Lonen bedienden

Lonen bedienden (PC 200) op 1 september 2020

Het indexpercentage waarmee de lonen van de bedienden (PC 200) verhoogd worden op 1 januari 2020, bedraagt 0,80 %.

Loonschaal I: eerste jaar van de indiensttreding

Dit barema is van toepassing vanaf 1 januari 2020.  Het omvat de indexering op 1 januari 2020 met coëfficiënt 1,008.

ervaring

klasse A

klasse B

klasse C

klasse D

0 jaar

€ 1.790,15

€ 1.864,74

€ 1.891,11

€ 2.039,92

1 jaar

€ 1.795,55

€ 1.875,43

€ 1.891,11

€ 2.053,41

2 jaar

€ 1.800,90

€ 1.886,15

€ 1.933,76

€ 2.066,67

3 jaar

€ 1.806,32

€ 1.896,95

€ 1.971,25

€ 2.080,20

4 jaar

€ 1.811,77

€ 1.911,49

€ 2.008,72

€ 2.132,68

5 jaar

€ 1.817,06

€ 1.926,29

€ 2.046,34

€ 2.179,35

6 jaar

€ 1.822,45

€ 1.937,47

€ 2.083,83

€ 2.225,96

7 jaar

€ 1.827,79

€ 1.965,44

€ 2.121,46

€ 2.272,47

8 jaar

€ 1.833,54

€ 1.993,49

€ 2.159,11

€ 2.319,13

9 jaar

€ 1.848,42

€ 2.021,41

€ 2.196,71

€ 2.365,49

10 jaar

€ 1.863,36

€ 2.049,55

€ 2.234,22

€ 2.412,36

11 jaar

€ 1.876,05

€ 2.073,23

€ 2.271,81

€ 2.458,74

12 jaar

€ 1.888,63

€ 2.096,64

€ 2.309,35

€ 2.505,47

13 jaar

€ 1.901,38

€ 2.120,34

€ 2.339,02

€ 2.552,00

14 jaar

€ 1.913,87

€ 2.143,79

€ 2.368,59

€ 2.598,63

15 jaar

€ 1.926,29

€ 2.167,42

€ 2.398,27

€ 2.637,79

16 jaar

€ 1.938,64

€ 2.175,06

€ 2.427,84

€ 2.676,91

17 jaar

€ 1.951,03

€ 2.182,64

€ 2.457,47

€ 2.716,02

18 jaar

€ 1.963,42

€ 2.190,39

€ 2.465,91

€ 2.755,23

19 jaar

€ 1.963,42

€ 2.198,00

€ 2.474,40

€ 2.794,40

20 jaar

€ 1.963,42

€ 2.205,69

€ 2.482,91

€ 2.808,26

21 jaar

€ 1.963,42

€ 2.213,48

€ 2.491,57

€ 2.822,21

22 jaar

€ 1.963,42

€ 2.221,02

€ 2.500,10

€ 2.836,15

23 jaar

€ 1.963,42

€ 2.228,71

€ 2.508,82

€ 2.849,96

24 jaar

€ 1.963,42

€ 2.236,36

€ 2.517,37

€ 2.863,72

25 jaar

€ 1.963,42

€ 2.243,98

€ 2.526,11

€ 2.877,51

26 jaar

€ 1.963,42

€ 2.251,65

€ 2.534,69

€ 2.891,33

 

Loonschaal II: bedienden die minstens 1 jaar werkzaam zijn in dezelfde onderneming

Dit barema is van toepassing vanaf 1 januari 2020.  Het omvat de indexering op 1 januari 2020 met coëfficiënt 1,008.

ervaring

klasse A

klasse B

klasse C

klasse D

1 jaar

€ 1.844,02

€ 1.926,06

€ 1.942,17

€ 2.108,84

2 jaar

€ 1.849,52

€ 1.937,07

€ 1.985,98

€ 2.122,46

3 jaar

€ 1.855,08

€ 1.948,15

€ 2.024,46

€ 2.136,35

4 jaar

€ 1.860,40

€ 1.962,96

€ 2.063,06

€ 2.190,60

5 jaar

€ 1.865,86

€ 1.978,23

€ 2.101,77

€ 2.238,66

6 jaar

€ 1.871,28

€ 1.989,76

€ 2.140,29

€ 2.286,53

7 jaar

€ 1.876,79

€ 2.018,50

€ 2.179,03

€ 2.334,49

8 jaar

€ 1.882,83

€ 2.047,43

€ 2.217,80

€ 2.382,40

9 jaar

€ 1.898,10

€ 2.076,14

€ 2.256,46

€ 2.430,24

10 jaar

€ 1.913,48

€ 2.105,08

€ 2.295,14

€ 2.478,33

11 jaar

€ 1.926,57

€ 2.129,41

€ 2.333,73

€ 2.526,17

12 jaar

€ 1.939,48

€ 2.153,47

€ 2.372,33

€ 2.574,17

13 jaar

€ 1.952,59

€ 2.177,85

€ 2.402,85

€ 2.622,10

14 jaar

€ 1.965,44

€ 2.202,06

€ 2.433,24

€ 2.670,09

15 jaar

€ 1.978,23

€ 2.226,27

€ 2.463,77

€ 2.710,36

16 jaar

€ 1.990,92

€ 2.234,15

€ 2.494,27

€ 2.750,56

17 jaar

€ 2.003,62

€ 2.241,96

€ 2.524,78

€ 2.790,87

18 jaar

€ 2.016,32

€ 2.249,97

€ 2.533,43

€ 2.831,14

19 jaar

€ 2.016,32

€ 2.257,84

€ 2.542,14

€ 2.871,48

20 jaar

€ 2.016,32

€ 2.265,76

€ 2.550,95

€ 2.885,77

21 jaar

€ 2.016,32

€ 2.273,60

€ 2.559,85

€ 2.900,08

22 jaar

€ 2.016,32

€ 2.281,45

€ 2.568,61

€ 2.914,41

23 jaar

€ 2.016,32

€ 2.289,45

€ 2.577,65

€ 2.928,71

24 jaar

€ 2.016,32

€ 2.297,26

€ 2.586,48

€ 2.942,86

25 jaar

€ 2.016,32

€ 2.305,10

€ 2.595,46

€ 2.956,97

26 jaar

€ 2.016,32

€ 2.312,97

€ 2.604,22

€ 2.971,24


Loonschaal jongeren

Dit barema is van toepassing vanaf 1 januari 2020.  Het omvat de indexering op 1 januari 2020 met coëfficiënt 1,008.

leeftijd klasse   A klasse   B klasse   C klasse   D
16 jaar  € 1.342,62 € 1.398,56 € 1.418,34 € 1.529,94
17 jaar € 1.432,12 € 1.491,79 € 1.512,89 € 1.631,93
18 jaar € 1.521,63 € 1.585,03 € 1.607,45 € 1.733,93
19 jaar € 1.611,14 € 1.678,27 € 1.702,00 € 1.835,93
20 jaar € 1.700,64 € 1.771,50 € 1.796,56 € 1.937,92

 

Bovengenoemde jongerenbarema's moeten eveneens de bedragen van het gemiddeld minimum maandinkomen respecteren, zoals bepaald in de CAO van 1 juni 2016 en geldend vanaf 1 januari 2020.

Leeftijd

 

 Gemiddeld minimum maandinkomen (1) 

18

 

€ 1.681,76

 Indien een eindejaarspremie wordt toegekend. 

€ 1.552,38

 19 ½ + 6 m. anc. (2)  

 

€ 1.726,39

 Indien een eindejaarspremie wordt toegekend.

€ 1.593,60

20 + 12 m anc. (2)

 

€ 1.746,22

 Indien een eindejaarspremie wordt toegekend.

€ 1.611,79

(1) Art. 5 CAO 09/07/2016 betreffende GMMI: bedrag GMMI bevat o.m. het bedrag van de eindejaarspremie.

(2) Hebben in principe recht op een eindejaarspremie omdat ze meer dan 6 maanden anciënniteit hebben.

 

Loonschaal studenten

Dit barema is van toepassing vanaf 1 januari 2020.  Het omvat de indexering op 1 januari 2020 met coëfficiënt 1,008.

leeftijd klasse   A klasse   B klasse   C klasse   D
16 jaar  € 1.154,97 € 1.200,86    
17 jaar € 1.305,78 € 1.358,49    
18 jaar € 1.456,49 € 1.516,31 € 1.644,60 € 1.805,84
19 jaar € 1.577,04 € 1.642,54 € 1.783,19 € 1.920,73


Elke werknemer wordt ingeschaald in het barema, gebaseerd op het aantal jaren beroepservaring en de functie die hij/zij uitoefent. 

Beroepservaring 
Onder beroepservaring wordt verstaan “de periodes van effectieve en gelijkgestelde beroepsprestaties bij de werkgever waarbij de werknemer in dienst is evenals de periodes van effectieve en gelijkgestelde beroepsprestaties die hij voor de indiensttreding bij zijn huidige werkgever verworven heeft en dit als werknemer, zelfstandige, ambtenaar of statutair”. Een heel aantal periodes worden met effectieve arbeidsprestaties gelijkgesteld, zoals ziekteperiodes voor maximum 3 jaar, thematische verloven (ouderschapsverlof, palliatief verlof, medische bijstand) voor maximum 3 jaar, gewoon voltijds tijdskrediet voor maximum 1 jaar, zwangerschapsverlof, vaderschapsverlof,… Deeltijdse prestaties worden volledig gelijkgesteld met voltijdse prestaties.

Functieclassificatie 
De functies van de bedienden worden in vier klassen ingedeeld welke door niveauonderscheidende criteria en de hierna vermelde algemene maatstaven worden bepaald:

Klasse A: Uitvoerend: functies gekenmerkt door het verrichten van een beperkt aantal zich herhalende eenvoudige taken. 
Klasse B: Ondersteunend: welke een bijdrage levert tot de realisatie van een grotere opdracht. 
Klasse C: Beherend: functies gekenmerkt door het realiseren van een afgerond geheel van taken die samen één opdracht vormen. 
Klasse D: Adviserend: functies gekenmerkt door het bewaken en ontwikkelen van één bedrijfsproces in het kader van een bepaalde doelstelling.

In onderstaand document vindt u de niveau-onderscheidende criteria per klasse alsook voorbeelden van functies per klasse.

download pdfFunctieclassificatie bedienden PC 200

Sociaal secretariaat voor
het bouwbedrijf en
aanverwante sectoren

Tel. 03 203 44 11  •  Fax. 03 232 63 75

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Lonen bedienden

Lonen bedienden (PC 200) op 1 september 2020

Het indexpercentage waarmee de lonen van de bedienden (PC 200) verhoogd worden op 1 januari 2020, bedraagt 0,80 %.

Loonschaal I: eerste jaar van de indiensttreding

Dit barema is van toepassing vanaf 1 januari 2020.  Het omvat de indexering op 1 januari 2020 met coëfficiënt 1,008.

ervaring

klasse A

klasse B

klasse C

klasse D

0 jaar

€ 1.790,15

€ 1.864,74

€ 1.891,11

€ 2.039,92

1 jaar

€ 1.795,55

€ 1.875,43

€ 1.891,11

€ 2.053,41

2 jaar

€ 1.800,90

€ 1.886,15

€ 1.933,76

€ 2.066,67

3 jaar

€ 1.806,32

€ 1.896,95

€ 1.971,25

€ 2.080,20

4 jaar

€ 1.811,77

€ 1.911,49

€ 2.008,72

€ 2.132,68

5 jaar

€ 1.817,06

€ 1.926,29

€ 2.046,34

€ 2.179,35

6 jaar

€ 1.822,45

€ 1.937,47

€ 2.083,83

€ 2.225,96

7 jaar

€ 1.827,79

€ 1.965,44

€ 2.121,46

€ 2.272,47

8 jaar

€ 1.833,54

€ 1.993,49

€ 2.159,11

€ 2.319,13

9 jaar

€ 1.848,42

€ 2.021,41

€ 2.196,71

€ 2.365,49

10 jaar

€ 1.863,36

€ 2.049,55

€ 2.234,22

€ 2.412,36

11 jaar

€ 1.876,05

€ 2.073,23

€ 2.271,81

€ 2.458,74

12 jaar

€ 1.888,63

€ 2.096,64

€ 2.309,35

€ 2.505,47

13 jaar

€ 1.901,38

€ 2.120,34

€ 2.339,02

€ 2.552,00

14 jaar

€ 1.913,87

€ 2.143,79

€ 2.368,59

€ 2.598,63

15 jaar

€ 1.926,29

€ 2.167,42

€ 2.398,27

€ 2.637,79

16 jaar

€ 1.938,64

€ 2.175,06

€ 2.427,84

€ 2.676,91

17 jaar

€ 1.951,03

€ 2.182,64

€ 2.457,47

€ 2.716,02

18 jaar

€ 1.963,42

€ 2.190,39

€ 2.465,91

€ 2.755,23

19 jaar

€ 1.963,42

€ 2.198,00

€ 2.474,40

€ 2.794,40

20 jaar

€ 1.963,42

€ 2.205,69

€ 2.482,91

€ 2.808,26

21 jaar

€ 1.963,42

€ 2.213,48

€ 2.491,57

€ 2.822,21

22 jaar

€ 1.963,42

€ 2.221,02

€ 2.500,10

€ 2.836,15

23 jaar

€ 1.963,42

€ 2.228,71

€ 2.508,82

€ 2.849,96

24 jaar

€ 1.963,42

€ 2.236,36

€ 2.517,37

€ 2.863,72

25 jaar

€ 1.963,42

€ 2.243,98

€ 2.526,11

€ 2.877,51

26 jaar

€ 1.963,42

€ 2.251,65

€ 2.534,69

€ 2.891,33

 

Loonschaal II: bedienden die minstens 1 jaar werkzaam zijn in dezelfde onderneming

Dit barema is van toepassing vanaf 1 januari 2020.  Het omvat de indexering op 1 januari 2020 met coëfficiënt 1,008.

ervaring

klasse A

klasse B

klasse C

klasse D

1 jaar

€ 1.844,02

€ 1.926,06

€ 1.942,17

€ 2.108,84

2 jaar

€ 1.849,52

€ 1.937,07

€ 1.985,98

€ 2.122,46

3 jaar

€ 1.855,08

€ 1.948,15

€ 2.024,46

€ 2.136,35

4 jaar

€ 1.860,40

€ 1.962,96

€ 2.063,06

€ 2.190,60

5 jaar

€ 1.865,86

€ 1.978,23

€ 2.101,77

€ 2.238,66

6 jaar

€ 1.871,28

€ 1.989,76

€ 2.140,29

€ 2.286,53

7 jaar

€ 1.876,79

€ 2.018,50

€ 2.179,03

€ 2.334,49

8 jaar

€ 1.882,83

€ 2.047,43

€ 2.217,80

€ 2.382,40

9 jaar

€ 1.898,10

€ 2.076,14

€ 2.256,46

€ 2.430,24

10 jaar

€ 1.913,48

€ 2.105,08

€ 2.295,14

€ 2.478,33

11 jaar

€ 1.926,57

€ 2.129,41

€ 2.333,73

€ 2.526,17

12 jaar

€ 1.939,48

€ 2.153,47

€ 2.372,33

€ 2.574,17

13 jaar

€ 1.952,59

€ 2.177,85

€ 2.402,85

€ 2.622,10

14 jaar

€ 1.965,44

€ 2.202,06

€ 2.433,24

€ 2.670,09

15 jaar

€ 1.978,23

€ 2.226,27

€ 2.463,77

€ 2.710,36

16 jaar

€ 1.990,92

€ 2.234,15

€ 2.494,27

€ 2.750,56

17 jaar

€ 2.003,62

€ 2.241,96

€ 2.524,78

€ 2.790,87

18 jaar

€ 2.016,32

€ 2.249,97

€ 2.533,43

€ 2.831,14

19 jaar

€ 2.016,32

€ 2.257,84

€ 2.542,14

€ 2.871,48

20 jaar

€ 2.016,32

€ 2.265,76

€ 2.550,95

€ 2.885,77

21 jaar

€ 2.016,32

€ 2.273,60

€ 2.559,85

€ 2.900,08

22 jaar

€ 2.016,32

€ 2.281,45

€ 2.568,61

€ 2.914,41

23 jaar

€ 2.016,32

€ 2.289,45

€ 2.577,65

€ 2.928,71

24 jaar

€ 2.016,32

€ 2.297,26

€ 2.586,48

€ 2.942,86

25 jaar

€ 2.016,32

€ 2.305,10

€ 2.595,46

€ 2.956,97

26 jaar

€ 2.016,32

€ 2.312,97

€ 2.604,22

€ 2.971,24


Loonschaal jongeren

Dit barema is van toepassing vanaf 1 januari 2020.  Het omvat de indexering op 1 januari 2020 met coëfficiënt 1,008.

leeftijd klasse   A klasse   B klasse   C klasse   D
16 jaar  € 1.342,62 € 1.398,56 € 1.418,34 € 1.529,94
17 jaar € 1.432,12 € 1.491,79 € 1.512,89 € 1.631,93
18 jaar € 1.521,63 € 1.585,03 € 1.607,45 € 1.733,93
19 jaar € 1.611,14 € 1.678,27 € 1.702,00 € 1.835,93
20 jaar € 1.700,64 € 1.771,50 € 1.796,56 € 1.937,92

 

Bovengenoemde jongerenbarema's moeten eveneens de bedragen van het gemiddeld minimum maandinkomen respecteren, zoals bepaald in de CAO van 1 juni 2016 en geldend vanaf 1 januari 2020.

Leeftijd

 

 Gemiddeld minimum maandinkomen (1) 

18

 

€ 1.681,76

 Indien een eindejaarspremie wordt toegekend. 

€ 1.552,38

 19 ½ + 6 m. anc. (2)  

 

€ 1.726,39

 Indien een eindejaarspremie wordt toegekend.

€ 1.593,60

20 + 12 m anc. (2)

 

€ 1.746,22

 Indien een eindejaarspremie wordt toegekend.

€ 1.611,79

(1) Art. 5 CAO 09/07/2016 betreffende GMMI: bedrag GMMI bevat o.m. het bedrag van de eindejaarspremie.

(2) Hebben in principe recht op een eindejaarspremie omdat ze meer dan 6 maanden anciënniteit hebben.

 

Loonschaal studenten

Dit barema is van toepassing vanaf 1 januari 2020.  Het omvat de indexering op 1 januari 2020 met coëfficiënt 1,008.

leeftijd klasse   A klasse   B klasse   C klasse   D
16 jaar  € 1.154,97 € 1.200,86    
17 jaar € 1.305,78 € 1.358,49    
18 jaar € 1.456,49 € 1.516,31 € 1.644,60 € 1.805,84
19 jaar € 1.577,04 € 1.642,54 € 1.783,19 € 1.920,73


Elke werknemer wordt ingeschaald in het barema, gebaseerd op het aantal jaren beroepservaring en de functie die hij/zij uitoefent. 

Beroepservaring 
Onder beroepservaring wordt verstaan “de periodes van effectieve en gelijkgestelde beroepsprestaties bij de werkgever waarbij de werknemer in dienst is evenals de periodes van effectieve en gelijkgestelde beroepsprestaties die hij voor de indiensttreding bij zijn huidige werkgever verworven heeft en dit als werknemer, zelfstandige, ambtenaar of statutair”. Een heel aantal periodes worden met effectieve arbeidsprestaties gelijkgesteld, zoals ziekteperiodes voor maximum 3 jaar, thematische verloven (ouderschapsverlof, palliatief verlof, medische bijstand) voor maximum 3 jaar, gewoon voltijds tijdskrediet voor maximum 1 jaar, zwangerschapsverlof, vaderschapsverlof,… Deeltijdse prestaties worden volledig gelijkgesteld met voltijdse prestaties.

Functieclassificatie 
De functies van de bedienden worden in vier klassen ingedeeld welke door niveauonderscheidende criteria en de hierna vermelde algemene maatstaven worden bepaald:

Klasse A: Uitvoerend: functies gekenmerkt door het verrichten van een beperkt aantal zich herhalende eenvoudige taken. 
Klasse B: Ondersteunend: welke een bijdrage levert tot de realisatie van een grotere opdracht. 
Klasse C: Beherend: functies gekenmerkt door het realiseren van een afgerond geheel van taken die samen één opdracht vormen. 
Klasse D: Adviserend: functies gekenmerkt door het bewaken en ontwikkelen van één bedrijfsproces in het kader van een bepaalde doelstelling.

In onderstaand document vindt u de niveau-onderscheidende criteria per klasse alsook voorbeelden van functies per klasse.

download pdfFunctieclassificatie bedienden PC 200