situaties niet gewacht worden tot december om het vakantiegeld af te rekenen, maar moet er een volledige en onmiddellijke vakantiegeldafrekening gebeuren (dus mét eindejaarspremie in de berekeningsbasis): voltijds tijdskrediet, voltijdse loopbaanonderbreking of oproeping onder de wapens.

Geen vakantieattest

Bij een decemberafrekening wordt er geen vakantieattest opgemaakt. De bediende zal de resultaten van de decemberafrekening wel op zijn/haar loonbrief van december terugvinden.

Wat doet Dienstbetoon voor u?

Automatisch zorgt Dienstbetoon voor de berekening van het saldo vakantiegeld voor die bedienden die er aan het eind van het jaar aanspraak op kunnen maken.

Bron: Koninklijk besluit van 7 november 2013 tot wijziging van artikel 46, §3, van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers (B.S. 21/11/2013).

Onze log-in is momenteel enkel beschikbaar op desktop.

Terugbetaling Gewaarborgd Loon Serviam Plus

Terugbetalingen gewaarborgd loon mogelijk voor uw bouwvakarbeiders!

Lees meer...

Serviam Plus ESV

Er zijn sociaal secretariaten en er is Serviam Plus, de partner die met u meedenkt en soepel inspeelt op al uw vragen.

Lees meer...

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Mobiliteitsvergoeding bouw

Voor de verplaatsingen die de arbeiders en bedienden in de bouw doen, is in vele gevallen een tegemoetkoming in de reiskosten door de werkgever verschuldigd.

Lees meer...