Nieuws

Sociaal secretariaat Dienstbetoon houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op gebied van sociale wetgeving.
Hieronder vindt u onze meest recente nieuwsberichten.
Bent u naar iets specifieks op zoek? Via de categorieën aan de rechterkant vindt u wellicht sneller wat u zoekt.

De grensbedragen voor loonbeslag of loonoverdracht worden elk jaar aangepast aan de index. Op 27 december 2017 werden de geïndexeerde bedragen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Voor de bedragen uitgekeerd ter uitvoering van een arbeidsovereenkomst, een leerovereenkomst, een statuut, een abonnement, alsook bedragen uitgekeerd aan personen die tegen loon onder het gezag van een andere persoon arbeid verrichten buiten een arbeidsovereenkomst, en het vakantiegeld betaald in toepassing van de wetgeving jaarlijkse vakantie, gelden vanaf 1 januari 2017 de volgende grenzen:

Maandelijks nettoloon Gedeelte vatbaar voor beslag Maximale inhouding
EUR 0 - 1.105 Geen beslag mogelijk 0
EUR 1.105,01 - EUR 1.187 20% EUR 16,40
EUR 1.187,01 - EUR 1.309 30% EUR 36,60
EUR 1.309,01 - EUR 1.432 40% EUR 49,20
Boven EUR 1432 Onbeperkt Onbeperkt


Het voor beslag vatbaar gedeelte van het loon kan vanaf 1 januari 2018 verminderd worden met EUR 68 per kind ten laste.

Bron: KB tot uitvoering van artikel 1409, §2, van het Gerechtelijk Wetboek, B.S. 27 december 2017.

Op 1 januari 2018 verhogen de baremalonen en de effectieve lonen met 1,88%.

Stelsel 38u

Werknemers

Anciënn. na % Categorie
A B C D E F
0 maand 100 12,93          
0 maand 106   13,71        
0 maand 115     14,87      
0 maand 125       16,16    
0 maand 132         17,07  
0 maand 140           18,10
1 jaar 101 13,06 13,85 15,02 16,32 17,24 18,28
2 jaar 101,5 13,12 13,93 15,09 16,40 17,33 18,37
3 jaar 102 13,19 13,98 15,17 16,48 17,41 18,46
4 jaar 102,5 13,25 14,05 15,24 16,56 17,50 18,55
5 jaar 103 13,32 14,12 15,32 16,64 17,58 18,64
6 jaar 103,5 13,38 14,19 15,39 16,73 17,67 18,73
7 jaar 104 13,45 14,26 15,46 16,81 17,75 18,82
8 jaar 104,5 13,51 14,33 15,54 16,89 17,84 18,91
9 jaar 105 13,58 14,40 15,61 16,97 17,92 19,01
10 jaar 105,5 13,64 14,46 15,69 17,05 18,01 19,10
11 jaar 106 13,71 14,53 15,76 17,13 18,09 19,19
12 jaar 106,5 13,77 14,60 15,84 17,21 18,18 19,28
13 jaar 107 13,84 14,67 15,91 17,29 18,26 19,37
14 jaar 107,5 13,90 14,74 15,99 17,37 18,35 19,46
15 jaar 108 13,96 14,81 16,06 17,45 18,44 19,55
16 jaar 108,5 14,03 14,88 16,13 17,53 18,52 19,64
17 jaar 109 14,09 14,94 16,21 17,61 18,61 19,73
18 jaar 109,5 14,16 15,01 16,28 17,70 18,69 19,82
19 jaar 110 14,22 15,08 16,36 17,78 18,78 19,91
20 jaar 110,5 14,29 15,15 16,43 17,86 18,86 20,00
21 jaar 111 14,35 15,22 16,51 17,94 18,95 20,09
22 jaar 111,5 14,42 15,29 16,58 18,02 19,03 20,18
23 jaar 112 14,48 15,36 16,65 18,10 19,12 20,27
24 jaar 112,5 14,55 15,42 16,73 18,18 19,20 20,36
25 jaar 113 14,61 15,49 16,80 18,26 19,29 20,45
26 jaar 113,5 14,68 15,56 16,88 18,34 19,37 20,54


Studenten

Categorie Minimumloon
A : Hulpwerkman 10,34
B : Geoefende werkman 2e categorie 10,97
C : Geoefende werkman 1e categorie 11,90
D : Geschoolde arbeider 3e categorie 12,93
E : Geschoolde arbeider 2e categorie 13,66
F : Geschoolde arbeider 1e categorie 14,48


Stelsel 39u

Werknemers

Anciënn.   na % Categorie
A B C D E F
0 maand 100 12,60          
0 maand 106   13,36        
0 maand 115     14,49      
0 maand 125       15,75    
0 maand 132         16,63  
0 maand 140           17,64
1 jaar 101 12,73 13,49 14,63 15,91 16,80 17,82
2 jaar 101,5 12,79 13,56 14,71 15,99 16,88 17,90
3 jaar 102 12,85 13,63 14,78 16,07 16,96 17,99
4 jaar 102,5 12,92 13,69 14,85 16,14 17,05 18,08
5 jaar 103 12,98 13,76 14,92 16,22 17,13 18,17
6 jaar 103,5 13,04 13,83 15,00 16,30 17,21 18,26
7 jaar 104 13,10 13,89 15,07 16,38 17,30 18,35
8 jaar 104,5 13,17 13,96 15,14 16,46 17,38 18,43
9 jaar 105 13,23 14,03 15,21 16,54 17,46 18,52
10 jaar 105,5 13,29 14,09 15,29 16,62 17,54 18,61
11 jaar 106 13,36 14,16 15,36 16,70 17,63 18,70
12 jaar 106,5 13,42 14,23 15,43 16,77 17,71 18,79
13 jaar 107 13,48 14,30 15,50 16,85 17,79 18,87
14 jaar 107,5 13,55 14,36 15,58 16,93 17,88 18,96
15 jaar 108 13,61 14,43 15,65 17,01 17,96 19,05
16 jaar 108,5 13,67 14,50 15,72 17,09 18,04 19,14
17 jaar 109 13,73 14,56 15,79 17,17 18,13 19,23
18 jaar 109,5 13,80 14,63 15,87 17,25 18,21 19,32
19 jaar 110 13,86 14,70 15,94 17,33 18,29 19,40
20 jaar 110,5 13,92 14,76 16,01 17,40 18,38 19,49
21 jaar 111 13,99 14,83 16,08 17,48 18,46 19,58
22 jaar 111,5 14,05 14,90 16,16 17,56 18,54 19,67
23 jaar 112 14,11 14,96 16,23 17,64 18,63 19,76
24 jaar 112,5 14,18 15,03 16,30 17,72 18,71 19,85
25 jaar 113 14,24 15,10 16,37 17,80 18,79 19,93
26 jaar 113,5 14,30 15,16 16,45 17,88 18,88 20,02


Studenten

Categorie Minimumloon
A : Hulpwerkman 10,08
B : Geoefende werkman 2e categorie 10,69
C : Geoefende werkman 1e categorie 11,59
D : Geschoolde arbeider 3e categorie 12,60
E : Geschoolde arbeider 2e categorie 13,30
F : Geschoolde arbeider 1e categorie 14,11


Stelsel 40u

Werknemers

Anciënn.   na % Categorie
A B C D E F
0 maand 100 12,28          
0 maand 106   13,02        
0 maand 115     14,12      
0 maand 125       15,35    
0 maand 132         16,21  
0 maand 140           17,19
1 jaar 101 12,40 13,15 14,26 15,50 16,37 17,36
2 jaar 101,5 12,46 13,22 14,33 15,58 16,45 17,45
3 jaar 102 12,53 13,28 14,40 15,66 16,53 17,53
4 jaar 102,5 12,59 13,35 14,47 15,73 16,62 17,62
5 jaar 103 12,65 13,41 14,54 15,81 16,70 17,71
6 jaar 103,5 12,71 13,48 14,61 15,89 16,78 17,79
7 jaar 104 12,77 13,54 14,68 15,96 16,86 17,88
8 jaar 104,5 12,83 13,61 14,76 16,04 16,94 17,96
9 jaar 105 12,89 13,67 14,83 16,12 17,02 18,05
10 jaar 105,5 12,96 13,74 14,90 16,19 17,10 18,14
11 jaar 106 13,02 13,80 14,97 16,27 17,18 18,22
12 jaar 106,5 13,08 13,87 15,04 16,35 17,26 18,31
13 jaar 107 13,14 13,93 15,11 16,42 17,34 18,39
14 jaar 107,5 13,20 14,00 15,18 16,50 17,43 18,48
15 jaar 108 13,26 14,06 15,25 16,58 17,51 18,57
16 jaar 108,5 13,32 14,13 15,32 16,65 17,59 18,65
17 jaar 109 13,39 14,19 15,39 16,73 17,67 18,74
18 jaar 109,5 13,45 14,26 15,46 16,81 17,75 18,82
19 jaar 110 13,51 14,32 15,53 16,89 17,83 18,91
20 jaar 110,5 13,57 14,39 15,60 16,96 17,91 18,99
21 jaar 111 13,63 14,45 15,67 17,04 17,99 19,08
22 jaar 111,5 13,69 14,52 15,74 17,12 18,07 19,17
23 jaar 112 13,75 14,58 15,81 17,19 18,16 19,25
24 jaar 112,5 13,82 14,65 15,89 17,27 18,24 19,34
25 jaar 113 13,88 14,71 15,96 17,35 18,32 19,42
26 jaar 113,5 13,94 14,78 16,03 17,42 18,40 19,51


Studenten

Categorie Minimumloon
A : Hulpwerkman 9,82
B : Geoefende werkman 2e categorie 10,42
C : Geoefende werkman 1e categorie 11,30
D : Geschoolde arbeider 3e categorie 12,28
E : Geschoolde arbeider 2e categorie 12,97
F : Geschoolde arbeider 1e categorie 13,75


In onderstaand document vindt u meer info omtrent de categorieën van beroepsbekwaamheid van toepassing in PC 149.01

download pdfCategorieën van electriciens PC 149.01

Het indexpercentage waarmee de lonen van de bedienden (PC 200) verhoogd worden op 1 oktober 2018, bedraagt 1,83%.

Loonschaal I: eerste jaar van de indiensttreding

Dit barema is van toepassing vanaf 1 januari 2018. Het omvat de indexering op 1 januari 2018 met coëfficiënt 1,0183.

ervaring klasse   A klasse B klasse   C klasse   D
0 jaar €1.719,48 €1.791,13 €1.816,46 €1.959,38
1 jaar €1.724,67 €1.801,40 €1.816,46 €1.972,34
2 jaar €1.729,80 €1.811,69 €1.857,42 €1.985,08
3 jaar €1.735,00 €1.822,05 €1.893,43 €1.998,08
4 jaar €1.740,24 €1.836,03 €1.929,43 €2.048,49
5 jaar €1.745,34 €1.850,24 €1.965,55 €2.093,31
6 jaar €1.750,51 €1.860,98 €2.001,57 €2.138,08
7 jaar €1.755,63 €1.887,85 €2.037,70 €2.182,75
8 jaar €1.761,16 €1.914,79 €2.073,86 €2.227,57
9 jaar €1.775,45 €1.941,61 €2.110,00 €2.272,12
10 jaar €1.789,80 €1.968,64 €2.146,02 €2.317,12
11 jaar €1.801,98 €1.991,39 €2.182,12 €2.361,68
12 jaar €1.814,06 €2.013,87 €2.218,18 €2.406,57
13 jaar €1.826,32 €2.036,63 €2.246,68 €2.451,25
14 jaar €1.838,31 €2.059,17 €2.275,08 €2.496,05
15 jaar €1.850,24 €2.081,85 €2.303,59 €2.533,66
16 jaar €1.862,10 €2.089,19 €2.331,98 €2.571,23
17 jaar €1.874,02 €2.096,47 €2.360,45 €2.608,79
18 jaar €1.885,92 €2.103,92 €2.368,56 €2.646,45
19 jaar €1.885,92 €2.111,23 €2.376,71 €2.684,08
20 jaar €1.885,92 €2.118,61 €2.384,89 €2.697,40
21 jaar €1.885,92 €2.126,09 €2.393,21 €2.710,80
22 jaar €1.885,92 €2.133,34 €2.401,40 €2.724,19
23 jaar €1.885,92 €2.140,72 €2.409,78 €2.737,45
24 jaar €1.885,92 €2.148,07 €2.417,99 €2.750,67
25 jaar €1.885,92 €2.155,39 €2.426,38 €2.763,91
26 jaar €1.885,92 €2.162,76 €2.434,62 €2.777,18


Loonschaal II: bedienden die minstens 1 jaar werkzaam zijn in dezelfde onderneming

Dit barema is van toepassing vanaf 1 januari 2018. Het omvat de indexering op 1 januari 2018 met coëfficiënt 1,0183.

ervaring  klasse A klasse   B klasse   C klasse   D
1   jaar €1.777,22 €1.850,02 €1.865,50 €2.025,59
2   jaar €1.776,50 €1.860,60 €1.907,58 €2.038,68
3   jaar €1.781,85 €1.871,24 €1.944,54 €2.052,01
4   jaar €1.786,95 €1.885,47 €1.981,62 €2.104,11
5   jaar €1.792,20 €1.900,13 €2.018,79 €2.150,29
6   jaar €1.797,40 €1.911,21 €2.055,80 €2.196,27
7   jaar €1.802,69 €1.938,81 €2.093,01 €2.242,33
8   jaar €1.808,51 €1.966,60 €2.130,25 €2.288,34
9   jaar €1.823,17 €1.994,17 €2.167,38 €2.334,30
10   jaar €1.837,94 €2.021,97 €2.204,53 €2.380,49
11   jaar €1.850,51 €2.045,35 €2.241,61 €2.426,44
12   jaar €1.862,92 €2.068,46 €2.278,67 €2.472,55
13   jaar €1.875,50 €2.091,87 €2.307,99 €2.518,59
14   jaar €1.887,85 €2.115,12 €2.337,18 €2.564,68
15   jaar €1.900,13 €2.138,38 €2.366,51 €2.603,36
16   jaar €1.912,33 €2.145,95 €2.395,80 €2.641,98
17   jaar €1.924,52 €2.153,46 €2.425,10 €2.680,70
18   jaar €1.936,73 €2.161,14 €2.433,41 €2.719,37
19   jaar €1.936,73 €2.168,71 €2.441,78 €2.758,13
20   jaar €1.936,73 €2.176,31 €2.450,25 €2.771,85
21   jaar €1.936,73 €2.183,85 €2.458,79 €2.785,59
22   jaar €1.936,73 €2.191,38 €2.467,20 €2.799,36
23   jaar €1.936,73 €2.199,07 €2.475,89 €2.813,10
24   jaar €1.936,73 €2.206,57 €2.484,37 €2.826,68
25   jaar €1.936,73 €2.214,11 €2.492,99 €2.840,23
26   jaar €1.936,73 €2.221,65 €2.501,41 €2.853,94


Loonschaal jongeren

Dit barema is van toepassing vanaf 1 januari 2018. Het omvat de indexering op 1 januari 2018 met coëfficiënt 1,0183.

leeftijd klasse   A klasse   B klasse   C klasse   D
16 jaar €1.289,62 €1.343,34 €1.362,34 €1.469,54
17 jaar €1.375,58 €1.432,90 €1.453,17 €1.567,50
18 jaar €1.461,55 €1.522,46 €1.543,99 €1.665,48
19 jaar €1.547,53 €1.612,01 €1.634,80 €1.763,44
20 jaar €1.633,51 €1.701,57 €1.725,63 €1.861,41


Loonschaal studenten

Dit barema is van toepassing vanaf 1 januari 2018. Het omvat de indexering op 1 januari 2018 met coëfficiënt 1,0183.

leeftijd klasse   A klasse   B klasse   C klasse   D
16 jaar €1.109,39 €1.153,48    
17 jaar €1.254,27 €1.304,89    
18 jaar €1.399,02 €1.456,48 €1.579,71 €1.734,59
19 jaar €1.514,81 €1.577,73 €1.712,83 €1.844,94
20 jaar €1.572,76 €1.638,26 €1.779,20 €1.910,23


Elke werknemer wordt ingeschaald in het barema, gebaseerd op het aantal jaren beroepservaring en de functie die hij/zij uitoefent. 

Beroepservaring 
Onder beroepservaring wordt verstaan “de periodes van effectieve en gelijkgestelde beroepsprestaties bij de werkgever waarbij de werknemer in dienst is evenals de periodes van effectieve en gelijkgestelde beroepsprestaties die hij voor de indiensttreding bij zijn huidige werkgever verworven heeft en dit als werknemer, zelfstandige, ambtenaar of statutair”. Een heel aantal periodes worden met effectieve arbeidsprestaties gelijkgesteld, zoals ziekteperiodes voor maximum 3 jaar, thematische verloven (ouderschapsverlof, palliatief verlof, medische bijstand) voor maximum 3 jaar, gewoon voltijds tijdskrediet voor maximum 1 jaar, zwangerschapsverlof, vaderschapsverlof,… Deeltijdse prestaties worden volledig gelijkgesteld met voltijdse prestaties.

Functieclassificatie 
De functies van de bedienden worden in vier klassen ingedeeld welke door niveauonderscheidende criteria en de hierna vermelde algemene maatstaven worden bepaald:

Klasse A: Uitvoerend: functies gekenmerkt door het verrichten van een beperkt aantal zich herhalende eenvoudige taken. 
Klasse B: Ondersteunend: welke een bijdrage levert tot de realisatie van een grotere opdracht. 
Klasse C: Beherend: functies gekenmerkt door het realiseren van een afgerond geheel van taken die samen één opdracht vormen. 
Klasse DAdviserend: functies gekenmerkt door het bewaken en ontwikkelen van één bedrijfsproces in het kader van een bepaalde doelstelling.

In onderstaand document vindt u de niveau-onderscheidende criteria per klasse alsook voorbeelden van functies per klasse.

download pdfFunctieclassificatie bedienden PC 200

Sociaal secretariaat voor
het bouwbedrijf en
aanverwante sectoren

Tel. 03 203 44 11  •  Fax. 03 232 63 75

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Nieuws

Sociaal secretariaat Dienstbetoon houdt u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op gebied van sociale wetgeving.
Hieronder vindt u onze meest recente nieuwsberichten.
Bent u naar iets specifieks op zoek? Via de categorieën aan de rechterkant vindt u wellicht sneller wat u zoekt.

De grensbedragen voor loonbeslag of loonoverdracht worden elk jaar aangepast aan de index. Op 27 december 2017 werden de geïndexeerde bedragen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Voor de bedragen uitgekeerd ter uitvoering van een arbeidsovereenkomst, een leerovereenkomst, een statuut, een abonnement, alsook bedragen uitgekeerd aan personen die tegen loon onder het gezag van een andere persoon arbeid verrichten buiten een arbeidsovereenkomst, en het vakantiegeld betaald in toepassing van de wetgeving jaarlijkse vakantie, gelden vanaf 1 januari 2017 de volgende grenzen:

Maandelijks nettoloon Gedeelte vatbaar voor beslag Maximale inhouding
EUR 0 - 1.105 Geen beslag mogelijk 0
EUR 1.105,01 - EUR 1.187 20% EUR 16,40
EUR 1.187,01 - EUR 1.309 30% EUR 36,60
EUR 1.309,01 - EUR 1.432 40% EUR 49,20
Boven EUR 1432 Onbeperkt Onbeperkt


Het voor beslag vatbaar gedeelte van het loon kan vanaf 1 januari 2018 verminderd worden met EUR 68 per kind ten laste.

Bron: KB tot uitvoering van artikel 1409, §2, van het Gerechtelijk Wetboek, B.S. 27 december 2017.

Op 1 januari 2018 verhogen de baremalonen en de effectieve lonen met 1,88%.

Stelsel 38u

Werknemers

Anciënn. na % Categorie
A B C D E F
0 maand 100 12,93          
0 maand 106   13,71        
0 maand 115     14,87      
0 maand 125       16,16    
0 maand 132         17,07  
0 maand 140           18,10
1 jaar 101 13,06 13,85 15,02 16,32 17,24 18,28
2 jaar 101,5 13,12 13,93 15,09 16,40 17,33 18,37
3 jaar 102 13,19 13,98 15,17 16,48 17,41 18,46
4 jaar 102,5 13,25 14,05 15,24 16,56 17,50 18,55
5 jaar 103 13,32 14,12 15,32 16,64 17,58 18,64
6 jaar 103,5 13,38 14,19 15,39 16,73 17,67 18,73
7 jaar 104 13,45 14,26 15,46 16,81 17,75 18,82
8 jaar 104,5 13,51 14,33 15,54 16,89 17,84 18,91
9 jaar 105 13,58 14,40 15,61 16,97 17,92 19,01
10 jaar 105,5 13,64 14,46 15,69 17,05 18,01 19,10
11 jaar 106 13,71 14,53 15,76 17,13 18,09 19,19
12 jaar 106,5 13,77 14,60 15,84 17,21 18,18 19,28
13 jaar 107 13,84 14,67 15,91 17,29 18,26 19,37
14 jaar 107,5 13,90 14,74 15,99 17,37 18,35 19,46
15 jaar 108 13,96 14,81 16,06 17,45 18,44 19,55
16 jaar 108,5 14,03 14,88 16,13 17,53 18,52 19,64
17 jaar 109 14,09 14,94 16,21 17,61 18,61 19,73
18 jaar 109,5 14,16 15,01 16,28 17,70 18,69 19,82
19 jaar 110 14,22 15,08 16,36 17,78 18,78 19,91
20 jaar 110,5 14,29 15,15 16,43 17,86 18,86 20,00
21 jaar 111 14,35 15,22 16,51 17,94 18,95 20,09
22 jaar 111,5 14,42 15,29 16,58 18,02 19,03 20,18
23 jaar 112 14,48 15,36 16,65 18,10 19,12 20,27
24 jaar 112,5 14,55 15,42 16,73 18,18 19,20 20,36
25 jaar 113 14,61 15,49 16,80 18,26 19,29 20,45
26 jaar 113,5 14,68 15,56 16,88 18,34 19,37 20,54


Studenten

Categorie Minimumloon
A : Hulpwerkman 10,34
B : Geoefende werkman 2e categorie 10,97
C : Geoefende werkman 1e categorie 11,90
D : Geschoolde arbeider 3e categorie 12,93
E : Geschoolde arbeider 2e categorie 13,66
F : Geschoolde arbeider 1e categorie 14,48


Stelsel 39u

Werknemers

Anciënn.   na % Categorie
A B C D E F
0 maand 100 12,60          
0 maand 106   13,36        
0 maand 115     14,49      
0 maand 125       15,75    
0 maand 132         16,63  
0 maand 140           17,64
1 jaar 101 12,73 13,49 14,63 15,91 16,80 17,82
2 jaar 101,5 12,79 13,56 14,71 15,99 16,88 17,90
3 jaar 102 12,85 13,63 14,78 16,07 16,96 17,99
4 jaar 102,5 12,92 13,69 14,85 16,14 17,05 18,08
5 jaar 103 12,98 13,76 14,92 16,22 17,13 18,17
6 jaar 103,5 13,04 13,83 15,00 16,30 17,21 18,26
7 jaar 104 13,10 13,89 15,07 16,38 17,30 18,35
8 jaar 104,5 13,17 13,96 15,14 16,46 17,38 18,43
9 jaar 105 13,23 14,03 15,21 16,54 17,46 18,52
10 jaar 105,5 13,29 14,09 15,29 16,62 17,54 18,61
11 jaar 106 13,36 14,16 15,36 16,70 17,63 18,70
12 jaar 106,5 13,42 14,23 15,43 16,77 17,71 18,79
13 jaar 107 13,48 14,30 15,50 16,85 17,79 18,87
14 jaar 107,5 13,55 14,36 15,58 16,93 17,88 18,96
15 jaar 108 13,61 14,43 15,65 17,01 17,96 19,05
16 jaar 108,5 13,67 14,50 15,72 17,09 18,04 19,14
17 jaar 109 13,73 14,56 15,79 17,17 18,13 19,23
18 jaar 109,5 13,80 14,63 15,87 17,25 18,21 19,32
19 jaar 110 13,86 14,70 15,94 17,33 18,29 19,40
20 jaar 110,5 13,92 14,76 16,01 17,40 18,38 19,49
21 jaar 111 13,99 14,83 16,08 17,48 18,46 19,58
22 jaar 111,5 14,05 14,90 16,16 17,56 18,54 19,67
23 jaar 112 14,11 14,96 16,23 17,64 18,63 19,76
24 jaar 112,5 14,18 15,03 16,30 17,72 18,71 19,85
25 jaar 113 14,24 15,10 16,37 17,80 18,79 19,93
26 jaar 113,5 14,30 15,16 16,45 17,88 18,88 20,02


Studenten

Categorie Minimumloon
A : Hulpwerkman 10,08
B : Geoefende werkman 2e categorie 10,69
C : Geoefende werkman 1e categorie 11,59
D : Geschoolde arbeider 3e categorie 12,60
E : Geschoolde arbeider 2e categorie 13,30
F : Geschoolde arbeider 1e categorie 14,11


Stelsel 40u

Werknemers

Anciënn.   na % Categorie
A B C D E F
0 maand 100 12,28          
0 maand 106   13,02        
0 maand 115     14,12      
0 maand 125       15,35    
0 maand 132         16,21  
0 maand 140           17,19
1 jaar 101 12,40 13,15 14,26 15,50 16,37 17,36
2 jaar 101,5 12,46 13,22 14,33 15,58 16,45 17,45
3 jaar 102 12,53 13,28 14,40 15,66 16,53 17,53
4 jaar 102,5 12,59 13,35 14,47 15,73 16,62 17,62
5 jaar 103 12,65 13,41 14,54 15,81 16,70 17,71
6 jaar 103,5 12,71 13,48 14,61 15,89 16,78 17,79
7 jaar 104 12,77 13,54 14,68 15,96 16,86 17,88
8 jaar 104,5 12,83 13,61 14,76 16,04 16,94 17,96
9 jaar 105 12,89 13,67 14,83 16,12 17,02 18,05
10 jaar 105,5 12,96 13,74 14,90 16,19 17,10 18,14
11 jaar 106 13,02 13,80 14,97 16,27 17,18 18,22
12 jaar 106,5 13,08 13,87 15,04 16,35 17,26 18,31
13 jaar 107 13,14 13,93 15,11 16,42 17,34 18,39
14 jaar 107,5 13,20 14,00 15,18 16,50 17,43 18,48
15 jaar 108 13,26 14,06 15,25 16,58 17,51 18,57
16 jaar 108,5 13,32 14,13 15,32 16,65 17,59 18,65
17 jaar 109 13,39 14,19 15,39 16,73 17,67 18,74
18 jaar 109,5 13,45 14,26 15,46 16,81 17,75 18,82
19 jaar 110 13,51 14,32 15,53 16,89 17,83 18,91
20 jaar 110,5 13,57 14,39 15,60 16,96 17,91 18,99
21 jaar 111 13,63 14,45 15,67 17,04 17,99 19,08
22 jaar 111,5 13,69 14,52 15,74 17,12 18,07 19,17
23 jaar 112 13,75 14,58 15,81 17,19 18,16 19,25
24 jaar 112,5 13,82 14,65 15,89 17,27 18,24 19,34
25 jaar 113 13,88 14,71 15,96 17,35 18,32 19,42
26 jaar 113,5 13,94 14,78 16,03 17,42 18,40 19,51


Studenten

Categorie Minimumloon
A : Hulpwerkman 9,82
B : Geoefende werkman 2e categorie 10,42
C : Geoefende werkman 1e categorie 11,30
D : Geschoolde arbeider 3e categorie 12,28
E : Geschoolde arbeider 2e categorie 12,97
F : Geschoolde arbeider 1e categorie 13,75


In onderstaand document vindt u meer info omtrent de categorieën van beroepsbekwaamheid van toepassing in PC 149.01

download pdfCategorieën van electriciens PC 149.01

Het indexpercentage waarmee de lonen van de bedienden (PC 200) verhoogd worden op 1 oktober 2018, bedraagt 1,83%.

Loonschaal I: eerste jaar van de indiensttreding

Dit barema is van toepassing vanaf 1 januari 2018. Het omvat de indexering op 1 januari 2018 met coëfficiënt 1,0183.

ervaring klasse   A klasse B klasse   C klasse   D
0 jaar €1.719,48 €1.791,13 €1.816,46 €1.959,38
1 jaar €1.724,67 €1.801,40 €1.816,46 €1.972,34
2 jaar €1.729,80 €1.811,69 €1.857,42 €1.985,08
3 jaar €1.735,00 €1.822,05 €1.893,43 €1.998,08
4 jaar €1.740,24 €1.836,03 €1.929,43 €2.048,49
5 jaar €1.745,34 €1.850,24 €1.965,55 €2.093,31
6 jaar €1.750,51 €1.860,98 €2.001,57 €2.138,08
7 jaar €1.755,63 €1.887,85 €2.037,70 €2.182,75
8 jaar €1.761,16 €1.914,79 €2.073,86 €2.227,57
9 jaar €1.775,45 €1.941,61 €2.110,00 €2.272,12
10 jaar €1.789,80 €1.968,64 €2.146,02 €2.317,12
11 jaar €1.801,98 €1.991,39 €2.182,12 €2.361,68
12 jaar €1.814,06 €2.013,87 €2.218,18 €2.406,57
13 jaar €1.826,32 €2.036,63 €2.246,68 €2.451,25
14 jaar €1.838,31 €2.059,17 €2.275,08 €2.496,05
15 jaar €1.850,24 €2.081,85 €2.303,59 €2.533,66
16 jaar €1.862,10 €2.089,19 €2.331,98 €2.571,23
17 jaar €1.874,02 €2.096,47 €2.360,45 €2.608,79
18 jaar €1.885,92 €2.103,92 €2.368,56 €2.646,45
19 jaar €1.885,92 €2.111,23 €2.376,71 €2.684,08
20 jaar €1.885,92 €2.118,61 €2.384,89 €2.697,40
21 jaar €1.885,92 €2.126,09 €2.393,21 €2.710,80
22 jaar €1.885,92 €2.133,34 €2.401,40 €2.724,19
23 jaar €1.885,92 €2.140,72 €2.409,78 €2.737,45
24 jaar €1.885,92 €2.148,07 €2.417,99 €2.750,67
25 jaar €1.885,92 €2.155,39 €2.426,38 €2.763,91
26 jaar €1.885,92 €2.162,76 €2.434,62 €2.777,18


Loonschaal II: bedienden die minstens 1 jaar werkzaam zijn in dezelfde onderneming

Dit barema is van toepassing vanaf 1 januari 2018. Het omvat de indexering op 1 januari 2018 met coëfficiënt 1,0183.

ervaring  klasse A klasse   B klasse   C klasse   D
1   jaar €1.777,22 €1.850,02 €1.865,50 €2.025,59
2   jaar €1.776,50 €1.860,60 €1.907,58 €2.038,68
3   jaar €1.781,85 €1.871,24 €1.944,54 €2.052,01
4   jaar €1.786,95 €1.885,47 €1.981,62 €2.104,11
5   jaar €1.792,20 €1.900,13 €2.018,79 €2.150,29
6   jaar €1.797,40 €1.911,21 €2.055,80 €2.196,27
7   jaar €1.802,69 €1.938,81 €2.093,01 €2.242,33
8   jaar €1.808,51 €1.966,60 €2.130,25 €2.288,34
9   jaar €1.823,17 €1.994,17 €2.167,38 €2.334,30
10   jaar €1.837,94 €2.021,97 €2.204,53 €2.380,49
11   jaar €1.850,51 €2.045,35 €2.241,61 €2.426,44
12   jaar €1.862,92 €2.068,46 €2.278,67 €2.472,55
13   jaar €1.875,50 €2.091,87 €2.307,99 €2.518,59
14   jaar €1.887,85 €2.115,12 €2.337,18 €2.564,68
15   jaar €1.900,13 €2.138,38 €2.366,51 €2.603,36
16   jaar €1.912,33 €2.145,95 €2.395,80 €2.641,98
17   jaar €1.924,52 €2.153,46 €2.425,10 €2.680,70
18   jaar €1.936,73 €2.161,14 €2.433,41 €2.719,37
19   jaar €1.936,73 €2.168,71 €2.441,78 €2.758,13
20   jaar €1.936,73 €2.176,31 €2.450,25 €2.771,85
21   jaar €1.936,73 €2.183,85 €2.458,79 €2.785,59
22   jaar €1.936,73 €2.191,38 €2.467,20 €2.799,36
23   jaar €1.936,73 €2.199,07 €2.475,89 €2.813,10
24   jaar €1.936,73 €2.206,57 €2.484,37 €2.826,68
25   jaar €1.936,73 €2.214,11 €2.492,99 €2.840,23
26   jaar €1.936,73 €2.221,65 €2.501,41 €2.853,94


Loonschaal jongeren

Dit barema is van toepassing vanaf 1 januari 2018. Het omvat de indexering op 1 januari 2018 met coëfficiënt 1,0183.

leeftijd klasse   A klasse   B klasse   C klasse   D
16 jaar €1.289,62 €1.343,34 €1.362,34 €1.469,54
17 jaar €1.375,58 €1.432,90 €1.453,17 €1.567,50
18 jaar €1.461,55 €1.522,46 €1.543,99 €1.665,48
19 jaar €1.547,53 €1.612,01 €1.634,80 €1.763,44
20 jaar €1.633,51 €1.701,57 €1.725,63 €1.861,41


Loonschaal studenten

Dit barema is van toepassing vanaf 1 januari 2018. Het omvat de indexering op 1 januari 2018 met coëfficiënt 1,0183.

leeftijd klasse   A klasse   B klasse   C klasse   D
16 jaar €1.109,39 €1.153,48    
17 jaar €1.254,27 €1.304,89    
18 jaar €1.399,02 €1.456,48 €1.579,71 €1.734,59
19 jaar €1.514,81 €1.577,73 €1.712,83 €1.844,94
20 jaar €1.572,76 €1.638,26 €1.779,20 €1.910,23


Elke werknemer wordt ingeschaald in het barema, gebaseerd op het aantal jaren beroepservaring en de functie die hij/zij uitoefent. 

Beroepservaring 
Onder beroepservaring wordt verstaan “de periodes van effectieve en gelijkgestelde beroepsprestaties bij de werkgever waarbij de werknemer in dienst is evenals de periodes van effectieve en gelijkgestelde beroepsprestaties die hij voor de indiensttreding bij zijn huidige werkgever verworven heeft en dit als werknemer, zelfstandige, ambtenaar of statutair”. Een heel aantal periodes worden met effectieve arbeidsprestaties gelijkgesteld, zoals ziekteperiodes voor maximum 3 jaar, thematische verloven (ouderschapsverlof, palliatief verlof, medische bijstand) voor maximum 3 jaar, gewoon voltijds tijdskrediet voor maximum 1 jaar, zwangerschapsverlof, vaderschapsverlof,… Deeltijdse prestaties worden volledig gelijkgesteld met voltijdse prestaties.

Functieclassificatie 
De functies van de bedienden worden in vier klassen ingedeeld welke door niveauonderscheidende criteria en de hierna vermelde algemene maatstaven worden bepaald:

Klasse A: Uitvoerend: functies gekenmerkt door het verrichten van een beperkt aantal zich herhalende eenvoudige taken. 
Klasse B: Ondersteunend: welke een bijdrage levert tot de realisatie van een grotere opdracht. 
Klasse C: Beherend: functies gekenmerkt door het realiseren van een afgerond geheel van taken die samen één opdracht vormen. 
Klasse DAdviserend: functies gekenmerkt door het bewaken en ontwikkelen van één bedrijfsproces in het kader van een bepaalde doelstelling.

In onderstaand document vindt u de niveau-onderscheidende criteria per klasse alsook voorbeelden van functies per klasse.

download pdfFunctieclassificatie bedienden PC 200

Onze log-in is momenteel enkel beschikbaar op desktop.

Terugbetaling Gewaarborgd Loon Serviam Plus

Terugbetalingen gewaarborgd loon mogelijk voor uw bouwvakarbeiders!

Lees meer...

Serviam Plus ESV

Er zijn sociaal secretariaten en er is Serviam Plus, de partner die met u meedenkt en soepel inspeelt op al uw vragen.

Lees meer...

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Mobiliteitsvergoeding bouw

Voor de verplaatsingen die de arbeiders en bedienden in de bouw doen, is in vele gevallen een tegemoetkoming in de reiskosten door de werkgever verschuldigd.

Lees meer...