Nieuws

Sociaal secretariaat Dienstbetoon houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op gebied van sociale wetgeving.
Hieronder vindt u onze meest recente nieuwsberichten.
Bent u naar iets specifieks op zoek? Via de categorieën aan de rechterkant vindt u wellicht sneller wat u zoekt.

Nu het jaareinde in zicht komt, duiken er vaak enkele praktische problemen op rond de opname of het overdragen van resterende vakantiedagen. In dit artikel geven wij u een antwoord op enkele mogelijke vragen en bezorgen wij u enkele handige tips.

Opname van de wettelijke vakantiedagen: vóór 31 december

Elke werknemer moet zijn wettelijke vakantiedagen verplicht opnemen vóór 31 december van het vakantiejaar. Met andere woorden: de wettelijke vakantiedagen van 2017 moeten allemaal vóór 31 december 2017 zijn opgenomen.

Omdat de inhaalrustperiode voor de bouwsector dit jaar op vrijdag 22 december 2017 start, betekent dit dat de bedienden en arbeiders tewerkgesteld in de bouwbedrijven, hun wettelijke vakantiedagen moeten opnemen vóór vrijdag 22 december 2017.

Als werkgever bent u in principe verplicht de wettelijke vakantiedagen toe te kennen, ook al verzoekt uw werknemer hier niet expliciet om. Als u de opname van vakantiedagen zou belemmeren, riskeert u in het slechtste geval (straf)sancties. Het gaat hierbij om een sanctie van het niveau 2 (een strafrechtelijke boete van 300 à 3.000,-EUR of een administratieve geldboete van 150 à 1.500,-EUR).

In het verleden werden deze sancties zelden of bijna nooit toegepast. Om u helemaal veilig te stellen, is het wellicht niet slecht om een personeelsnota te verspreiden waarin u uw werknemers erop wijst dat zij hun resterende vakantiedagen nog vóór het eind van dit jaar moeten opnemen.

Kan uw werknemer vakantiedagen overdragen naar volgend jaar?

Een werknemer moet tijdens het jaar alle vakantiedagen opnemen waarop hij in dat bepaalde vakantiejaar recht heeft. Het is dus niet toegelaten om vakantiedagen over te dragen naar een volgend vakantiejaar. De werknemer mag ook geen afstand doen van zijn recht op vakantie.
Elementen zoals een overvolle agenda of een belangrijke functie kunnen nooit tellen om een uitzondering op deze regels te rechtvaardigen.

Ook wanneer het voor een werknemer onmogelijk is om vóór het einde van het vakantiejaar zijn vakantie helemaal op te nemen (bijvoorbeeld omwille van langdurige ziekte), kunnen er geen vakantiedagen worden overgedragen naar een volgend vakantiejaar.

Let op!

Wanneer het voor een bediende absoluut onmogelijk is om zijn/haar vakantie op te nemen (bv: werknemer is een hele tijd ziek), moet het (resterende) vakantiegeld uiterlijk op 31 december aan hem/haar worden uitbetaald. Dit wordt zo bepaald in de vakantiereglementering.

De wetgeving voorziet een specifieke berekeningswijze van het vakantiegeld voor deze niet opgenomen dagen. De werkgever moet hem dan uiterlijk op 31 december van het vakantiejaar het volgende betalen:
- het normale loon voor de nog niet opgenomen dagen, op basis van het loon van de maand december;
- indien het dubbel vakantiegeld nog niet of nog niet volledig betaald werd, een toeslag van 92% van het loon van december, gedeeld door respectievelijk 24, 20, 16, 12, 8 of 4 (afhankelijk van het regime van de bediende: 6, 5, 4, 3, 2 of 1 arbeidsdagen per week), vermenigvuldigd met het aantal niet opgenomen dagen. We merken hier op dat de vermenigvuldiging vermoedelijk moet gebeuren met het aantal dagen waarvoor nog geen dubbel vakantiegeld betaald is (niet steeds gelijk aan het aantal niet opgenomen dagen!).

Maak tijdig uw collectieve vakantie voor 2018 bekend!

De lokale Confederaties Bouw stelden onlangs regionale vakantieakkoorden op waarin een periode van collectieve sluiting voor de bouwbedrijven voor 2018 aanbevolen wordt.

Het hoeft nauwelijks gezegd te worden dat de meeste bouwbedrijven deze aanbeveling opvolgen...

Hou er wel rekening mee dat de data van de collectieve sluiting jaarlijkse vakantie net als de data van de 12 inhaalrustdagen bouw moeten opgenomen worden in uw arbeidsreglement.
In tegenstelling tot de bekendmaking van de vervangende feestdagen (bekendmaking voor 15 december), is er geen wettelijke deadline vooropgesteld rond de communicatie van de effectieve collectieve sluitingsperiode. Toch doet u er als werkgever goed aan om dit tijdig te doen (bv: samen met de bekendmaking van de vervangingsdagen van de feestdagen of voor het einde van het jaar). Zo vermijdt u mogelijke discussies met uw werknemers, zijn deze tijdig op de hoogte en kunnen zij hun vakantieplannen op tijd in orde brengen.

De 12 inhaalrustdagen in de bouwsector moeten verplicht gevolgd worden door de arbeiders en bedienden, tewerkgesteld in de bouwsector.

Andere sectoren dan de bouw : Neem tijdig de inhaalrustdagen op!

Verschillende Paritaire Comités laten toe dat er in de bedrijven gewerkt wordt met ‘een gemiddelde arbeidsduur op jaarbasis door toekenning van inhaalrust- of ADV-dagen’. Belangrijk is te noteren dat deze ADV-dagen voor het einde van het jaar moeten worden opgenomen (tenzij een CAO afgesloten in het toepasselijke Paritair Comité anders voorziet).

Het indexpercentage waarmee de lonen van de bedienden (PC 200) verhoogd worden op 1 oktober 2017, bedraagt 1,1%.

Loonschaal I: eerste jaar van de indiensttreding

Dit barema is van toepassing vanaf 1 oktober 2017. Het omvat de indexering op 1 oktober 2017 met coëfficiënt 1,011.

ervaring klasse   A klasse B klasse   C klasse   D
0 jaar €1.688,58 €1.758,94 €1.783,81 €1.924,17
1 jaar €1.693,67 €1.769,02 €1.783,81 €1.936,90
2 jaar €1.698,72 €1.779,13 €1.824,04 €1.949,41
3 jaar €1.703,82 €1.789,31 €1.859,40 €1.962,18
4 jaar €1.708,97 €1.803,03 €1.894,75 €2.011,67
5 jaar €1.713,97 €1.816,99 €1.930,23 €2.055,70
6 jaar €1.719,05 €1.827,54 €1.965,60 €2.099,66
7 jaar €1.724,08 €1.853,93 €2.001,08 €2.143,53
8 jaar €1.729,51 €1.880,37 €2.036,59 €2.187,54
9 jaar €1.743,54 €1.906,72 €2.072,08 €2.231,28
10 jaar €1.757,63 €1.933,26 €2.107,45 €2.275,48
11 jaar €1.769,60 €1.955,60 €2.142,91 €2.319,24
12 jaar €1.781,46 €1.977,67 €2.178,31 €2.363,32
13 jaar €1.793,50 €2.000,03 €2.206,30 €2.407,20
14 jaar €1.805,27 €2.022,16 €2.234,19 €2.451,19
15 jaar €1.816,99 €2.044,44 €2.262,19 €2.488,13
16 jaar €1.828,64 €2.051,65 €2.290,08 €2.525,02
17 jaar €1.840,34 €2.058,80 €2.318,03 €2.561,91
18 jaar €1.852,03 €2.066,11 €2.325,99 €2.598,89
19 jaar €1.852,03 €2.073,29 €2.334,00 €2.635,85
20 jaar €1.852,03 €2.080,53 €2.342,03 €2.648,92
21 jaar €1.852,03 €2.087,89 €2.350,20 €2.662,08
22 jaar €1.852,03 €2.095,00 €2.358,25 €2.675,23
23 jaar €1.852,03 €2.102,24 €2.366,47 €2.688,25
24 jaar €1.852,03 €2.109,47 €2.374,54 €2.701,24
25 jaar €1.852,03 €2.116,66 €2.382,77 €2.714,24
26 jaar €1.852,03 €2.123,90 €2.390,87 €2.727,27


Loonschaal II: bedienden die minstens 1 jaar werkzaam zijn in dezelfde onderneming

Dit barema is van toepassing vanaf 1 oktober 2017. Het omvat de indexering op 1 oktober 2017 met coëfficiënt 1,011.

ervaring  klasse A klasse   B klasse   C klasse   D
1   jaar €1.739,39 €1.816,78 €1.831,98 €1.989,19
2   jaar €1.744,58 €1.827,16 €1.873,30 €2.002,04
3   jaar €1.749,83 €1.837,62 €1.909,60 €2.015,13
4   jaar €1.754,84 €1.851,58 €1.946,01 €2.066,30
5   jaar €1.760,00 €1.865,98 €1.982,51 €2.111,64
6   jaar €1.765,10 €1.876,86 €2.018,85 €2.156,80
7   jaar €1.770,30 €1.903,97 €2.055,40 €2.202,03
8   jaar €1.776,01 €1.931,26 €2.091,96 €2.247,21
9   jaar €1.790,41 €1.958,33 €2.128,43 €2.292,35
10   jaar €1.804,91 €1.985,64 €2.164,91 €2.337,71
11   jaar €1.817,26 €2.008,59 €2.201,32 €2.382,84
12   jaar €1.829,44 €2.031,29 €2.237,72 €2.428,11
13   jaar €1.841,80 €2.054,28 €2.266,51 €2.473,33
14   jaar €1.853,93 €2.077,11 €2.295,18 €2.518,59
15   jaar €1.865,98 €2.099,95 €2.323,98 €2.556,57
16   jaar €1.877,96 €2.107,38 €2.352,74 €2.594,50
17   jaar €1.889,94 €2.114,76 €2.381,52 €2.632,52
18   jaar €1.901,92 €2.122,30 €2.389,68 €2.670,50
19   jaar €1.901,92 €2.129,73 €2.397,89 €2.708,56
20   jaar €1.901,92 €2.137,00 €2.406,21 €2.722,04
21   jaar €1.901,92 €2.144,60 €2.414,61 €2.735,53
22   jaar €1.901,92 €2.152,00 €2.422,86 €2.749,05
23   jaar €1.901,92 €2.159,55 €2.431,40 €2.762,54
24   jaar €1.901,92 €2.166,91 €2.439,72 €2.775,88
25   jaar €1.901,92 €2.174,32 €2.448,19 €2.789,19
26   jaar €1.901,92 €2.181,72 €2.456,46 €2.802,65


Loonschaal jongeren

Dit barema is van toepassing vanaf 1 oktober 2017. Het omvat de indexering op 1 oktober 2017 met coëfficiënt 1,011.

leeftijd klasse   A klasse   B klasse   C klasse   D
16 jaar €1.266,44 €1.319,20 €1.337,86 €1.443,13
17 jaar €1.350,86 €1.407,15 €1.427,05 €1.539,33
18 jaar €1.435,29 €1.495,10 €1.516,25 €1.635,55
19 jaar €1.519,72 €1.583,04 €1.605,42 €1.731,75
20 jaar €1.604,15 €1.670,99 €1.694,62 €1.827,96


Loonschaal studenten

Dit barema is van toepassing vanaf 1 oktober 2017. Het omvat de indexering op 1 oktober 2017 met coëfficiënt 1,011.

leeftijd klasse   A klasse   B klasse   C klasse   D
16 jaar €1.089,43 €1.132,73    
17 jaar €1.231,70 €1.281,42    
18 jaar €1.373,85 €1.430,28 €1.551,29 €1.703,38
19 jaar €1.487,56 €1.549,34 €1.682,02 €1.811,75
20 jaar €1.544,46 €1.608,79 €1.747,19 €1.875,87


Elke werknemer wordt ingeschaald in het barema, gebaseerd op het aantal jaren beroepservaring en de functie die hij/zij uitoefent. 

Beroepservaring 
Onder beroepservaring wordt verstaan “de periodes van effectieve en gelijkgestelde beroepsprestaties bij de werkgever waarbij de werknemer in dienst is evenals de periodes van effectieve en gelijkgestelde beroepsprestaties die hij voor de indiensttreding bij zijn huidige werkgever verworven heeft en dit als werknemer, zelfstandige, ambtenaar of statutair”. Een heel aantal periodes worden met effectieve arbeidsprestaties gelijkgesteld, zoals ziekteperiodes voor maximum 3 jaar, thematische verloven (ouderschapsverlof, palliatief verlof, medische bijstand) voor maximum 3 jaar, gewoon voltijds tijdskrediet voor maximum 1 jaar, zwangerschapsverlof, vaderschapsverlof,… Deeltijdse prestaties worden volledig gelijkgesteld met voltijdse prestaties.

Functieclassificatie 
De functies van de bedienden worden in vier klassen ingedeeld welke door niveauonderscheidende criteria en de hierna vermelde algemene maatstaven worden bepaald:

Klasse A: Uitvoerend: functies gekenmerkt door het verrichten van een beperkt aantal zich herhalende eenvoudige taken. 
Klasse B: Ondersteunend: welke een bijdrage levert tot de realisatie van een grotere opdracht. 
Klasse C: Beherend: functies gekenmerkt door het realiseren van een afgerond geheel van taken die samen één opdracht vormen. 
Klasse DAdviserend: functies gekenmerkt door het bewaken en ontwikkelen van één bedrijfsproces in het kader van een bepaalde doelstelling.

In onderstaand document vindt u de niveau-onderscheidende criteria per klasse alsook voorbeelden van functies per klasse.

download pdfFunctieclassificatie bedienden PC 200

Het loon van bouwvakarbeiders is afhankelijk van hun beroepsbekwaamheid, zoals die bepaald wordt door de werkgever. Men onderscheidt verschillende bekwaamheidscategorieën, die elk overeenstemmen met een bepaald basisbarema.

Basisbarema

Categorie   I Categorie   I A Categorie   II Categorie   II A Categorie   III Categorie   IV Gemiddeld   loon
13,965 14,658 14,885 15,628 15,831 16,804 15,29517


Wijzigingen ten opzichte van de vorige lonen:

  Categorie   I Categorie   I A Categorie   II Categorie   II A Categorie   III Categorie   IV Gemiddeld   loon
 
Index + 0,034 + 0,035 + 0,036 + 0,038 + 0,038 + 0,041 + 0,03700

 
Toepassingsmodaliteiten in verband met de uitbetaling van de lonen:

- De werkgever is met zijn verplichtingen in orde zodra hij de lonen betaalt welke voorkomen in de conventionele schaal; het toekennen van hogere lonen wordt alleen door de werkgever beoordeeld.
- Wanneer een arbeider van een vorige werkgever een loon had verkregen dat hoger lag dan datgene dat in de conventionele schaal is opgenomen, dan is er voor de nieuwe werkgever geen verplichting datzelfde loon toe te kennen. De aanwerving kan dus altijd geschieden met strikte toepassing van de lonen die in de conventionele schaal zijn opgegeven.

Loonbijslagen

Categorieën Toepasselijk van 01/10/2017 tem 31/12/2017
Basisuurloon Toeslag Totaal
Meestergast   (categorie IV + loonbijslag) 16,804 + 3,361 20,165
Ploegbaas A   (categorie III + loonbijslag) 15,831 + 1,583 17,414
Ploegbaas B   (categorie IV + loonbijslag) 16,804 + 1,680 18,484
Toeslag cao van 10/05/1990 (Petrochemie) Wijziging per 1/10/2017 Nieuw bedrag
+ 0,001 0,609


V
ergoedingen voor kost en huisvesting

Bedragen te betalen door de werkgevers die niet zelf huisvesting en kost verschaffen aan de arbeiders die op een plaats zijn tewerkgesteld die zo ver van hun woonplaats verwijderd is dat zij niet dagelijks naar huis terug kunnen keren.

Aard van de vergoeding Bedragen der vergoedingen
Van 01/01/2017 t/m 31/03/2017 Van 01/04/2017 t/m 30/06/2017 Van 01/07/2017 t/m 30/09/2017 Van 01/10/2017 t/m 31/12/2017
Huisvesting 
Kost

12,59 
26,41

12,63 
26,51

12,73 
26,76

12,77 
26,86
Totaal 39,00 39,14 39,49 39,63


Het bouwleerlingwezen

Door de 6e staatshervorming is de bevoegdheid voor het industrieel leerlingwezen overgedragen aan de Gemeenschappen. De wijzigingen die de verschillende Gemeenschappen intussen hebben aangebracht aan stelsels van alternerend leren en werken, hebben tot gevolg dat er geen nieuwe industriële leerovereenkomsten meer kunnen afgesloten worden. Voor de lopende overeenkomsten blijft het onderstaand barema wel nog van toepassing.

Bedrag vergoedingen:

Leeftijd Vergoeding 1e maand Vergoeding volgende maanden
15 jaar 333,40 500,10
16 jaar 364,70 547,00
17 jaar 395,90 593,80
18 jaar 427,20 640,70
19 jaar 458,40 687,60
20 jaar 489,70 734,50
21 jaar en + 520,90 781,30


Barema voor arbeiders onderworpen aan de deeltijdse leerplicht

Gelet op de opleidingsperiode van toepassing op jonge arbeiders en het vergemakkelijken van de integratie van jongeren op de arbeidsmarkt wordt het minimumloon van de arbeider onderworpen aan de deeltijdse leerplicht als volgt vastgelegd:

 
15 jaar 7,541
15 jaar en 6 maanden 8,239
16 jaar 8,938
16 jaar en 6 maanden 10,334
17 jaar 11,731
17 jaar en 6 maanden 13,127
18 jaar 13,965


Studentenarbeid: loon

Het minimum uurloon voor studenten die tewerkgesteld zijn in het kader van een overeenkomst voor studenten, bedoeld bij titel VII van de wet van 3 juli 1978 op de arbeidsovereenkomsten, is als volgt vastgesteld, ongeacht de periode van tewerkstelling:

- 9,190 € indien het gaat om een student die geen opleiding bouw volgt; 
- 10,018 € indien het gaat om een student die wel een opleiding bouw volgt.

In onderstaand document vindt u meer info omtrent de categorieën van beroepsbekwaamheid van toepassing in de bouwsector.

download pdfCategorieën van werklieden PC 124

Sociaal secretariaat voor
het bouwbedrijf en
aanverwante sectoren

Tel. 03 203 44 11  •  Fax. 03 232 63 75

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Nieuws

Sociaal secretariaat Dienstbetoon houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op gebied van sociale wetgeving.
Hieronder vindt u onze meest recente nieuwsberichten.
Bent u naar iets specifieks op zoek? Via de categorieën aan de rechterkant vindt u wellicht sneller wat u zoekt.

Nu het jaareinde in zicht komt, duiken er vaak enkele praktische problemen op rond de opname of het overdragen van resterende vakantiedagen. In dit artikel geven wij u een antwoord op enkele mogelijke vragen en bezorgen wij u enkele handige tips.

Opname van de wettelijke vakantiedagen: vóór 31 december

Elke werknemer moet zijn wettelijke vakantiedagen verplicht opnemen vóór 31 december van het vakantiejaar. Met andere woorden: de wettelijke vakantiedagen van 2017 moeten allemaal vóór 31 december 2017 zijn opgenomen.

Omdat de inhaalrustperiode voor de bouwsector dit jaar op vrijdag 22 december 2017 start, betekent dit dat de bedienden en arbeiders tewerkgesteld in de bouwbedrijven, hun wettelijke vakantiedagen moeten opnemen vóór vrijdag 22 december 2017.

Als werkgever bent u in principe verplicht de wettelijke vakantiedagen toe te kennen, ook al verzoekt uw werknemer hier niet expliciet om. Als u de opname van vakantiedagen zou belemmeren, riskeert u in het slechtste geval (straf)sancties. Het gaat hierbij om een sanctie van het niveau 2 (een strafrechtelijke boete van 300 à 3.000,-EUR of een administratieve geldboete van 150 à 1.500,-EUR).

In het verleden werden deze sancties zelden of bijna nooit toegepast. Om u helemaal veilig te stellen, is het wellicht niet slecht om een personeelsnota te verspreiden waarin u uw werknemers erop wijst dat zij hun resterende vakantiedagen nog vóór het eind van dit jaar moeten opnemen.

Kan uw werknemer vakantiedagen overdragen naar volgend jaar?

Een werknemer moet tijdens het jaar alle vakantiedagen opnemen waarop hij in dat bepaalde vakantiejaar recht heeft. Het is dus niet toegelaten om vakantiedagen over te dragen naar een volgend vakantiejaar. De werknemer mag ook geen afstand doen van zijn recht op vakantie.
Elementen zoals een overvolle agenda of een belangrijke functie kunnen nooit tellen om een uitzondering op deze regels te rechtvaardigen.

Ook wanneer het voor een werknemer onmogelijk is om vóór het einde van het vakantiejaar zijn vakantie helemaal op te nemen (bijvoorbeeld omwille van langdurige ziekte), kunnen er geen vakantiedagen worden overgedragen naar een volgend vakantiejaar.

Let op!

Wanneer het voor een bediende absoluut onmogelijk is om zijn/haar vakantie op te nemen (bv: werknemer is een hele tijd ziek), moet het (resterende) vakantiegeld uiterlijk op 31 december aan hem/haar worden uitbetaald. Dit wordt zo bepaald in de vakantiereglementering.

De wetgeving voorziet een specifieke berekeningswijze van het vakantiegeld voor deze niet opgenomen dagen. De werkgever moet hem dan uiterlijk op 31 december van het vakantiejaar het volgende betalen:
- het normale loon voor de nog niet opgenomen dagen, op basis van het loon van de maand december;
- indien het dubbel vakantiegeld nog niet of nog niet volledig betaald werd, een toeslag van 92% van het loon van december, gedeeld door respectievelijk 24, 20, 16, 12, 8 of 4 (afhankelijk van het regime van de bediende: 6, 5, 4, 3, 2 of 1 arbeidsdagen per week), vermenigvuldigd met het aantal niet opgenomen dagen. We merken hier op dat de vermenigvuldiging vermoedelijk moet gebeuren met het aantal dagen waarvoor nog geen dubbel vakantiegeld betaald is (niet steeds gelijk aan het aantal niet opgenomen dagen!).

Maak tijdig uw collectieve vakantie voor 2018 bekend!

De lokale Confederaties Bouw stelden onlangs regionale vakantieakkoorden op waarin een periode van collectieve sluiting voor de bouwbedrijven voor 2018 aanbevolen wordt.

Het hoeft nauwelijks gezegd te worden dat de meeste bouwbedrijven deze aanbeveling opvolgen...

Hou er wel rekening mee dat de data van de collectieve sluiting jaarlijkse vakantie net als de data van de 12 inhaalrustdagen bouw moeten opgenomen worden in uw arbeidsreglement.
In tegenstelling tot de bekendmaking van de vervangende feestdagen (bekendmaking voor 15 december), is er geen wettelijke deadline vooropgesteld rond de communicatie van de effectieve collectieve sluitingsperiode. Toch doet u er als werkgever goed aan om dit tijdig te doen (bv: samen met de bekendmaking van de vervangingsdagen van de feestdagen of voor het einde van het jaar). Zo vermijdt u mogelijke discussies met uw werknemers, zijn deze tijdig op de hoogte en kunnen zij hun vakantieplannen op tijd in orde brengen.

De 12 inhaalrustdagen in de bouwsector moeten verplicht gevolgd worden door de arbeiders en bedienden, tewerkgesteld in de bouwsector.

Andere sectoren dan de bouw : Neem tijdig de inhaalrustdagen op!

Verschillende Paritaire Comités laten toe dat er in de bedrijven gewerkt wordt met ‘een gemiddelde arbeidsduur op jaarbasis door toekenning van inhaalrust- of ADV-dagen’. Belangrijk is te noteren dat deze ADV-dagen voor het einde van het jaar moeten worden opgenomen (tenzij een CAO afgesloten in het toepasselijke Paritair Comité anders voorziet).

Het indexpercentage waarmee de lonen van de bedienden (PC 200) verhoogd worden op 1 oktober 2017, bedraagt 1,1%.

Loonschaal I: eerste jaar van de indiensttreding

Dit barema is van toepassing vanaf 1 oktober 2017. Het omvat de indexering op 1 oktober 2017 met coëfficiënt 1,011.

ervaring klasse   A klasse B klasse   C klasse   D
0 jaar €1.688,58 €1.758,94 €1.783,81 €1.924,17
1 jaar €1.693,67 €1.769,02 €1.783,81 €1.936,90
2 jaar €1.698,72 €1.779,13 €1.824,04 €1.949,41
3 jaar €1.703,82 €1.789,31 €1.859,40 €1.962,18
4 jaar €1.708,97 €1.803,03 €1.894,75 €2.011,67
5 jaar €1.713,97 €1.816,99 €1.930,23 €2.055,70
6 jaar €1.719,05 €1.827,54 €1.965,60 €2.099,66
7 jaar €1.724,08 €1.853,93 €2.001,08 €2.143,53
8 jaar €1.729,51 €1.880,37 €2.036,59 €2.187,54
9 jaar €1.743,54 €1.906,72 €2.072,08 €2.231,28
10 jaar €1.757,63 €1.933,26 €2.107,45 €2.275,48
11 jaar €1.769,60 €1.955,60 €2.142,91 €2.319,24
12 jaar €1.781,46 €1.977,67 €2.178,31 €2.363,32
13 jaar €1.793,50 €2.000,03 €2.206,30 €2.407,20
14 jaar €1.805,27 €2.022,16 €2.234,19 €2.451,19
15 jaar €1.816,99 €2.044,44 €2.262,19 €2.488,13
16 jaar €1.828,64 €2.051,65 €2.290,08 €2.525,02
17 jaar €1.840,34 €2.058,80 €2.318,03 €2.561,91
18 jaar €1.852,03 €2.066,11 €2.325,99 €2.598,89
19 jaar €1.852,03 €2.073,29 €2.334,00 €2.635,85
20 jaar €1.852,03 €2.080,53 €2.342,03 €2.648,92
21 jaar €1.852,03 €2.087,89 €2.350,20 €2.662,08
22 jaar €1.852,03 €2.095,00 €2.358,25 €2.675,23
23 jaar €1.852,03 €2.102,24 €2.366,47 €2.688,25
24 jaar €1.852,03 €2.109,47 €2.374,54 €2.701,24
25 jaar €1.852,03 €2.116,66 €2.382,77 €2.714,24
26 jaar €1.852,03 €2.123,90 €2.390,87 €2.727,27


Loonschaal II: bedienden die minstens 1 jaar werkzaam zijn in dezelfde onderneming

Dit barema is van toepassing vanaf 1 oktober 2017. Het omvat de indexering op 1 oktober 2017 met coëfficiënt 1,011.

ervaring  klasse A klasse   B klasse   C klasse   D
1   jaar €1.739,39 €1.816,78 €1.831,98 €1.989,19
2   jaar €1.744,58 €1.827,16 €1.873,30 €2.002,04
3   jaar €1.749,83 €1.837,62 €1.909,60 €2.015,13
4   jaar €1.754,84 €1.851,58 €1.946,01 €2.066,30
5   jaar €1.760,00 €1.865,98 €1.982,51 €2.111,64
6   jaar €1.765,10 €1.876,86 €2.018,85 €2.156,80
7   jaar €1.770,30 €1.903,97 €2.055,40 €2.202,03
8   jaar €1.776,01 €1.931,26 €2.091,96 €2.247,21
9   jaar €1.790,41 €1.958,33 €2.128,43 €2.292,35
10   jaar €1.804,91 €1.985,64 €2.164,91 €2.337,71
11   jaar €1.817,26 €2.008,59 €2.201,32 €2.382,84
12   jaar €1.829,44 €2.031,29 €2.237,72 €2.428,11
13   jaar €1.841,80 €2.054,28 €2.266,51 €2.473,33
14   jaar €1.853,93 €2.077,11 €2.295,18 €2.518,59
15   jaar €1.865,98 €2.099,95 €2.323,98 €2.556,57
16   jaar €1.877,96 €2.107,38 €2.352,74 €2.594,50
17   jaar €1.889,94 €2.114,76 €2.381,52 €2.632,52
18   jaar €1.901,92 €2.122,30 €2.389,68 €2.670,50
19   jaar €1.901,92 €2.129,73 €2.397,89 €2.708,56
20   jaar €1.901,92 €2.137,00 €2.406,21 €2.722,04
21   jaar €1.901,92 €2.144,60 €2.414,61 €2.735,53
22   jaar €1.901,92 €2.152,00 €2.422,86 €2.749,05
23   jaar €1.901,92 €2.159,55 €2.431,40 €2.762,54
24   jaar €1.901,92 €2.166,91 €2.439,72 €2.775,88
25   jaar €1.901,92 €2.174,32 €2.448,19 €2.789,19
26   jaar €1.901,92 €2.181,72 €2.456,46 €2.802,65


Loonschaal jongeren

Dit barema is van toepassing vanaf 1 oktober 2017. Het omvat de indexering op 1 oktober 2017 met coëfficiënt 1,011.

leeftijd klasse   A klasse   B klasse   C klasse   D
16 jaar €1.266,44 €1.319,20 €1.337,86 €1.443,13
17 jaar €1.350,86 €1.407,15 €1.427,05 €1.539,33
18 jaar €1.435,29 €1.495,10 €1.516,25 €1.635,55
19 jaar €1.519,72 €1.583,04 €1.605,42 €1.731,75
20 jaar €1.604,15 €1.670,99 €1.694,62 €1.827,96


Loonschaal studenten

Dit barema is van toepassing vanaf 1 oktober 2017. Het omvat de indexering op 1 oktober 2017 met coëfficiënt 1,011.

leeftijd klasse   A klasse   B klasse   C klasse   D
16 jaar €1.089,43 €1.132,73    
17 jaar €1.231,70 €1.281,42    
18 jaar €1.373,85 €1.430,28 €1.551,29 €1.703,38
19 jaar €1.487,56 €1.549,34 €1.682,02 €1.811,75
20 jaar €1.544,46 €1.608,79 €1.747,19 €1.875,87


Elke werknemer wordt ingeschaald in het barema, gebaseerd op het aantal jaren beroepservaring en de functie die hij/zij uitoefent. 

Beroepservaring 
Onder beroepservaring wordt verstaan “de periodes van effectieve en gelijkgestelde beroepsprestaties bij de werkgever waarbij de werknemer in dienst is evenals de periodes van effectieve en gelijkgestelde beroepsprestaties die hij voor de indiensttreding bij zijn huidige werkgever verworven heeft en dit als werknemer, zelfstandige, ambtenaar of statutair”. Een heel aantal periodes worden met effectieve arbeidsprestaties gelijkgesteld, zoals ziekteperiodes voor maximum 3 jaar, thematische verloven (ouderschapsverlof, palliatief verlof, medische bijstand) voor maximum 3 jaar, gewoon voltijds tijdskrediet voor maximum 1 jaar, zwangerschapsverlof, vaderschapsverlof,… Deeltijdse prestaties worden volledig gelijkgesteld met voltijdse prestaties.

Functieclassificatie 
De functies van de bedienden worden in vier klassen ingedeeld welke door niveauonderscheidende criteria en de hierna vermelde algemene maatstaven worden bepaald:

Klasse A: Uitvoerend: functies gekenmerkt door het verrichten van een beperkt aantal zich herhalende eenvoudige taken. 
Klasse B: Ondersteunend: welke een bijdrage levert tot de realisatie van een grotere opdracht. 
Klasse C: Beherend: functies gekenmerkt door het realiseren van een afgerond geheel van taken die samen één opdracht vormen. 
Klasse DAdviserend: functies gekenmerkt door het bewaken en ontwikkelen van één bedrijfsproces in het kader van een bepaalde doelstelling.

In onderstaand document vindt u de niveau-onderscheidende criteria per klasse alsook voorbeelden van functies per klasse.

download pdfFunctieclassificatie bedienden PC 200

Het loon van bouwvakarbeiders is afhankelijk van hun beroepsbekwaamheid, zoals die bepaald wordt door de werkgever. Men onderscheidt verschillende bekwaamheidscategorieën, die elk overeenstemmen met een bepaald basisbarema.

Basisbarema

Categorie   I Categorie   I A Categorie   II Categorie   II A Categorie   III Categorie   IV Gemiddeld   loon
13,965 14,658 14,885 15,628 15,831 16,804 15,29517


Wijzigingen ten opzichte van de vorige lonen:

  Categorie   I Categorie   I A Categorie   II Categorie   II A Categorie   III Categorie   IV Gemiddeld   loon
 
Index + 0,034 + 0,035 + 0,036 + 0,038 + 0,038 + 0,041 + 0,03700

 
Toepassingsmodaliteiten in verband met de uitbetaling van de lonen:

- De werkgever is met zijn verplichtingen in orde zodra hij de lonen betaalt welke voorkomen in de conventionele schaal; het toekennen van hogere lonen wordt alleen door de werkgever beoordeeld.
- Wanneer een arbeider van een vorige werkgever een loon had verkregen dat hoger lag dan datgene dat in de conventionele schaal is opgenomen, dan is er voor de nieuwe werkgever geen verplichting datzelfde loon toe te kennen. De aanwerving kan dus altijd geschieden met strikte toepassing van de lonen die in de conventionele schaal zijn opgegeven.

Loonbijslagen

Categorieën Toepasselijk van 01/10/2017 tem 31/12/2017
Basisuurloon Toeslag Totaal
Meestergast   (categorie IV + loonbijslag) 16,804 + 3,361 20,165
Ploegbaas A   (categorie III + loonbijslag) 15,831 + 1,583 17,414
Ploegbaas B   (categorie IV + loonbijslag) 16,804 + 1,680 18,484
Toeslag cao van 10/05/1990 (Petrochemie) Wijziging per 1/10/2017 Nieuw bedrag
+ 0,001 0,609


V
ergoedingen voor kost en huisvesting

Bedragen te betalen door de werkgevers die niet zelf huisvesting en kost verschaffen aan de arbeiders die op een plaats zijn tewerkgesteld die zo ver van hun woonplaats verwijderd is dat zij niet dagelijks naar huis terug kunnen keren.

Aard van de vergoeding Bedragen der vergoedingen
Van 01/01/2017 t/m 31/03/2017 Van 01/04/2017 t/m 30/06/2017 Van 01/07/2017 t/m 30/09/2017 Van 01/10/2017 t/m 31/12/2017
Huisvesting 
Kost

12,59 
26,41

12,63 
26,51

12,73 
26,76

12,77 
26,86
Totaal 39,00 39,14 39,49 39,63


Het bouwleerlingwezen

Door de 6e staatshervorming is de bevoegdheid voor het industrieel leerlingwezen overgedragen aan de Gemeenschappen. De wijzigingen die de verschillende Gemeenschappen intussen hebben aangebracht aan stelsels van alternerend leren en werken, hebben tot gevolg dat er geen nieuwe industriële leerovereenkomsten meer kunnen afgesloten worden. Voor de lopende overeenkomsten blijft het onderstaand barema wel nog van toepassing.

Bedrag vergoedingen:

Leeftijd Vergoeding 1e maand Vergoeding volgende maanden
15 jaar 333,40 500,10
16 jaar 364,70 547,00
17 jaar 395,90 593,80
18 jaar 427,20 640,70
19 jaar 458,40 687,60
20 jaar 489,70 734,50
21 jaar en + 520,90 781,30


Barema voor arbeiders onderworpen aan de deeltijdse leerplicht

Gelet op de opleidingsperiode van toepassing op jonge arbeiders en het vergemakkelijken van de integratie van jongeren op de arbeidsmarkt wordt het minimumloon van de arbeider onderworpen aan de deeltijdse leerplicht als volgt vastgelegd:

 
15 jaar 7,541
15 jaar en 6 maanden 8,239
16 jaar 8,938
16 jaar en 6 maanden 10,334
17 jaar 11,731
17 jaar en 6 maanden 13,127
18 jaar 13,965


Studentenarbeid: loon

Het minimum uurloon voor studenten die tewerkgesteld zijn in het kader van een overeenkomst voor studenten, bedoeld bij titel VII van de wet van 3 juli 1978 op de arbeidsovereenkomsten, is als volgt vastgesteld, ongeacht de periode van tewerkstelling:

- 9,190 € indien het gaat om een student die geen opleiding bouw volgt; 
- 10,018 € indien het gaat om een student die wel een opleiding bouw volgt.

In onderstaand document vindt u meer info omtrent de categorieën van beroepsbekwaamheid van toepassing in de bouwsector.

download pdfCategorieën van werklieden PC 124

Onze log-in is momenteel enkel beschikbaar op desktop.

Terugbetaling Gewaarborgd Loon Serviam Plus

Terugbetalingen gewaarborgd loon mogelijk voor uw bouwvakarbeiders!

Lees meer...

Serviam Plus ESV

Er zijn sociaal secretariaten en er is Serviam Plus, de partner die met u meedenkt en soepel inspeelt op al uw vragen.

Lees meer...

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Mobiliteitsvergoeding bouw

Voor de verplaatsingen die de arbeiders en bedienden in de bouw doen, is in vele gevallen een tegemoetkoming in de reiskosten door de werkgever verschuldigd.

Lees meer...