Nieuws

Sociaal secretariaat Dienstbetoon houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op gebied van sociale wetgeving.
Hieronder vindt u onze meest recente nieuwsberichten.
Bent u naar iets specifieks op zoek? Via de categorieën aan de rechterkant vindt u wellicht sneller wat u zoekt.

Op 1 oktober 2017 treedt de belangrijke hervorming van de deeltijdse arbeid, zoals voorzien in het kader van de Wet Werkbaar Wendbaar Werk, in werking.

Voor de meeste ondernemingen betekent dit minder administratie. Er moet wel voor gezorgd worden dat de arbeidsovereenkomsten van uw deeltijders met vast of met variabel werkrooster en het arbeidsreglement de nieuwe regels volgen.

Opgelet: als u deeltijdse werknemers met een variabel uurrooster tewerkstelt, moet u wel nieuwe bepalingen in uw arbeidsreglement opnemen tegen ten laatste eind maart 2018.

1. Deeltijdse uurroosters moeten niet meer opgenomen worden in het arbeidsreglement

Vanaf 1 oktober 2017 is het niet langer verplicht om alle deeltijdse uurroosters op te nemen in het arbeidsreglement. Dit geldt zowel voor de vaste als de variabele uurroosters.

Vaste uurroosters

De vaste uurroosters moeten enkel nog opgenomen worden in de arbeidsovereenkomst van de werknemer of in een bijlage hieraan.

Variabele uurroosters

De variabele uurroosters hoeven niet meer opgenomen te worden in het arbeidsreglement en, gezien het variabele karakter, ook niet in de arbeidsovereenkomst. Dit betekent een grote verlichting van de administratieve last voor veel werkgevers! Voor de variabele uurroosters met een vaste wekelijkse arbeidsduur dient de arbeidsduur wel nog vermeld te worden in de arbeidsovereenkomst.

Andere wijzigingen voor de variabele uurroosters

De verplichting om twee keer het toepasselijke uurrooster aan te plakken, één keer op voorhand en één keer de dag van ingang, valt weg.

2. Bekendmaking van de uurroosters… niet meer noodzakelijk op papier!

De vraag is dan natuurlijk: hoe gaat de werknemer weten volgens welk rooster hij verwacht wordt te werken?

De werkgever zal hem hiervan schriftelijk op de hoogte moeten brengen via een gepast communicatiemiddel (e-mail, sms, brief, aanplakking in het bedrijf, intranet…) en dit binnen het kader dat vooraf opgesteld wordt. Dit kader dient wel nog opgenomen te worden in het arbeidsreglement.

De schriftelijke verwittiging van het exact rooster dient minstens 5 werkdagen op voorhand te gebeuren. Een sector-cao kan deze termijn inkorten (of verlengen) met een minimum van 1 werkdag. Deze schriftelijke verwittiging kan vanaf oktober 2017 ook elektronisch plaatsvinden.

Het kader waarbinnen de variabele roosters kunnen worden opgesteld dienen het volgende te bevatten:

- Het dagelijks tijdvak waarbinnen arbeidsprestaties kunnen worden voorzien;
- de dagen van de week waarop kan worden gewerkt;
- de minimale en maximale dagelijkse arbeidsduur
- wanneer ook de wekelijkse arbeidsduur variabel is: minimum en maximum wekelijkse arbeidsduur;
- de wijze waarop en de termijn waarbinnen de werknemers op de hoogte zullen worden gebracht van hun effectief uurrooster (minstens 5 werkdagen op voorhand, in te korten tot minstens 1 werkdag op sectorniveau).

Het bericht met de roosters dient (op papier of in elektronische vorm) bewaard te worden op de plaats waar het arbeidsreglement kan worden geraadpleegd vanaf het moment dat het van kracht is en dit tot één jaar nadat het opgehouden is van kracht te zijn.

3. Bewaring kopie deeltijdse arbeidsovereenkomsten kan ook elektronisch

Tot 30 september 2017 was de werkgever verplicht om een afschrift van iedere deeltijdse arbeidsovereenkomst bij te houden op de plaats waar het arbeidsreglement kan worden geraadpleegd. Dit moet op een makkelijk toegankelijke plaats zijn.

Vanaf 1 oktober 2017 kan dit ook in elektronische vorm. Ook deze maatregel vereenvoudigt de administratieve verplichtingen van de werkgever.

4. Afwijkingen bijhouden in tijdsopvolgingssysteem

Wanneer deeltijdse werknemers prestaties verrichten die afwijken van hun voorziene rooster, moest de werkgever deze afwijkingen bijhouden in een register.

Dit register kan vanaf 1 oktober 2017 vervangen worden door een systeem van tijdsopvolging.

Uit dit systeem van tijdsopvolging moet wel duidelijk blijken wie wanneer heeft gewerkt en hoelang. Per dag moet het begin en einde van de prestaties geregistreerd worden. Ook de rustpauzes moeten opgetekend worden door dit systeem. In dat geval moet de werkgever geen papieren afwijkingenregister meer bijhouden.

De werknemers zelf en de inspectiediensten moeten toegang kunnen krijgen tot deze gegevens. Deze gegevens dienen ook vijf jaar bewaard te worden.

5. Arbeidsreglement – aanpassingen voor variabele uurroosters

Enkel wanneer u deeltijdse werknemers met een variabel uurrooster tewerkstelt, bent u verplicht om uw arbeidsreglement aan te passen. U hebt zes maanden de tijd, te rekenen vanaf 1 oktober 2017, om het kader voor de deeltijdse werknemers met een variabel uurrooster in te voeren in uw arbeidsreglement. Tegen eind maart 2018 dient u dus uw arbeidsreglement aangepast te hebben.

Wij kunnen u hiervoor een model bezorgen.

Hebt u geen deeltijdse werknemers met een variabel uurrooster in dienst? Dan dient u eigenlijk niets te ondernemen. U kan van een eventuele latere wijziging van uw arbeidsreglement gebruik maken om de overbodige uurroosters te schrappen, maar hier geldt de deadline van maart 2018 dus niet.

6. Nieuwe deeltijdse arbeidsovereenkomsten met variabele uurroosters

De deeltijdse werknemers met een variabel uurrooster die vanaf 1 oktober 2017 in dienst komen, moeten aangepaste arbeidsovereenkomsten krijgen.

Op 1 juli 2017 verhogen de baremalonen en de effectieve lonen met 1,1%.

Stelsel 38u

Werknemers

Anciënn. na % Categorie
A B C D E F
0 maand 100 12,69          
0 maand 106   13,45        
0 maand 115     14,59      
0 maand 125       15,86    
0 maand 132         16,75  
0 maand 140           17,77
1 jaar 101 12,82 13,58 14,74 16,02 16,92 17,95
2 jaar 101,5 12,88 13,65 14,81 16,10 17,00 18,04
3 jaar 102 12,94 13,72 14,88 16,18 17,09 18,13
4 jaar 102,5 13,01 13,79 14,95 16,26 17,17 18,21
5 jaar 103 13,07 13,85 15,03 16,34 17,25 18,30
6 jaar 103,5 13,13 13,92 15,10 16,42 17,34 18,39
7 jaar 104 13,20 13,99 15,17 16,49 17,42 18,48
8 jaar 104,5 13,26 14,06 15,25 16,57 17,50 18,57
9 jaar 105 13,32 14,12 15,32 16,65 17,59 18,66
10 jaar 105,5 13,39 14,19 15,39 16,73 17,67 18,75
11 jaar 106 13,45 14,26 15,47 16,81 17,76 18,84
12 jaar 106,5 13,51 14,32 15,54 16,89 17,84 18,93
13 jaar 107 13,58 14,39 15,61 16,97 17,92 19,01
14 jaar 107,5 13,64 14,46 15,68 17,05 18,01 19,10
15 jaar 108 13,71 14,53 15,76 17,13 18,09 19,19
16 jaar 108,5 13,77 14,59 15,83 17,21 18,17 19,28
17 jaar 109 13,83 14,66 15,90 17,29 18,26 19,37
18 jaar 109,5 13,90 14,73 15,98 17,37 18,34 19,46
19 jaar 110 13,96 14,80 16,05 17,45 18,43 19,55
20 jaar 110,5 14,02 14,86 16,12 17,53 18,51 19,64
21 jaar 111 14,09 14,93 16,19 17,60 18,59 19,72
22 jaar 111,5 14,15 15,00 16,27 17,68 18,68 19,81
23 jaar 112 14,21 15,06 16,34 17,76 18,76 19,90
24 jaar 112,5 14,28 15,13 16,41 17,84 18,84 19,99
25 jaar 113 14,34 15,20 16,49 17,92 18,93 20,08
26 jaar 113,5 14,40 5,27 16,56 18,00 19,01 20,17


Studenten

Categorie Minimumloon
A : Hulpwerkman 10,15
B : Geoefende werkman 2e categorie 10,76
C : Geoefende werkman 1e categorie 11,67
D : Geschoolde arbeider 3e categorie 12,69
E : Geschoolde arbeider 2e categorie 13,40
F : Geschoolde arbeider 1e categorie 14,22


Stelsel 39u

Werknemers

Anciënn.   na % Categorie
A B C D E F
0 maand 100 12,36          
0 maand 106   13,10        
0 maand 115     14,21      
0 maand 125       15,45    
0 maand 132         16,32  
0 maand 140           17,30
1 jaar 101 12,48 13,23 14,35 15,60 16,48 17,47
2 jaar 101,5 12,55 13,30 14,42 15,68 16,56 17,56
3 jaar 102 12,61 13,36 14,49 15,76 16,65 17,65
4 jaar 102,5 12,67 13,43 14,57 15,84 16,73 17,73
5 jaar 103 12,73 13,49 14,64 15,91 16,81 17,82
6 jaar 103,5 12,79 13,56 14,71 15,99 16,89 17,91
7 jaar 104 12,85 13,62 14,78 16,07 16,97 17,99
8 jaar 104,5 12,92 13,69 14,85 16,15 17,05 18,08
9 jaar 105 12,98 13,76 14,92 16,22 17,14 18,17
10 jaar 105,5 13,04 13,82 14,99 16,30 17,22 18,25
11 jaar 106 13,10 13,89 15,06 16,38 17,30 18,34
12 jaar 106,5 13,16 13,95 15,13 16,45 17,38 18,42
13 jaar 107 13,23 14,02 15,20 16,53 17,46 18,51
14 jaar 107,5 13,29 14,08 15,28 16,61 17,54 18,60
15 jaar 108 13,35 14,15 15,35 16,69 17,63 18,68
16 jaar 108,5 13,41 14,21 15,42 16,76 17,71 18,77
17 jaar 109 13,47 14,28 15,49 16,84 17,79 18,86
18 jaar 109,5 13,53 14,34 15,56 16,92 17,87 18,94
19 jaar 110 13,60 14,41 15,63 17,00 17,95 19,03
20 jaar 110,5 13,66 14,48 15,70 17,07 18,03 19,12
21 jaar 111 13,72 14,54 15,77 17,15 18,12 19,20
22 jaar 111,5 13,78 14,61 15,84 17,23 18,20 19,29
23 jaar 112 13,84 14,67 15,92 17,30 18,28 19,38
24 jaar 112,5 13,91 14,74 15,99 17,38 18,36 19,46
25 jaar 113 13,97 14,80 16,06 17,46 18,44 19,55
26 jaar 113,5 14,03 14,87 16,13 17,54 18,52 19,64


Studenten

Categorie Minimumloon
A : Hulpwerkman 9,89
B : Geoefende werkman 2e categorie 10,48
C : Geoefende werkman 1e categorie 11,37
D : Geschoolde arbeider 3e categorie 12,36
E : Geschoolde arbeider 2e categorie 13,06
F : Geschoolde arbeider 1e categorie 13,84


Stelsel 40u

Werknemers

Anciënn.   na % Categorie
A B C D E F
0 maand 100 12,06          
0 maand 106   12,78        
0 maand 115     13,87      
0 maand 125       15,08    
0 maand 132         15,92  
0 maand 140           16,88
1 jaar 101 12,18 12,91 14,01 15,23 16,08 17,05
2 jaar 101,5 12,24 12,97 14,08 15,31 16,16 17,13
3 jaar 102 12,30 13,04 14,15 15,38 16,24 17,22
4 jaar 102,5 12,36 13,10 14,22 15,46 16,32 17,30
5 jaar 103 12,42 13,16 14,29 15,53 16,40 17,39
6 jaar 103,5 12,48 13,23 14,36 15,61 16,48 17,47
7 jaar 104 12,54 13,29 14,42 15,68 16,56 17,56
8 jaar 104,5 12,60 13,36 14,49 15,76 16,64 17,64
9 jaar 105 12,66 13,42 14,56 15,83 16,72 17,72
10 jaar 105,5 12,72 13,48 14,63 15,91 16,80 17,81
11 jaar 106 12,78 13,55 14,70 15,98 16,88 17,89
12 jaar 106,5 12,84 13,61 14,77 16,06 16,95 17,98
13 jaar 107 12,90 13,67 14,84 16,14 17,03 18,06
14 jaar 107,5 12,96 13,74 14,91 16,21 17,11 18,15
15 jaar 108 13,02 13,80 14,98 16,29 17,19 18,23
16 jaar 108,5 13,09 13,87 15,05 16,36 17,27 18,31
17 jaar 109 13,15 13,93 15,12 16,44 17,35 18,40
18 jaar 109,5 13,21 13,99 15,19 16,51 17,43 18,48
19 jaar 110 13,27 14,06 15,26 16,59 17,51 18,57
20 jaar 110,5 13,33 14,12 15,33 16,66 17,59 18,65
21 jaar 111 13,39 14,19 15,40 16,74 17,67 18,74
22 jaar 111,5 13,45 14,25 15,47 16,81 17,75 18,82
23 jaar 112 13,51 14,31 15,53 16,89 17,83 18,91
24 jaar 112,5 13,57 14,38 15,60 16,97 17,91 18,99
25 jaar 113 13,63 14,44 15,67 17,04 17,99 19,07
26 jaar 113,5 13,69 14,51 15,74 17,12 18,07 19,16


Studenten

Categorie Minimumloon
A : Hulpwerkman 9,65
B : Geoefende werkman 2e categorie 10,22
C : Geoefende werkman 1e categorie 11,10
D : Geschoolde arbeider 3e categorie 12,06
E : Geschoolde arbeider 2e categorie 12,74
F : Geschoolde arbeider 1e categorie 13,50


In onderstaand document vindt u meer info omtrent de categorieën van beroepsbekwaamheid van toepassing in PC 149.01

download pdfCategorieën van electriciens PC 149.01

Het loon van bouwvakarbeiders is afhankelijk van hun beroepsbekwaamheid, zoals die bepaald wordt door de werkgever. Men onderscheidt verschillende bekwaamheidscategorieën, die elk overeenstemmen met een bepaald basisbarema.

Basisbarema

Categorie   I Categorie   I A Categorie   II Categorie   II A Categorie   III Categorie   IV Gemiddeld   loon
13,931 14,623 14,849 15,590 15,793 16,763 15,25817


Wijzigingen ten opzichte van de vorige lonen:

  Categorie   I Categorie   I A Categorie   II Categorie   II A Categorie   III Categorie   IV Gemiddeld   loon
 
Index + 0,123 + 0,129 + 0,131 + 0,138 + 0,139 + 0,148 + 0,13467
CAO + 0,150 + 0,157 + 0,160 + 0,168 + 0,170 + 0,180 + 0,16417

 
Toepassingsmodaliteiten in verband met de uitbetaling van de lonen:

- De werkgever is met zijn verplichtingen in orde zodra hij de lonen betaalt welke voorkomen in de conventionele schaal; het toekennen van hogere lonen wordt alleen door de werkgever beoordeeld.
- Wanneer een arbeider van een vorige werkgever een loon had verkregen dat hoger lag dan datgene dat in de conventionele schaal is opgenomen, dan is er voor de nieuwe werkgever geen verplichting datzelfde loon toe te kennen. De aanwerving kan dus altijd geschieden met strikte toepassing van de lonen die in de conventionele schaal zijn opgegeven.

Loonbijslagen

Categorieën Toepasselijk van 01/06/2017 tem 30/09/2017
Basisuurloon Toeslag Totaal
Meestergast   (categorie IV + loonbijslag) 16,763 + 3,353 20,116
Ploegbaas A   (categorie III + loonbijslag) 15,793 + 1,579 17,372
Ploegbaas B   (categorie IV + loonbijslag) 16,763 + 1,676 18,439
Toeslag cao van 10/05/1990 (Petrochemie) Wijziging per 1/07/2017 Nieuw bedrag
+ 0,006 0,608


V
ergoedingen voor kost en huisvesting

Bedragen te betalen door de werkgevers die niet zelf huisvesting en kost verschaffen aan de arbeiders die op een plaats zijn tewerkgesteld die zo ver van hun woonplaats verwijderd is dat zij niet dagelijks naar huis terug kunnen keren.

Aard van de vergoeding Bedragen der vergoedingen
Van 01/10/2016 t/m 31/12/2016 Van 01/01/2017 t/m 31/03/2016 Van 01/04/2017 t/m 30/06/2017 Van 01/07/2017 t/m 30/09/2017
Huisvesting 
Kost

12,59 
26,41

12,59 
26,41

12,63
26,51

12,73
26,76
Totaal 39,00 39,00 39,14 39,49


Het bouwleerlingwezen

Door de 6e staatshervorming is de bevoegdheid voor het industrieel leerlingwezen overgedragen aan de Gemeenschappen. De wijzigingen die de verschillende Gemeenschappen intussen hebben aangebracht aan stelsels van alternerend leren en werken, hebben tot gevolg dat er geen nieuwe industriële leerovereenkomsten meer kunnen afgesloten worden. Voor de lopende overeenkomsten blijft het onderstaand barema wel nog van toepassing.

Bedrag vergoedingen:

Leeftijd Vergoeding 1e maand Vergoeding volgende maanden
15 jaar 333,40 500,10
16 jaar 364,70 547,00
17 jaar 395,90 593,80
18 jaar 427,20 640,70
19 jaar 458,40 687,60
20 jaar 489,70 734,50
21 jaar en + 520,90 781,30


Barema voor arbeiders onderworpen aan de deeltijdse leerplicht

Gelet op de opleidingsperiode van toepassing op jonge arbeiders en het vergemakkelijken van de integratie van jongeren op de arbeidsmarkt wordt het minimumloon van de arbeider onderworpen aan de deeltijdse leerplicht als volgt vastgelegd:

 
15 jaar 7,523
15 jaar en 6 maanden 8,219
16 jaar 8,916
16 jaar en 6 maanden 10,309
17 jaar 11,702
17 jaar en 6 maanden 13,095
18 jaar 13,931


Studentenarbeid: loon

Het minimum uurloon voor studenten die tewerkgesteld zijn in het kader van een overeenkomst voor studenten, bedoeld bij titel VII van de wet van 3 juli 1978 op de arbeidsovereenkomsten, is als volgt vastgesteld, ongeacht de periode van tewerkstelling:

- 9,190 € indien het gaat om een student die geen opleiding bouw volgt; 
- 10,018 € indien het gaat om een student die wel een opleiding bouw volgt.

In onderstaand document vindt u meer info omtrent de categorieën van beroepsbekwaamheid van toepassing in de bouwsector.

download pdfCategorieën van werklieden PC 124

Sociaal secretariaat voor
het bouwbedrijf en
aanverwante sectoren

Tel. 03 203 44 11  •  Fax. 03 232 63 75

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Nieuws

Sociaal secretariaat Dienstbetoon houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op gebied van sociale wetgeving.
Hieronder vindt u onze meest recente nieuwsberichten.
Bent u naar iets specifieks op zoek? Via de categorieën aan de rechterkant vindt u wellicht sneller wat u zoekt.

Op 1 oktober 2017 treedt de belangrijke hervorming van de deeltijdse arbeid, zoals voorzien in het kader van de Wet Werkbaar Wendbaar Werk, in werking.

Voor de meeste ondernemingen betekent dit minder administratie. Er moet wel voor gezorgd worden dat de arbeidsovereenkomsten van uw deeltijders met vast of met variabel werkrooster en het arbeidsreglement de nieuwe regels volgen.

Opgelet: als u deeltijdse werknemers met een variabel uurrooster tewerkstelt, moet u wel nieuwe bepalingen in uw arbeidsreglement opnemen tegen ten laatste eind maart 2018.

1. Deeltijdse uurroosters moeten niet meer opgenomen worden in het arbeidsreglement

Vanaf 1 oktober 2017 is het niet langer verplicht om alle deeltijdse uurroosters op te nemen in het arbeidsreglement. Dit geldt zowel voor de vaste als de variabele uurroosters.

Vaste uurroosters

De vaste uurroosters moeten enkel nog opgenomen worden in de arbeidsovereenkomst van de werknemer of in een bijlage hieraan.

Variabele uurroosters

De variabele uurroosters hoeven niet meer opgenomen te worden in het arbeidsreglement en, gezien het variabele karakter, ook niet in de arbeidsovereenkomst. Dit betekent een grote verlichting van de administratieve last voor veel werkgevers! Voor de variabele uurroosters met een vaste wekelijkse arbeidsduur dient de arbeidsduur wel nog vermeld te worden in de arbeidsovereenkomst.

Andere wijzigingen voor de variabele uurroosters

De verplichting om twee keer het toepasselijke uurrooster aan te plakken, één keer op voorhand en één keer de dag van ingang, valt weg.

2. Bekendmaking van de uurroosters… niet meer noodzakelijk op papier!

De vraag is dan natuurlijk: hoe gaat de werknemer weten volgens welk rooster hij verwacht wordt te werken?

De werkgever zal hem hiervan schriftelijk op de hoogte moeten brengen via een gepast communicatiemiddel (e-mail, sms, brief, aanplakking in het bedrijf, intranet…) en dit binnen het kader dat vooraf opgesteld wordt. Dit kader dient wel nog opgenomen te worden in het arbeidsreglement.

De schriftelijke verwittiging van het exact rooster dient minstens 5 werkdagen op voorhand te gebeuren. Een sector-cao kan deze termijn inkorten (of verlengen) met een minimum van 1 werkdag. Deze schriftelijke verwittiging kan vanaf oktober 2017 ook elektronisch plaatsvinden.

Het kader waarbinnen de variabele roosters kunnen worden opgesteld dienen het volgende te bevatten:

- Het dagelijks tijdvak waarbinnen arbeidsprestaties kunnen worden voorzien;
- de dagen van de week waarop kan worden gewerkt;
- de minimale en maximale dagelijkse arbeidsduur
- wanneer ook de wekelijkse arbeidsduur variabel is: minimum en maximum wekelijkse arbeidsduur;
- de wijze waarop en de termijn waarbinnen de werknemers op de hoogte zullen worden gebracht van hun effectief uurrooster (minstens 5 werkdagen op voorhand, in te korten tot minstens 1 werkdag op sectorniveau).

Het bericht met de roosters dient (op papier of in elektronische vorm) bewaard te worden op de plaats waar het arbeidsreglement kan worden geraadpleegd vanaf het moment dat het van kracht is en dit tot één jaar nadat het opgehouden is van kracht te zijn.

3. Bewaring kopie deeltijdse arbeidsovereenkomsten kan ook elektronisch

Tot 30 september 2017 was de werkgever verplicht om een afschrift van iedere deeltijdse arbeidsovereenkomst bij te houden op de plaats waar het arbeidsreglement kan worden geraadpleegd. Dit moet op een makkelijk toegankelijke plaats zijn.

Vanaf 1 oktober 2017 kan dit ook in elektronische vorm. Ook deze maatregel vereenvoudigt de administratieve verplichtingen van de werkgever.

4. Afwijkingen bijhouden in tijdsopvolgingssysteem

Wanneer deeltijdse werknemers prestaties verrichten die afwijken van hun voorziene rooster, moest de werkgever deze afwijkingen bijhouden in een register.

Dit register kan vanaf 1 oktober 2017 vervangen worden door een systeem van tijdsopvolging.

Uit dit systeem van tijdsopvolging moet wel duidelijk blijken wie wanneer heeft gewerkt en hoelang. Per dag moet het begin en einde van de prestaties geregistreerd worden. Ook de rustpauzes moeten opgetekend worden door dit systeem. In dat geval moet de werkgever geen papieren afwijkingenregister meer bijhouden.

De werknemers zelf en de inspectiediensten moeten toegang kunnen krijgen tot deze gegevens. Deze gegevens dienen ook vijf jaar bewaard te worden.

5. Arbeidsreglement – aanpassingen voor variabele uurroosters

Enkel wanneer u deeltijdse werknemers met een variabel uurrooster tewerkstelt, bent u verplicht om uw arbeidsreglement aan te passen. U hebt zes maanden de tijd, te rekenen vanaf 1 oktober 2017, om het kader voor de deeltijdse werknemers met een variabel uurrooster in te voeren in uw arbeidsreglement. Tegen eind maart 2018 dient u dus uw arbeidsreglement aangepast te hebben.

Wij kunnen u hiervoor een model bezorgen.

Hebt u geen deeltijdse werknemers met een variabel uurrooster in dienst? Dan dient u eigenlijk niets te ondernemen. U kan van een eventuele latere wijziging van uw arbeidsreglement gebruik maken om de overbodige uurroosters te schrappen, maar hier geldt de deadline van maart 2018 dus niet.

6. Nieuwe deeltijdse arbeidsovereenkomsten met variabele uurroosters

De deeltijdse werknemers met een variabel uurrooster die vanaf 1 oktober 2017 in dienst komen, moeten aangepaste arbeidsovereenkomsten krijgen.

Op 1 juli 2017 verhogen de baremalonen en de effectieve lonen met 1,1%.

Stelsel 38u

Werknemers

Anciënn. na % Categorie
A B C D E F
0 maand 100 12,69          
0 maand 106   13,45        
0 maand 115     14,59      
0 maand 125       15,86    
0 maand 132         16,75  
0 maand 140           17,77
1 jaar 101 12,82 13,58 14,74 16,02 16,92 17,95
2 jaar 101,5 12,88 13,65 14,81 16,10 17,00 18,04
3 jaar 102 12,94 13,72 14,88 16,18 17,09 18,13
4 jaar 102,5 13,01 13,79 14,95 16,26 17,17 18,21
5 jaar 103 13,07 13,85 15,03 16,34 17,25 18,30
6 jaar 103,5 13,13 13,92 15,10 16,42 17,34 18,39
7 jaar 104 13,20 13,99 15,17 16,49 17,42 18,48
8 jaar 104,5 13,26 14,06 15,25 16,57 17,50 18,57
9 jaar 105 13,32 14,12 15,32 16,65 17,59 18,66
10 jaar 105,5 13,39 14,19 15,39 16,73 17,67 18,75
11 jaar 106 13,45 14,26 15,47 16,81 17,76 18,84
12 jaar 106,5 13,51 14,32 15,54 16,89 17,84 18,93
13 jaar 107 13,58 14,39 15,61 16,97 17,92 19,01
14 jaar 107,5 13,64 14,46 15,68 17,05 18,01 19,10
15 jaar 108 13,71 14,53 15,76 17,13 18,09 19,19
16 jaar 108,5 13,77 14,59 15,83 17,21 18,17 19,28
17 jaar 109 13,83 14,66 15,90 17,29 18,26 19,37
18 jaar 109,5 13,90 14,73 15,98 17,37 18,34 19,46
19 jaar 110 13,96 14,80 16,05 17,45 18,43 19,55
20 jaar 110,5 14,02 14,86 16,12 17,53 18,51 19,64
21 jaar 111 14,09 14,93 16,19 17,60 18,59 19,72
22 jaar 111,5 14,15 15,00 16,27 17,68 18,68 19,81
23 jaar 112 14,21 15,06 16,34 17,76 18,76 19,90
24 jaar 112,5 14,28 15,13 16,41 17,84 18,84 19,99
25 jaar 113 14,34 15,20 16,49 17,92 18,93 20,08
26 jaar 113,5 14,40 5,27 16,56 18,00 19,01 20,17


Studenten

Categorie Minimumloon
A : Hulpwerkman 10,15
B : Geoefende werkman 2e categorie 10,76
C : Geoefende werkman 1e categorie 11,67
D : Geschoolde arbeider 3e categorie 12,69
E : Geschoolde arbeider 2e categorie 13,40
F : Geschoolde arbeider 1e categorie 14,22


Stelsel 39u

Werknemers

Anciënn.   na % Categorie
A B C D E F
0 maand 100 12,36          
0 maand 106   13,10        
0 maand 115     14,21      
0 maand 125       15,45    
0 maand 132         16,32  
0 maand 140           17,30
1 jaar 101 12,48 13,23 14,35 15,60 16,48 17,47
2 jaar 101,5 12,55 13,30 14,42 15,68 16,56 17,56
3 jaar 102 12,61 13,36 14,49 15,76 16,65 17,65
4 jaar 102,5 12,67 13,43 14,57 15,84 16,73 17,73
5 jaar 103 12,73 13,49 14,64 15,91 16,81 17,82
6 jaar 103,5 12,79 13,56 14,71 15,99 16,89 17,91
7 jaar 104 12,85 13,62 14,78 16,07 16,97 17,99
8 jaar 104,5 12,92 13,69 14,85 16,15 17,05 18,08
9 jaar 105 12,98 13,76 14,92 16,22 17,14 18,17
10 jaar 105,5 13,04 13,82 14,99 16,30 17,22 18,25
11 jaar 106 13,10 13,89 15,06 16,38 17,30 18,34
12 jaar 106,5 13,16 13,95 15,13 16,45 17,38 18,42
13 jaar 107 13,23 14,02 15,20 16,53 17,46 18,51
14 jaar 107,5 13,29 14,08 15,28 16,61 17,54 18,60
15 jaar 108 13,35 14,15 15,35 16,69 17,63 18,68
16 jaar 108,5 13,41 14,21 15,42 16,76 17,71 18,77
17 jaar 109 13,47 14,28 15,49 16,84 17,79 18,86
18 jaar 109,5 13,53 14,34 15,56 16,92 17,87 18,94
19 jaar 110 13,60 14,41 15,63 17,00 17,95 19,03
20 jaar 110,5 13,66 14,48 15,70 17,07 18,03 19,12
21 jaar 111 13,72 14,54 15,77 17,15 18,12 19,20
22 jaar 111,5 13,78 14,61 15,84 17,23 18,20 19,29
23 jaar 112 13,84 14,67 15,92 17,30 18,28 19,38
24 jaar 112,5 13,91 14,74 15,99 17,38 18,36 19,46
25 jaar 113 13,97 14,80 16,06 17,46 18,44 19,55
26 jaar 113,5 14,03 14,87 16,13 17,54 18,52 19,64


Studenten

Categorie Minimumloon
A : Hulpwerkman 9,89
B : Geoefende werkman 2e categorie 10,48
C : Geoefende werkman 1e categorie 11,37
D : Geschoolde arbeider 3e categorie 12,36
E : Geschoolde arbeider 2e categorie 13,06
F : Geschoolde arbeider 1e categorie 13,84


Stelsel 40u

Werknemers

Anciënn.   na % Categorie
A B C D E F
0 maand 100 12,06          
0 maand 106   12,78        
0 maand 115     13,87      
0 maand 125       15,08    
0 maand 132         15,92  
0 maand 140           16,88
1 jaar 101 12,18 12,91 14,01 15,23 16,08 17,05
2 jaar 101,5 12,24 12,97 14,08 15,31 16,16 17,13
3 jaar 102 12,30 13,04 14,15 15,38 16,24 17,22
4 jaar 102,5 12,36 13,10 14,22 15,46 16,32 17,30
5 jaar 103 12,42 13,16 14,29 15,53 16,40 17,39
6 jaar 103,5 12,48 13,23 14,36 15,61 16,48 17,47
7 jaar 104 12,54 13,29 14,42 15,68 16,56 17,56
8 jaar 104,5 12,60 13,36 14,49 15,76 16,64 17,64
9 jaar 105 12,66 13,42 14,56 15,83 16,72 17,72
10 jaar 105,5 12,72 13,48 14,63 15,91 16,80 17,81
11 jaar 106 12,78 13,55 14,70 15,98 16,88 17,89
12 jaar 106,5 12,84 13,61 14,77 16,06 16,95 17,98
13 jaar 107 12,90 13,67 14,84 16,14 17,03 18,06
14 jaar 107,5 12,96 13,74 14,91 16,21 17,11 18,15
15 jaar 108 13,02 13,80 14,98 16,29 17,19 18,23
16 jaar 108,5 13,09 13,87 15,05 16,36 17,27 18,31
17 jaar 109 13,15 13,93 15,12 16,44 17,35 18,40
18 jaar 109,5 13,21 13,99 15,19 16,51 17,43 18,48
19 jaar 110 13,27 14,06 15,26 16,59 17,51 18,57
20 jaar 110,5 13,33 14,12 15,33 16,66 17,59 18,65
21 jaar 111 13,39 14,19 15,40 16,74 17,67 18,74
22 jaar 111,5 13,45 14,25 15,47 16,81 17,75 18,82
23 jaar 112 13,51 14,31 15,53 16,89 17,83 18,91
24 jaar 112,5 13,57 14,38 15,60 16,97 17,91 18,99
25 jaar 113 13,63 14,44 15,67 17,04 17,99 19,07
26 jaar 113,5 13,69 14,51 15,74 17,12 18,07 19,16


Studenten

Categorie Minimumloon
A : Hulpwerkman 9,65
B : Geoefende werkman 2e categorie 10,22
C : Geoefende werkman 1e categorie 11,10
D : Geschoolde arbeider 3e categorie 12,06
E : Geschoolde arbeider 2e categorie 12,74
F : Geschoolde arbeider 1e categorie 13,50


In onderstaand document vindt u meer info omtrent de categorieën van beroepsbekwaamheid van toepassing in PC 149.01

download pdfCategorieën van electriciens PC 149.01

Het loon van bouwvakarbeiders is afhankelijk van hun beroepsbekwaamheid, zoals die bepaald wordt door de werkgever. Men onderscheidt verschillende bekwaamheidscategorieën, die elk overeenstemmen met een bepaald basisbarema.

Basisbarema

Categorie   I Categorie   I A Categorie   II Categorie   II A Categorie   III Categorie   IV Gemiddeld   loon
13,931 14,623 14,849 15,590 15,793 16,763 15,25817


Wijzigingen ten opzichte van de vorige lonen:

  Categorie   I Categorie   I A Categorie   II Categorie   II A Categorie   III Categorie   IV Gemiddeld   loon
 
Index + 0,123 + 0,129 + 0,131 + 0,138 + 0,139 + 0,148 + 0,13467
CAO + 0,150 + 0,157 + 0,160 + 0,168 + 0,170 + 0,180 + 0,16417

 
Toepassingsmodaliteiten in verband met de uitbetaling van de lonen:

- De werkgever is met zijn verplichtingen in orde zodra hij de lonen betaalt welke voorkomen in de conventionele schaal; het toekennen van hogere lonen wordt alleen door de werkgever beoordeeld.
- Wanneer een arbeider van een vorige werkgever een loon had verkregen dat hoger lag dan datgene dat in de conventionele schaal is opgenomen, dan is er voor de nieuwe werkgever geen verplichting datzelfde loon toe te kennen. De aanwerving kan dus altijd geschieden met strikte toepassing van de lonen die in de conventionele schaal zijn opgegeven.

Loonbijslagen

Categorieën Toepasselijk van 01/06/2017 tem 30/09/2017
Basisuurloon Toeslag Totaal
Meestergast   (categorie IV + loonbijslag) 16,763 + 3,353 20,116
Ploegbaas A   (categorie III + loonbijslag) 15,793 + 1,579 17,372
Ploegbaas B   (categorie IV + loonbijslag) 16,763 + 1,676 18,439
Toeslag cao van 10/05/1990 (Petrochemie) Wijziging per 1/07/2017 Nieuw bedrag
+ 0,006 0,608


V
ergoedingen voor kost en huisvesting

Bedragen te betalen door de werkgevers die niet zelf huisvesting en kost verschaffen aan de arbeiders die op een plaats zijn tewerkgesteld die zo ver van hun woonplaats verwijderd is dat zij niet dagelijks naar huis terug kunnen keren.

Aard van de vergoeding Bedragen der vergoedingen
Van 01/10/2016 t/m 31/12/2016 Van 01/01/2017 t/m 31/03/2016 Van 01/04/2017 t/m 30/06/2017 Van 01/07/2017 t/m 30/09/2017
Huisvesting 
Kost

12,59 
26,41

12,59 
26,41

12,63
26,51

12,73
26,76
Totaal 39,00 39,00 39,14 39,49


Het bouwleerlingwezen

Door de 6e staatshervorming is de bevoegdheid voor het industrieel leerlingwezen overgedragen aan de Gemeenschappen. De wijzigingen die de verschillende Gemeenschappen intussen hebben aangebracht aan stelsels van alternerend leren en werken, hebben tot gevolg dat er geen nieuwe industriële leerovereenkomsten meer kunnen afgesloten worden. Voor de lopende overeenkomsten blijft het onderstaand barema wel nog van toepassing.

Bedrag vergoedingen:

Leeftijd Vergoeding 1e maand Vergoeding volgende maanden
15 jaar 333,40 500,10
16 jaar 364,70 547,00
17 jaar 395,90 593,80
18 jaar 427,20 640,70
19 jaar 458,40 687,60
20 jaar 489,70 734,50
21 jaar en + 520,90 781,30


Barema voor arbeiders onderworpen aan de deeltijdse leerplicht

Gelet op de opleidingsperiode van toepassing op jonge arbeiders en het vergemakkelijken van de integratie van jongeren op de arbeidsmarkt wordt het minimumloon van de arbeider onderworpen aan de deeltijdse leerplicht als volgt vastgelegd:

 
15 jaar 7,523
15 jaar en 6 maanden 8,219
16 jaar 8,916
16 jaar en 6 maanden 10,309
17 jaar 11,702
17 jaar en 6 maanden 13,095
18 jaar 13,931


Studentenarbeid: loon

Het minimum uurloon voor studenten die tewerkgesteld zijn in het kader van een overeenkomst voor studenten, bedoeld bij titel VII van de wet van 3 juli 1978 op de arbeidsovereenkomsten, is als volgt vastgesteld, ongeacht de periode van tewerkstelling:

- 9,190 € indien het gaat om een student die geen opleiding bouw volgt; 
- 10,018 € indien het gaat om een student die wel een opleiding bouw volgt.

In onderstaand document vindt u meer info omtrent de categorieën van beroepsbekwaamheid van toepassing in de bouwsector.

download pdfCategorieën van werklieden PC 124

Onze log-in is momenteel enkel beschikbaar op desktop.

Terugbetaling Gewaarborgd Loon Serviam Plus

Terugbetalingen gewaarborgd loon mogelijk voor uw bouwvakarbeiders!

Lees meer...

Serviam Plus ESV

Er zijn sociaal secretariaten en er is Serviam Plus, de partner die met u meedenkt en soepel inspeelt op al uw vragen.

Lees meer...

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Mobiliteitsvergoeding bouw

Voor de verplaatsingen die de arbeiders en bedienden in de bouw doen, is in vele gevallen een tegemoetkoming in de reiskosten door de werkgever verschuldigd.

Lees meer...